Kategorie

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest odpadem ( cz.1)

dr Hanna Sztrantowicz
Od 2005 r. , po wejściu Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, gminy muszą  wspierać powstawanie systemu selektywnej zbiórki „elektrośmieci”.

Każda działalność lub bytowanie człowieka powoduje pośrednio lub bezpośrednio powstawanie odpadów czyli substancji lub przedmiotów, których posiadacz pozbywa się lub zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia jest zobowiązany ( Ustawa o odpadach ).

Odpady komunalne i niebezpieczne

Odpady powstające w gospodarstwach domowych nie zawierające odpadów niebezpiecznych oraz pochodzące do innych wytwórców ( usługi , handel ) nazywamy odpadami komunalnymi. Średnio mieszkaniec Polski wytwarza 278 kg/rok odpadów. Dla porównania mieszkaniec USA 864 kg, Danii, Norwegii 500 kg, Japonii, Austrii, Niemiec 400  kg.

Ilość wytwarzanych odpadów na terenie Polski  z roku na rok rośnie. W ogólnej masie wytworzonych odpadów komunalnych wzrasta ilość różnego rodzaju odpadów opakowaniowych, odpadów organicznych, jak również odpadów niebezpiecznych.

W odpadach komunalnych, które nie są segregowane mogą pojawiać się następujące odpady niebezpieczne:

- przeterminowane leki,

- zużyte źródła światła,

- baterie i akumulatory,

- opakowania po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach,

- opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Reklama

Ustawa o odpadach nakazuje selektywne zbieranie wszystkich odpadów ( Art.10 ust.1 ), zakazuje mieszania odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów  oraz mieszania odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne ( Art.11 ust.1 ).

Stosując nakazy ustawy, podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych jest zobowiązany do selektywnego odbioru odpadów, a wytwarzający te odpady do selektywnego ich gromadzenia.

Czytaj także: Rada Ministrów o gminnych odpadach>>

"Elektrośmieci"

Obowiązek stworzenia systemu do wykonywania tych zobowiązań nałożony jest ustawowo na gminy. Rady gmin uchwalają Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy, który powinien zawierać wskazania dotyczące selektywnej zbiórki i odbioru odpadów komunalnych w tym odpadów niebezpiecznych ( Ustawa o czystości i porządku w gminach).

W gminach powstają punkty zbiórki poszczególnych odpadów niebezpiecznych: apteki, placówki handlowe, placówki oświatowe, stacje obsługi i naprawy sprzętu i samochodów.

Od 2005 r. , po wejściu Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym , gminy muszą  wspierać powstawanie systemu selektywnej zbiórki „elektrośmieci”.

Wdrożona na podstawie Dyrektywy UE ( 2002/96/WE) ustawa określa zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Do „elektrośmieci” należą następujące grupy urządzeń:

•    wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego min: chłodziarki, zamrażarki, pralki, zmywarki, kuchnie, piece elektryczne, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory, urządzenia klimatyzacyjne,

•    małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego min: odkurzacze, maszyny do szycia, żelazka, tostery, roboty, zegary, wagi,

•    sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny min: komputery, drukarki, sprzęt kopiujący, kalkulatory, telefony, faksy,

•    sprzęt audiowizualny min: radia, telewizory, sprzęt wideo, kamery, sprzęt hi-fi, instrumenty muzyczne,

•    sprzęt oświetleniowy,

•    narzędzie elektryczne i elektroniczne,

•    zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy,

•    przyrządy medyczne,

•    przyrządy do nadzoru i kontroli,

•    automaty do wydawania min: napoi gorących, puszek i butelek z napojami, produktów stałych, pieniędzy.

Zgodnie z katalogiem odpadów, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zakwalifikowany jest jako odpady niebezpieczne.

Zużyty sprzęt może zawierać materiały lub części składowe zawierające:

•    rtęć ( wyłączniki lub podświetlacze, gazowe lampy wyładowcze),

•    baterie i akumulatory,

•    tworzywa sztuczne zawierające związki bromu,

•    azbest,

•    części składowe zawierające substancje promieniotwórcze,

•    gazy zubażające warstwę ozonową,

•    PCB – polichlorkowe bifenole.

Prawie każde urządzenie posiada niebezpieczne dla zdrowia ludzi i środowiska elementy, dlatego ważne jest odpowiednie postępowanie z tymi odpadami.

Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt lub sprzedającemu nowy sprzęt.

„Elektrośmieci” odbierane są za darmo jeśli dostarczone są do punktu odbioru lub odbiera je od użytkownika firma zbierająca sprzęt.  Opłata może być pobrana jedynie przez dostawcę nowego sprzętu, jako opłata transportowa.

Reklama

Pod karą grzywny zabronione jest umieszczanie zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, w tym ustawianie w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych. Kara taka może być nałożona na użytkownika zużytego sprzętu ( mieszkańca ) jak również na  właściciela lub administratora terenu, który zezwoli lub nie dopilnuje by  „elektrośmieci” nie były gromadzone w miejscach przeznaczonych na odpady komunalne, czy porzucane w innych  dowolnych  miejscach.

Aby stworzyć mieszkańcom warunki do wypełnienia w/w obowiązków , gminy zobowiązane są do udostępnienia mieszkańcom informacji min. o adresach punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego , w tym punktów sprzedaży takiego sprzętu ( Ustawa o czystości i porządku w gminach ).

Czytaj także: NIK: Gminy nie radzą sobie z odpadami>>

Regulacje prawne

Parlament Europejski i Rada wprowadził Dyrektywę 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), która nakazuje ograniczenie ilości odpadów – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wymaga ponownego użycia ( naprawy, użycie zdemontowanych części ), poddania recyklingowi lub innemu odzyskowi tych odpadów.

Podstawowym aktem prawnym regulującym w Polsce kwestie związane z postępowaniem ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w tym zużytymi źródłami światła, jest Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2005 r.,Nr 180, Poz 1495) wraz z jej późniejszą nowelizacją z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, Poz 1464)

Ustawa określa:

•    zasady postępowania ze zużytym sprzętem,

•    struktury organizacyjne systemu,

•    postępowanie ograniczające ilość odpadów powstałych ze sprzętu oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu ( w tym zużyte źródła światła).

W Ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym szczegółowo zdefiniowane i opisane zostały prawa i obowiązki wszystkich podmiotów tworzących system gospodarowania ZSEE. W szczególności określone zostały obowiązki przedsiębiorców wprowadzających sprzęt na rynek, użytkowników sprzętu, podmiotów zbierających zużyty sprzęt, prowadzących działalność w zakresie przetwarzania i odzysku ( w tym recyklingu ), organizacji odzysku oraz zadania Inspekcji Ochrony Środowiska.

Określone zostały również przepisy karne w stosunku do podmiotów nie wywiązujących się z nałożonych na nie przez ustawę obowiązków. 

dr Hanna Sztrantowicz

samorzad.infor.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  1 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kiedy gmina może wprowadzić uchwałę ograniczenia emisji hałasu

  Uchwały o ograniczeniu emisji hałasu nie można uchwalić tylko na podstawie skarg mieszkańców. Niezbędne są badania określające poziom hałasu. Przy czym wprowadzenia ograniczeń nie uzasadnia incydentalne naruszenie norm emisji hałasu.

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień w oparciu o urzędy wojewódzkie to nowe programy, których uruchomienie zapowiada rząd.

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych. Są już pierwsi zwycięzcy w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Gdzie sprawdzić listę wygranych nagród? Kiedy kolejne losowania?

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?