REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Gminy w ocenie inwestorów i przedsiębiorców

Przemysław Kulawczuk

REKLAMA

Samorządy powinny bardziej angażować się w promocję inwestycyjną. Oczekują tego i inwestorzy, i przedsiębiorcy. Najbardziej przyjazne dla lokowania biznesu są małe i średnie gminy.

W 2011 roku Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” Krajowej Izby Gospodarczej przeprowadziła badanie przyjazności inwestycyjnej gmin. Objęło ono 67 samorządów, spośród 72 uczestników tegorocznego konkursu „Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji”.

REKLAMA

Badania przeprowadzone w 2011 roku miały odmienny charakter od wcześniejszych. Do 2010 roku w trakcie konkursu badano tylko inwestorów, którzy rozpoczęli realizację inwestycji budowlanych. Tego typu podejście pomijało przedsiębiorców, którzy zrealizowali inwestycje w maszyny i urządzenia oraz inwestycje w kapitał ludzki. W roku 2011 w badaniach zostali uwzględnieni wszyscy inwestorzy, którzy zrealizowali dowolny rodzaj inwestycji. Podczas badania wykorzystano dane o przedsiębiorstwach pochodzących z dwóch baz danych:

1) KOMPASS – dla przedsiębiorstw dużych i

2) Bazy PKT – dla przedsiębiorstw małych i średnich.

Autopromocja

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna

Kup książkę:

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna - Poradnik Gazety Prawnej

Gminy nie miały żadnego wpływu na dobór próby.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podczas realizacji badań zaobserwowano, że małe, lokalne firmy chętniej udzielały informacji niż przedsiębiorstwa duże, w jakich często problemem było znalezienie osoby, która mogłaby przeprowadzić ocenę. Odpowiedzi udzieliło 959 respondentów (380 kobiet i 579 mężczyzn) reprezentujących przedsiębiorstwa działające w gminach. Wśród respondentów:

● 50% stanowiły firmy usługowe,

● 27% – handlowe,

● 13% – produkcyjne,

Autopromocja

● 6% – budowlane,

● 2% – rolnicze,

● 2% – transportowe.

Badane firmy miały zasięg lokalny (36%), regionalny (24%), krajowy (25%) i międzynarodowy (15%). Stosowano dwie skale pomiaru:

1) od -5 do +5 dla zagadnień, które mogły mieć wymiar pozytywno-negatywny i

2) od 0 do 10 dla pytań o wydźwięku pozytywnym.

Przedsiębiorcom zadano pytania dotyczące:

● oceny klimatu inwestycyjnego w gminie,

● sprawności urzędu gminy w zakresie obsługi biznesu i inwestorów,

● wsparcia gminy dla rozwoju biznesu,

● przejrzystości gospodarki gminnej, a także

● promocji i marketingu gminy.

Polityka inwestycyjna gmin

Na wykresie 1 przedstawiono wyniki w zakresie oceny klimatu inwestycyjnego w gminach w skali od –5 do +5. Pierwszy wykres pokazuje subiektywne oceny przedsiębiorców pogrupowane dla poszczególnych grup gmin, a drugi według województw.

REKLAMA

Badania wykazały, że ocena klimatu inwestycyjnego dokonana przez przedsiębiorców jest odwrotnie proporcjonalna do wielkości gminy: im mniejsza gmina, tym wyższa ocena klimatu inwestycyjnego. Wynik ten można łączyć ze znacznie większą dostępnością do urzędników samorządowych i władz gminy dla potencjalnych inwestorów. Pomimo to we wszystkich ocenianych kategoriach gmin klimat inwestycyjny był oceniany pozytywnie, najwyżej w małych gminach wiejskich o specyfice rolniczej.

