reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Klasyfikowanie wydatków z tytułu podróży służbowej, po zmianach

Klasyfikowanie wydatków z tytułu podróży służbowej, po zmianach

Jak poprawnie klasyfikować wydatki z tytułu podróży służbowych pracowników oraz osób niebędących pracownikami, np. radnych jednostek samorządu terytorialnego czy członków komisji wyborczych?

Zmiany w klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków poniesionych z tytułu podróży służbowych zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z 12 grudnia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i obowiązują od 1 stycznia 2009 r.

Podróże służbowe pracowników

Paragraf 441 „Podróże służbowe krajowe” obejmuje wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników, ponoszone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661), inne wydatki zaliczone na podstawie odrębnych przepisów do wydatków na podróże służbowe krajowe, np. zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych miasta lub gminy, przejazdy miejscowe pracowników, wyrównanie wydatków ponoszonych przez pracowników w związku z wykonywaniem pracy poza stałym miejscem pracy lub poza stałym miejscem zamieszkania oraz przeniesieniem do pracy w innej miejscowości.

Wprowadzona zmiana: w objaśnieniach do § 441 dodano słowo„pracowników”.

Paragraf 442 „Podróże służbowe zagraniczne” obejmuje wydatki na podróże służbowe zagraniczne pracowników, ponoszone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991, z 2003 r. Nr 199, poz. 1951, z 2004 r. Nr 271, poz. 2687 oraz z 2005 r. Nr 186, poz. 1555).

Wprowadzona zmiana: w objaśnieniach do § 442 dodano słowo „pracowników” i zrezygnowano z obowiązującego w poprzednim stanie prawnym zapisu, że „paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe zagraniczne w szczególności:

• podróże służbowe zagraniczne pracowników własnych (przejazdy, diety i noclegi),

• podróże służbowe zagraniczne osób niebędących pracownikami własnymi”.

Podróże służbowe osób niebędących pracownikami

W związku z tym, że obecnie § 441 i 442 dotyczą wydatków na delegacje służbowe wyłącznie osób będących pracownikami, zatrudnionymi w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, powstał problem klasyfikacji budżetowej delegacji służbowych osób niebędących pracownikami, np. radnych jednostek samorządu terytorialnego, członków komisji wyborczych czy zleceniobiorców zajmujących się np. obsługą informatyczną wyborów.

W paragrafie 303 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” księgowane są wydatki z tytułu podróży służbowych radnych jednostek samorządu terytorialnego, członków komisji wyborczych.

Natomiast w paragrafie 417 „Wynagrodzenia bezosobowe” klasyfikowane są wydatki z tytułu podróży służbowych podmiotów wykonujących swoje obowiązki na podstawie umowy o dzieło czy zleceniobiorców zajmujących się np. obsługą informatyczną wyborów.

PODRÓŻE SŁUŻBOWE W WYJAŚNIENIACH MINISTERSTWA FINANSÓW

1. Bilety jednorazowego przejazdu komunikacją miejską na terenie miasta w celu odbycia podróży służbowej należy ujmować w paragrafie 441, z odpowiednią czwartą cyfrą. Istotą takiego sposobu zaklasyfikowania tych wydatków są przepisy § 3 pkt 3 oraz § 5 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1990 z późn.zm.). W świetle powyższych przepisów, pracownikowi w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych w ramach podróży służbowej przysługuje m.in. zwrot kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej, przy czym pracodawca, na mocy ww. przepisów, obowiązany jest do określenia środka transportu dla odbycia podróży służbowej. Kwestią drugorzędną jest w tej sytuacji, czy pracownik zakupił bilet komunikacji miejskiej i przedstawił do rozliczenia, czy pracodawca dokonał na rzecz pracownika zakupu biletu określonego środka transportu.

2. Koszty podróży służbowych zagranicznych, których część odbywa się na terenie kraju, powinny być rozliczane łącznie, jako podróż zagraniczna i klasyfikowane w paragrafie 442 z odpowiednią czwartą cyfrą.

Pismo Ministerstwa Finansów

Departament Finansów Samorządu Terytorialnego

znak pisma: ST1-4834-21a/2008/MLI/1569

ANNA RYL

Podstawy prawne

• Rozporządzenie Ministra Finansów z 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 229, poz. 1526)

• Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107, poz. 726; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 229, poz. 1526)

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1990; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1661)

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 186, poz. 1555)

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Samorzad.infor.pl

Zdjęcia


Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją (PDF)39.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe ERGOTAX

Księgowi & doradcy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama