REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zasady wynagradzania kierowników samorządowych ZOZ-ów

Aleksandra Ostapiuk
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Jednostki samorządu terytorialnego mają możliwość tworzenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ale dowolność w zakresie wynagradzania tych osób jest ograniczona poprzez obowiązujące przepisy. Oznacza to, że zatrudniony przez samorząd kierownik nie może otrzymać więcej, niż wynika z ustawy.

REKLAMA

Zakład opieki zdrowotnej jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia. Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, publiczny zakład opieki zdrowotne może być utworzony również przez jednostkę samorządu terytorialnego – gminę, powiat, województwo. Prowadzony jest on w formie samodzielnego zakładu, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązań.

REKLAMA


Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz  kierownik, który jest też przełożonym pracowników zakładu. Podmiot, który utworzył publiczny zakład opieki zdrowotnej (w gminie – wójt, burmistrz lub prezydent, w powiecie – zarząd powiatu, w województwie – zarząd województwa), nawiązuje z kierownikiem tego zakładu stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.

REKLAMA


Zatrudniając kierownika zakładu opieki zdrowotnej podmiot zatrudniający nie ma dowolności w kształtowaniu jego wynagrodzenia. Pułap maksymalny wynagrodzenia kierownika samorządowego zakładu wyznacza ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, która ma zastosowania do samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej i ich kierowników (art. 1 pkt 16 w związku z art. 2 pkt 10 ustawy). Powołana ustawa ogranicza poziom możliwego świadczenia tylko i wyłącznie do wynagrodzenia miesięcznego. Powyższe oznacza, że będąc zatrudnionym jako kierownik samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej, można pobierać jedynie wynagrodzenie miesięczne, ograniczone przez powołaną ustawę do przewidzianej górnej wysokości maksymalnej. Nie ma znaczenia sama podstawa nawiązania stosunku pracy lub rodzaj umowy cywilnoprawnej, na podstawie której kierownik jest zatrudniony, ograniczenie obowiązuje bowiem w każdym przypadku.


Organem właściwym do ustalania wynagrodzenia miesięcznego kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jest organ założycielski lub organ właściwy do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego w podmiocie. Ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami reguluje wysokość miesięcznego wynagrodzenia maksymalnego (art. 8 ustawy), jako czterokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Uregulowania powyższe są skuteczne również w przypadku, gdy kierownik zakładu opieki zdrowotnej wykonujący zawód medyczny jest zobowiązany do udzielania świadczeń zdrowotnych w tym zakładzie.


Kierownikowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej można, w zależność od osiągniętych wyników finansowych lub stopnia realizacji innych zadań, przyznać dodatkowo na podstawie ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi nagrodę roczną (na wniosek rady społecznej przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, która zakład ten utworzyła). Ustawa (w art. 10 ust. 7) reguluje również maksymalną wysokość ewentualnej nagrody rocznej, jako trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.

Dalszy ciąg materiału pod wideo


Prawo nie przewiduje w stosunku do kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej innych form wynagradzania w postaci świadczeń dodatkowych, przez które rozumie się świadczenia z tytułu zatrudnienia, w tym: bytowe, socjalne, komunikacyjne, oraz ubezpieczenia majątkowe i osobowe - inne bądź wyższe niż ustalone w regulaminach wynagradzania, zakładowych i ponadzakładowych układach zbiorowych pracy oraz w odrębnych przepisach. Należy pamiętać, że wśród osób uprawnionych do uzyskania takich świadczeń nie ma kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Nie przysługuje im również nagroda z zakładowego funduszu nagród.

Obowiązki i uprawnienia kierownika jednostki sektora finansów publicznych>>


Należy też pamiętać, że kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nie jest uprawniony do otrzymania nagrody jubileuszowej. Nagroda ta jest świadczeniem dodatkowym, które mogą otrzymać jedynie te spośród osób objętych powołaną ustawą, które zostały w niej do tego wyraźnie uprawnione. W związku z tym, z tytułu świadczenia pracy na stanowisku kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nagroda jubileuszowa nie przysługuje nawet, jeżeli kierownik przepracował wymagany do jej nabycia okres. Sąd Najwyższy wskazał, że nagroda jubileuszowa nie ma charakteru wynagrodzenia miesięcznego, jest natomiast świadczeniem dodatkowym (nagroda jubileuszowa jest świadczeniem z tytułu zatrudnienia, skoro przypada z tytułu długoletniej pracy - wyrok Sądu Najwyższego z 23 czerwca 2005 r., II PK 289/04, OSNP 2006/5-6/77).


Należy również zaznaczyć, że w razie odwołania ze stanowiska lub w razie rozwiązania umowy cywilnoprawnej przez podmiot zatrudniający – kierownikowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może zostać przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż trzykrotność wynagrodzenia miesięcznego (art. 12 ww. ustawy). Warunkiem przyznania jej jest jednak to, aby rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, wynikających ze stosunku pracy tego kierownika.


Powołana ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi jest przepisem szczególnym w stosunku do regulacji zawartych w Kodeksie pracy w odniesieniu do wynagrodzeń grupy pracowników, jaką są kierownicy samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Powoływanie się na regulamin wynagradzania jako układ zbiorowy w przedmiotowej sytuacji będzie błędne. Zgodnie z art. 24126 § 2 Kodeksu pracy układ zbiorowy nie może określać zasad wynagradzania osób zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, a kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest, zgodnie z art. 128 § 2 pkt 2 Kodeksu pracy, osobą kierującą jednoosobowo zakładem pracy. 


Podsumowując, o wynagrodzeniu takiego pracownika, na podstawie ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, stanowić może tylko i wyłącznie organ powołujący na stanowisko kierownika, a zarazem ustalający w granicach przewidzianych przez powołaną ustawę wynagrodzenie za pełnienie tej funkcji. Należy pamiętać, że postanowień powołanej ustawy nie można wyłączyć powołując się na regulamin wynagradzania obowiązujący zakładzie, gdyż Kodeks pracy przewiduje w art. 24126 § 2 wyłączenie możliwości, aby osoby, które zawierają ze strony pracodawcy układ zakładowy (w myśl art. 24123 Kodeksu pracy), określały sobie same wynagrodzenie.

Wysokość wynagrodzenia w jednostkach samorządowych>>


Postanowienia układu zbiorowego, w postaci regulaminu wynagradzania pracowników samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej dotyczące możliwości wypłacania premii, nie mogą mieć zastosowania do kierownika zakładu, jako osoby zarządzającej w imieniu pracodawcy zakładem pracy. Ewentualne naliczenie i wypłacenie przez zakład premii kierownikowi będzie stanowiło pobranie świadczenia bez tytułu prawnego. Kierownik zakładu opieki zdrowotnej nie może nabyć bowiem prawa do premii z mocy stosownego przepisu regulaminu wynagradzania, gdyż zasady jego wynagradzania są ustalana przez organ zatrudniający. Przez „zasady wynagrodzenia” należy rozumieć postanowienia określające warunki przyznawania wynagrodzenia za pracę oraz składników wynagrodzenia.


Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy albo umów cywilnoprawnych ustalające wynagrodzenie miesięczne, nagrodę roczną, odprawę oraz wartość świadczeń dodatkowych, w wysokości wyższej niż maksymalna dopuszczona ustawą, są nieważne z mocy prawa w odniesieniu do tej części, która przewyższa kwotę maksymalną określoną w ustawie albo wykracza poza możliwość jej pobierania.


Należy pamiętać, że ustawodawca nie tylko wynagrodzenie kierowników samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej ograniczył ustawowo w postaci wprowadzenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia, ale również postanowił, że informacje o wynagrodzeniu tych osób oraz o nagrodach rocznych, świadczeniach dodatkowych i odprawach są jawne i nie podlegają ochronie danych osobowych ani tajemnicy handlowej.

Aleksandra Ostapiuk

samorzad.infor.pl

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Samorzad.infor.pl

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Projekt "Szkoły międzypokoleniowej" ruszy jesienią, w formie pilotażu

Projekt "Szkoły międzypokoleniowej", czyli wspólna przestrzeń dla uczniów i seniorów, sprzyjająca wymianie informacji i integracji międzypokoleniowej, ruszy jesienią w formie pilotażu. Tak przekazała minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.

Minister finansów: płace w budżetówce wzrosną nieznacznie więcej niż 4,1% w 2025 roku. Realna wartość wynagrodzeń ma być utrzymana

Resort finansów zaproponuje Radzie Ministrów wyższą niż 4,1 proc. waloryzację wynagrodzeń w sferze budżetowej w 2025 r. - poinformował 15 lipca 2024 r. minister finansów Andrzej Domański podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego. Nie wskazał jednak żadnego konkretnego wskaźnika podwyżek dla budżetówki w przyszłym roku.