Przedstawione na wykresie 2 wyniki oceny klimatu inwestycyjnego dotyczą jedynie województw, w których badano co najmniej dwie gminy. Wyniki wskazują, że w ocenie inwestorów i biznesu we wszystkich województwach funkcjonuje pozytywny klimat inwestycyjny. Trzy najwyższe oceny uzyskały województwa: podlaskie, wielkopolskie i mazowieckie. Wyniki najsłabiej ocenionych regionów mogą wynikać z ich nie najlepszej kondycji ekonomicznej.

Kategoria „Sprawność urzędu gminy” składała się z trzech podkategorii:

1) sprawności, z jaką gmina rozwiązuje sprawy i problemy przedsiębiorców związane z prowadzeniem biznesu.

2) możliwości podejmowania nowych przedsięwzięć gospodarczych na terenie gminy,

3) kwalifikacji i podejścia pracowników urzędu gminy do inwestora i biznesu.

Na wykresie 3 i 4 przedstawiono wyniki średnie, pogrupowanie według kategorii gmin i według województw.

Uzyskane dane potwierdziły wcześniej obserwowaną zależność, że im mniejsza gmina, tym większa sprawność urzędu gminy. Z kolei do województw, w których sprawność urzędów gminy jest oceniana najwyżej przez inwestorów, można zaliczyć województwa: podlaskie, wielkopolskie, dolnośląskie i mazowieckie. Należy zwrócić uwagę, że w skali od -5 do +5 sprawność administracyjna gmin wszystkich kategorii i wszystkich województw została oceniona pozytywnie i to zdecydowanie powyżej punktu neutralnego równego zero.

Kategoria „Wspieranie inwestycji i rozwoju w gminie” składała się z pięciu podkategorii:

1) wspieranie inwestycji i rozwoju realizowane przez gminę,

2) racjonalność działań wspierania inwestycji i rozwoju z punktu widzenia interesów mieszkańców i przedsiębiorców,

3) terminowość i szybkość podejmowania decyzji administracyjnych,
4) doradztwo i informacje dla inwestorów i biznesu,
5) dostęp do urzędników i władz gminy przez przedsiębiorców i inwestorów.

Na wykresie 5 i 6 przedstawiono wyniki średnie pogrupowane według kategorii gmin i według województw.

REKLAMA

Podobnie jak w poprzednim pytaniu, potwierdzono ujemną zależność pomiędzy wielkością gminy a zakresem wsparcia. Jednak wyniki średnie pogrupowane według województw wskazały na dwa nowe województwa: lubuskie i zachodniopomorskie, które dołączyły do tradycyjnych liderów: województw podlaskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego. Z wyjątkiem stosunkowo wysokiego wyniku woj. podlaskiego różnice pomiędzy pozostałymi województwami z czołówki są nieznaczne. Porównanie ocen sprawności administracyjnej i zakresu wsparcia dla inwestorów wskazuje, że oceny te były podobne. Wszystkie średnie oceny, zarówno według kategorii, jak i województw, były pozytywne.

Podczas oceny przejrzystości i równych szans w gminie zadano następujące pytanie: w jakim zakresie w gminie funkcjonują zasady zapewnienia wszystkim podmiotom gospodarczym równych szans w zakresie:

1) przetargów i zamówień publicznych,

2) dostępu do aktywów gminy przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem (grunty, działki, lokalne, budynki itp.),

3) procedur inwestycyjnych,

4) udzielania koncesji i pozwoleń dotyczących działalności gospodarczej.

Wykresy 7 i 8 przedstawiają średnie wyniki pogrupowane według kategorii gmin oraz według województw.

Wyniki dotyczące ocen przejrzystości również potwierdzają negatywną zależność pomiędzy wielkością gminy a poziomem oceny inwestorów. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o oceny inwestorów pogrupowane według województw, wskazują one najwyższe wyniki woj. podlaskiego oraz bardzo wyrównane i dość wysokie wyniki województw: dolnośląskiego i warmińsko-mazurskiego, a następnie wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego i mazowieckiego.

