Kategorie

Projekt planu finansowego i plan finansowy samorządowej jednostki budżetowej na rok 2012

KRYSTYNA GĄSIOREK
Zbliża się termin opracowywania przez kierowników samorządowych jednostek budżetowych projektów oraz planów finansowych na rok 2012. Jakie zasady i terminy obowiązują w tym zakresie?

Plan finansowy samorządowej jednostki budżetowej stanowi podstawę jej gospodarki finansowej, ale aby on powstał, najpierw na podstawie materiałów do opracowania projektu uchwały budżetowej należy sporządzić jego projekt, a dopiero potem tworzy się plan finansowy. Materiał przekazywany do organu wykonawczego (w gminie – do wójta, burmistrza, prezydenta miasta, w powiecie i województwie samorządowym – do zarządu) do 15 listopada 2011 r. jest materiałem do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2012, a nie projektem planu finansowego. Projekt planu finansowego samorządowej jednostki budżetowej na rok 2012 nie może zostać opracowany wcześniej niż po 15 listopada 2011 r., chyba że projekt uchwały budżetowej zostanie przekazany wcześniej, wtedy automatycznie zmieniają się terminy w tym zakresie.

Projekt planu finansowego, jak również sam plan finansowy samorządowej jednostki budżetowej należy sporządzić na podstawie:

● ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: uofp) w tym zakresie,

● rozporządzenia Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 r. w sprawie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (dalej: rozporządzenie w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

Projekt planu finansowego

W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego (dalej: JST), zarząd JST (w gminach: wójt, burmistrz, prezydent miasta) zobowiązany jest przekazać podległym jednostkom informację niezbędną do opracowania projektu ich planów finansowych. Informacja ta powinna zawierać dane w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w szczegółowości nie mniejszej niż przyjęta w projekcie uchwały budżetowej.

Na podstawie otrzymanych informacji kierownicy samorządowych jednostek budżetowych opracowują projekty planów finansowych w szczegółowości:

● dział,

● rozdział,

● paragraf,

Reklama

czyli podziałki klasyfikacji budżetowej określonej w rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z uwzględnieniem zmiany wynikającej z rozporządzenia Ministra Finansów z 29 sierpnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Projekt planu finansowego samorządowej jednostki budżetowej, zapewniający zgodność kwot dochodów i wydatków z projektem uchwały budżetowej powinien zatwierdzić kierownik jednostki, a następnie przekazać go do zarządu JST (w gminach: do wójta, burmistrza, prezydenta miasta) w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji z projektu uchwały budżetowej, lecz nie później jednak niż do 22 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy (§ 5 ust. 3 rozporządzenia w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

W przypadku szkół i placówek projekty planów finansowych, zgodnie z ustawą z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej: ustawa o systemie oświaty), opiniuje rada:

pedagogiczna (art. 41 ust. 2 pkt 2),

rodziców (art. 54 ust. 2 pkt 3),

szkoły, jeśli funkcjonuje (art. 50 ust. 2 pkt 2).

Reklama

Zarząd JST (w gminach: wójt, burmistrz, prezydent miasta) dokonuje weryfikacji otrzymanych projektów planów finansowych pod względem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej. W przypadku stwierdzenia różnic są w nich wprowadzane odpowiednie zmiany, o których zarząd informuje kierownika samorządowej jednostki budżetowej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu planu finansowego, lecz nie później niż do 27 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

Jeśli w JST została powołana do obsługi szkół, przedszkoli i placówek oświatowych jednostka budżetowa (tzw. ZEAS, OAS itp.), wówczas projekty planów finansowych powinny być opracowane dla każdej obsługiwanej jednostki budżetowej odrębnie. Ponadto każdy z projektów planu finansowego powinien być zatwierdzony przez kierownika danej oświatowej jednostki budżetowej.

Projekty planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych, które zachowują zgodność z projektem uchwały budżetowej oraz zostały odpowiednio zweryfikowane przez zarząd JST (w gminach: wójta, burmistrza, prezydenta miasta) w terminie nie później jednak niż do 27 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, stanowią podstawę gospodarki finansowej samorządowej jednostki budżetowej w okresie od 1 stycznia do dnia opracowania planu finansowego na podstawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków, wynikających z uchwały budżetowej.

Plan finansowy

Po uchwaleniu uchwały budżetowej JST, na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1 uofp, zarząd JST (w gminach: wójt, burmistrz, prezydent miasta) w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej przekazuje podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w szczegółowości nie mniejszej niż przyjęte w uchwale budżetowej. Samorządowe jednostki budżetowe na podstawie otrzymanej informacji dostosowują projekt planu finansowego do uchwały budżetowej w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania tej informacji.

Każdy plan finansowy samorządowej jednostki budżetowej jest częścią budżetu danej JST.

W szkołach i placówkach oświatowych, w których funkcjonuje rada szkoły lub placówki, plan finansowy powinien być zaopiniowany przez radę szkoły lub placówki (art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy o systemie oświaty).