Darmowa rehabilitacja z ZUS dla nauczycieli i innych pracujących głosem. Dla kogo 24 dni w sanatorium? Jak uzyskać skierowanie?

ZUS informuje, że osoby, dla których głos jest głównym narzędziem pracy (np. nauczyciele) są narażone na zaburzenia funkcji narządu głosu i tym samym grozi im utrata zdolności do pracy. Jeżeli chcą temu zapobiec, mogą skorzystać z rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS w schorzeniach narządu głosu. Rehabilitacja lecznicza w zakresie schorzenia narządu głosu, na którą kieruje ZUS, trwa 24 dni w ośrodku rehabilitacyjnym w takich miejscowościach jak: Ciechocinek, Jelenia Góra, Ostróda, Świeradów-Zdrój, Uniejów. Jak uzyskać skierowanie do sanatorium?

Wakacje 2024: dokąd najchętniej jeżdżą Polacy i jakie mają budżety?

Większość Polaków (84 proc.) planuje wyjechać na wakacje, i większość spędzi je w Polsce (64 proc.). Tak wynika z  raportu International Travel Confidence Index 2024 opracowanego na zlecenie Allianz Partners.

REKLAMA

Rekordowa liczba pasażerów z lotniska Chopina

Ponad 2 mln odprawionych w ciągu miesiąca pasażerów. To rekord, który padł w czerwcu na lotnisku Chopina. Z szacunków wynika, ze w całym roku ta liczba będzie wynosić 20 mln. 

Darmowe potańcówki w Warszawie

Wracają potańcówki na Grochowskiej. Od 12 lipca mieszkańcy dzielnicy Praga-Południe i okolic będą mogli tańczyć do muzyki z różnych stron świata. 

Koncert życzeń związków nauczycielskich: 500 zł dodatku za wychowawstwo, 15% lub 20% podwyżki w 2025 roku, 4 dni urlopu na żądanie, zmiany w zastępstwach, odprawach, godzinach ponadwymiarowych i inne postulaty

Związek Nauczycielstwa Polskiego i  Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" wystosowały 10 lipca 2024 r. odrębne pisma do Ministerstwa Edukacji Narodowej zawierające obszerne listy spraw wymagających pilnego uregulowania. Są to odpowiedzi na ustalenia grupy roboczej ds. wynagradzania nauczycieli z 26 czerwca br. działającej w ramach Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli. Czego domagają się związkowcy?

Mięsak. Poznaj objawy tego nowotworu

Mięsak to rzadki nowotwór. Stanowi około 1% wszystkich nowotworów u dorosłych i około 15% u dzieci. Lipiec to miesiąc poświęcony budowaniu świadomości na temat mięsaków. Warto wiedzieć, czym są te nowotwory, jakie dają objawy i jak ważna jest szybka diagnoza. 

REKLAMA

Czy warto iść na tradycyjne studia w 2024 roku? Gdzie zdobyć praktyczne umiejętności przydatne w pracy?

Dziś coraz więcej osób kwestionuje sens tradycyjnego modelu akademickiego, który koncentruje się głównie na zdobywaniu wiedzy teoretycznej, bez jednoczesnego zapewnienia praktycznych umiejętności przydatnych na rynku pracy. Także rosnące koszty edukacji oraz obawy o przyszłe zatrudnienie skłaniają młodych ludzi do poszukiwania alternatywnych ścieżek rozwoju zawodowego, takich jak kursy, szkolenia praktyczne czy praca zdalna. Czy warto zatem jeszcze iść na tradycyjne studia?

Dyrektor CKE: Będą zmiany w maturach i egzaminie ósmoklasisty w 2025 r. Rok szkolny 2024/2025: Odchudzona o 20% podstawa programowa

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik w rozmowie z Polską Agencją Prasową udzielił informacji odnośnie zmian w maturach i egzaminie ósmoklasisty wynikających z uszczuplenia podstawy programowej od roku szkolnego 2024/2025. Najwięcej zmian ma być na egzaminie maturalnym z języka polskiego, tak pisemnym, jak i ustnym, np. znacznie skrócona zostanie lista pytań jawnych.

REKLAMA