Marketing gminy

Ważna grupa pytań, na jakie udzielili odpowiedzi inwestorzy, związana była z marketingiem gmin. Pierwsze pytanie z tej grupy dotyczyło oceny prestiżu i reputacji danej gminy w porównaniu z podobnymi gminami w regionie. Wykres 9 przedstawia zróżnicowanie wyników średnich w skali od -5 do +5 uporządkowanych według województw.

Uzyskane oceny nie są tak wysokie, podobnie jak w poprzednich pytaniach, co świadczy o tym, że inwestorzy dość krytycznie oceniają marketing gmin. Wynik badań w zakresie porównania prestiżu i reputacji z innymi podobnymi gminami wskazuje, że uczestnicy konkursu „Gmina Fair Play” cieszą się wyższą reputacją od pozostałych gmin. Ponieważ oceny miały charakter porównawczy, uzyskane wyniki są niższe, a w przypadku trzech województw różnica nie przekracza 1 punktu na 10. Badania wykazały, że porównawczy prestiż i reputacja „Gminy Fair Play” są najsilniej zaznaczone w województwach wielkopolskim, lubuskim i mazowieckim.

Respondentów zapytano, jaka jest rozpoznawalność marki (nazwy) gminy w regionie. Celem tego pytania było, z jednej strony, sprawdzenie, jak radzą sobie małe i średnie gminy z upowszechnianiem informacji o sobie w regionie, a z drugiej strony – pokazanie, jak rozpoznawalność marki gminy przekłada się na pozytywny stosunek do niej. Uzyskane wyniki przedstawiono na wykresie 10.

Badanie przeprowadzone wśród inwestorów wykazało, dość paradoksalnie, że średnie miasta, uczestnicy konkursu „Gmina Fair Play” mają znacznie bardziej rozpoznawalną markę niż duże miasta. Pokazało także, że uczestniczące w konkursie małe gminy wiejskie są, według inwestorów, dość dobrze rozpoznawalne. Wyniki w tym zakresie będą znacznie bardziej interesujące dla konkretnych gmin, które będą w stanie porównać rozpoznawalność swojej marki w stosunku do innych podobnych gmin. Tego typu informacje będą dostarczone bezpośrednio do gmin, które brały udział w badaniu.

Promocja gmin

Widoczność promocji gminy w mediach może być mierzona liczbą pozytywnych artykułów, relacji i audycji. Wskaźnik ten ma bardzo ważne znaczenie, ponieważ pokazuje, na ile biznes i inwestorzy zauważają działania promocyjne gminy. Wykres 11 przedstawia uzyskane w tym zakresie wyniki.

Według wyników badań najwyższe oceny w zakresie budowy widoczności gminy w mediach uzyskały gminy z województw podkarpackiego i śląskiego. Świadczy to o dużej skuteczności gmin w zakresie promocji w mediach.

Skuteczność przekazu w zakresie głównych walorów gminy powinna być oceniania w relacji do możliwości gminy, jej mieszkańców i miejscowego biznesu. Wykres 12 przedstawia uzyskane w tym zakresie wyniki, pogrupowane według średnich dla kategorii gmin.

Uzyskane wyniki wskazują, że jeżeli uwzględni się możliwości gmin, to funkcjonuje odwrotna zależność pomiędzy skutecznością przekazu a wielkością gminy. Największą skutecznością przekazu w relacji do możliwości charakteryzują się gminy wiejskie agro i gminy turystyczne.

Ocena skali promocji powinna być uzależniona od tego, co w praktyce gmina może zrobić. Jest oczywiste, że gminy bardziej zasobne stać na to, aby asygnować więcej sił i środków na działania promocyjne. Dlatego postanowiono, aby dokonać oceny skali promocji w relacji do możliwości gminy. Wykres 13 przedstawia wyniki badań w tym zakresie, pogrupowane według średnich dla kategorii gmin.