W planie finansowym urzędu JST należy ująć wszystkie wydatki budżetowe nieujęte w planach finansowych innych samorządowych jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego i wykonawczego JST. W planie tym powinny być ujęte również:

● dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych,

● dotacje i środki przekazywane na rzecz innych JST i związków JST,

● pozostałe dotacje,

● wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na zwiększenie części subwencji ogólnej, określone w odrębnych ustawach,

● płatności oraz składki wpłacane na rzecz instytucji krajowych i zagranicznych.

W samorządowej jednostce budżetowej zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków budżetowych nie mogą pojawić się dochody w postaci dotacji, subwencji ani wydatki w formie dotacji. Jedynie w planie finansowym wojewódzkiej jednostki budżetowej, innej niż urząd marszałkowski, mogą być ujmowane dotacje związane z realizacją programów operacyjnych.

Plan finansowy stanowi podstawę gospodarki finansowej każdej samorządowej jednostki budżetowej od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Czytaj także: Rozliczenia jednostki samorządu terytorialnego z jej jednostką budżetową>>

Dokonywanie zmian w planach finansowych

W przypadku przekazania przez zarząd JST (w gminie: wójta, burmistrza, prezydenta miasta) upoważnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki, kierownik samorządowej jednostki budżetowej, korzystając z przekazanych uprawnień, może dokonywać przeniesień planowanych wydatków, wprowadzając zmiany w planie finansowym jednostki i jednocześnie informując o dokonanych przeniesieniach w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany:

● zarząd województwa – w województwie,

● zarząd powiatu – w powiecie,

● wójta, burmistrza, prezydenta miasta – w gminie.

Kierownicy samorządowych jednostek budżetowych mogą dokonywać zmian w planowanych wydatkach zgodnie z upoważnieniem. Nie mogą być jednak dokonywane zmiany przez kierownika jednostki budżetowej dotyczące przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, jak również nie może on wprowadzać zmian w dochodach jednostki budżetowej.

W przypadku braku upoważnienia do przenoszenia wydatków, zmiany dokonywane są przez:

● zarząd województwa – w województwie,

● radę lub zarząd – w powiecie,

● wójta, burmistrza, prezydenta miasta – w gminach.

Zmiany w planach finansowych samorządowych jednostek budżetowych mogą być dokonywane na skutek zmian wprowadzanych w planie dochodów i wydatków dokonywanych podczas wykonywania budżetu. Zarząd JST zawiadamia wówczas samorządowe jednostki budżetowe o zmianie planów dochodów i wydatków wprowadzanych w toku wykonywania budżetu. Zawiadomienie to stanowi podstawę dokonania zmian w planach finansowych samorządowych jednostek budżetowych.

Podstawy prawne

● Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092)

● Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887)

● Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. Nr 241, poz. 1616)

● Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1098)

Poszerzaj swoją wiedzę korzystając z naszego programu >>
INFORLEX Sprawozdawczość Budżetowa – program dla księgowych jednostek budżetowych
INFORLEX Sprawozdawczość Budżetowa – program dla księgowych jednostek budżetowych
Tylko teraz
Źródło: Rachunkowość Budżetowa
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  23 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych. Są już pierwsi zwycięzcy w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Gdzie sprawdzić listę wygranych nagród? Kiedy kolejne losowania?

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?

  Szczepienia dzieci w wieku 5-12 lat - od kiedy?

  Szczepienia dzieci w wieku 5-12 lat - od kiedy? Jest to niezwykle istotna kwestia pod kątem roku szkolnego i bezproblemowego powrotu dzieci do szkół.

  Compliance - od czego zacząć wdrożenie systemu?

  Compliance - od czego należy zacząć wdrożenie systemu w organizacji? Coraz więcej podmiotów z sektora prywatnego oraz z sektora publicznego rozumie, że posiadanie systemów Compliance jest niezbędne, by podmiot mógł bezpiecznie funkcjonować lub się rozwijać.

  Czternastka dla nauczycieli do likwidacji?

  Czternastka dla nauczycieli - czy zostanie zlikwidowana? Nie tylko samorządowcy, lecz także eksperci są zdania, że przy wprowadzeniu nowego sytemu płac nauczycieli należy zlikwidować jednorazowy dodatek uzupełniający.

  Wjazd do Słowacji - czy obowiązuje kwarantanna?

  Wjazd do Słowacji - czy obowiązuje kwarantanna? 9 lipca 2021 roku weszły w życie obostrzenia ws. COVID-19 dotyczące wjazdu na Słowację. Zakwestionował je Słowacki Sąd Konstytucyjny.

  Francja - niezaszczepieni nie będą mogli wejść do restauracji i centrów handlowych

  Francja - niezaszczepieni nie będą mogli wejść do restauracji i centrów handlowych. Od kiedy wejdą w życie nowe obostrzenia w związku z koronawirusem? Czy będą przymusowe szczepienia?

  Aspekty społeczne w nowym prawie zamówień publicznych

  Społeczne zamówienia publiczne to podejście, w którym zamawiający w oparciu o dostępne instrumenty prawne osiągają dodatkowe - w stosunku do głównego celu jakim jest realizacja zamówienia - korzyści społeczne.

  Loteria szczepionkowa - pierwsze losowanie

  Loteria szczepionkowa - pierwsze losowanie odbywa się 14 lipca 2021 roku. Można w nim wygrać 5 razy po 50 tys. złotych i 60 hulajnóg elektrycznych. Jak sprawdzić wygrane?