Uzyskane wyniki w tym zakresie są dużym zaskoczeniem. Badani inwestorzy i przedsiębiorcy oceniają, że skala promocji gmin, uczestników konkursu „Gmina Fair Play”, jest za niska w relacji do ich możliwości. Dotyczy to wszystkich kategorii gmin. Największe negatywne oceny dotyczą gmin turystycznych oraz miasteczek i małych miast. Charakterystyczne jest jednak to, że negatywnie oceniana jest skala promocji w relacji do możliwości również dużych i średnich miast, które z reguły angażują pokaźne środki na promocję. Uzyskane wyniki niewątpliwie zmuszają do głębszych przemyśleń włodarzy samorządowych. Gminy powinny bardziej angażować się w promocję inwestycyjną.

Wykres 1. Klimat inwestycyjny w różnych kategoriach gmin (-5; +5)

@RY1@i41/2011/023/i41.2011.023.000.0047.101.jpg@RY2@

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 2. Klimat inwestycyjny w gminach według województw (-5; +5)

@RY1@i41/2011/023/i41.2011.023.000.0047.102.jpg@RY2@

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 3. Sprawność urzędu gminy – wyniki średnie według kategorii gmin (-5; +5)

@RY1@i41/2011/023/i41.2011.023.000.0047.103.jpg@RY2@

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 4. Sprawność urzędu gminy – wyniki średnie według województw (-5; +5)

@RY1@i41/2011/023/i41.2011.023.000.0047.104.jpg@RY2@

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 5. Wspieranie inwestycji i rozwoju w gminie – wyniki średnie według kategorii gmin (-5; +5)

@RY1@i41/2011/023/i41.2011.023.000.0047.105.jpg@RY2@

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 6. Wspieranie inwestycji i rozwoju w gminie – wyniki średnie według województw (-5; +5)

@RY1@i41/2011/023/i41.2011.023.000.0047.106.jpg@RY2@

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 7. Przejrzystość i fair play w gminie – wyniki średnie według kategorii gmin (0; 10)

@RY1@i41/2011/023/i41.2011.023.000.0047.107.jpg@RY2@

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 8. Przejrzystość i fair play w gminie – wyniki średnie według województw (0; 10)

@RY1@i41/2011/023/i41.2011.023.000.0047.108.jpg@RY2@

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 9. Prestiż i reputacja gminy w stosunku do podobnych gmin i miast w regionie (-5;+5)

@RY1@i41/2011/023/i41.2011.023.000.0047.109.jpg@RY2@

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 10. Rozpoznawalność marki (nazwy) gminy w regionie (0; 10)

@RY1@i41/2011/023/i41.2011.023.000.0047.110.jpg@RY2@

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 11. Widoczność promocji gminy w mediach według województw (0; 10)

@RY1@i41/2011/023/i41.2011.023.000.0047.111.jpg@RY2@

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 12. Skuteczność przekazu w zakresie głównych walorów gminy w relacji do możliwości gminy, jej mieszkańców i miejscowego biznesu (0; 10)

@RY1@i41/2011/023/i41.2011.023.000.0047.112.jpg@RY2@

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 13. Skala promocji w relacji do możliwości gminy według kategorii gmin (-5;+5)

@RY1@i41/2011/023/i41.2011.023.000.0047.113.jpg@RY2@

Źródło: opracowanie własne.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Kontrowersyjna ustawa "wiatrakowa". O co chodzi? Marszałek Hołownia: intencje były dobre

  Wielkie kontrowersje oraz emocje budzi tzw. ustawa wiatrakowa. Wyjaśniamy o co dokładnie chodzi. Posłowie PiS stawiają szereg zarzutów proponowanym przez posłów Polski 2050-Trzeciej Drogi i Koalicji Obywatelskiej przepisom. Chodzi przede wszystkim o zmniejszenie odległości elektrowni wiatrowych od zabudowań mieszkalnych oraz o stworzenie możliwości wywłaszczeń czy szybszego odrolnienia gruntów pod budowę tych elektrowni. Intencje były dobre, popełniono błędy w komunikacji, w wytłumaczeniu, o co dokładnie chodzi - powiedział 4 grudnia 2023 r. w Polsat News marszałek Sejmu Szymon Hołownia. "Ludzie nie mogą mieć wątpliwości, że nie będzie wiatraków w parkach narodowych, że nikt nie chce stawiać im wiatraków 300 metrów od domu" - dodał.

  Maluch plus. Nabór wniosków dla gmin trwa do 31 grudnia 2023 r. Do podziału jest 5,5 mld zł

  Do końca 2023 r. gminy mogą składać wnioski w ramach drugiego naboru do programu „Maluch plus”. W 2023 r. ministerstwo rodziny i polityki społecznej zwiększyło budżet programu do 5,5 mld zł, co ma pozwolić na utworzenie ponad 102 tys. nowych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi.

  Niepełnosprawny z Łańcuta nie da rady dotrzeć do Rzeszowa na komisję po punkty. Jakie ma opcje? [świadczenie wspierające]

  To częste pytanie czytelników "Mam kłopoty z poruszaniem się. Jestem przykuty do łóżka. Nie opuszczam mieszkania. W jaki sposób spotkam się z wojewódzkim zespołem ds orzekania o niepełnosprawności.?"

  Szczepienia na koronawirusa (podwariant XBB.1.5. "Kraken") w Polsce - zapisy od 6 grudnia 2023 r.

  Ministerstwo Zdrowia informuje, że od 6 grudnia osoby powyżej 12 roku życia będą mogły zaszczepić się szczepionką Nuvaxovid firmy Novavax zmodyfikowaną na podwariant koronawirusa XBB.1.5 ("Kraken"). W nocy z 5 na 6 grudnia 2023 r. skierowanie na szczepienie zostanie wystawiane automatycznie przez system - informuje MZ.

  REKLAMA

  Biały Dom do Kongresu USA: skończyły nam się pieniądze dla Ukrainy

  Skończyły nam się pieniądze dla Ukrainy i prawie skończył się czas - napisała 4 grudnia 2023 r. w liście do spikera Izby Reprezentantów Mike'a Johnsona szefowa Biura Budżetu i Zarządzania (OMB) w Białym Domu Shalanda Young. Ostrzegła, że jeśli do końca grudnia Kongres nie przegłosuje nowego pakietu środków dla Ukrainy, administracja nie będzie mogła dostarczać Ukrainie pomocy.

  Od początku roku w polskich kopalniach zginęło 15 osób

  4 grudnia, w Barbórkę czyli Dzień Górnika prezydent Andrzej Duda spotkał się ratownikami górniczymi. Przypomniał, że od początku roku w polskich kopalniach zginęło 15 osób. 

  Kolejna ofiara zatrucia tlenkiem węgla. Czujnik czadu może uratować życie

  Następna ofiara zatrucia czadem. 22- letni mężczyzna stracił przytomność w wannie, winny jest najprawdopodobniej gazowy podgrzewacz wody. Strażacy od lat zachęcają do instalacji czujników czadu. 

  Leczenie zębów? Polacy wciąż głównie wybierają gabinety prywatne

  Na NFZ czy prywatnie? Gdzie Polacy leczą zęby? Coraz popularniejsze staje się łączenie usług bezpłatnych z odpłatnymi. 

  REKLAMA

  Zapomoga z 1000 zł na 4000 zł. Stypendium dla niepełnosprawnych 1200 zł. Stypendium socjalne 1900 zł. Kto tyle daje?

  To stawki świadczeń dla studentów na Politechnice Opolskiej.

  UWAGA! Ratownik medyczny zrobi USG i poda leki na ciśnienie, przeciwpłytkowe i przeciwkrwotoczne. I pobierze wymaz na obecność grypy

  Nowelizacja rozporządzenia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego

  REKLAMA