reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Temat dnia

Zadania gminy przy usuwaniu zwierząt z drogi

Aktualizacja: 12.01.2010

Gminy mają zapewniać usuwanie, transport i utylizację zwłok bezdomnych zwierząt. Brak jest wyraźnych przepisów określających zasady postępowania oraz podmioty odpowiedzialne za usuwanie dzikich zwierząt z dróg publicznych. »

Jak na nowych warunkach ubezpieczyć majątek gminy

Aktualizacja: 12.01.2010

Jednostkom samorządu terytorialnego łatwiej będzie zaoszczędzić pieniądze przeznaczane na ubezpieczenia, bo łatwiej będzie odzyskać składki w przypadku rozwiązania umowy. Będzie ona rozliczana co do dnia, a nie - jak to było dotychczas najczęściej - za każdy niewykorzystany miesiąc. »

Jakie są zasady udostępniania akt w sprawie administracyjnej

Aktualizacja: 24.03.2010

Jakie uprawnienia ma strona postępowania administracyjnego w zakresie dostępu do akt sprawy? Na jakiej podstawie urząd może odmówić dostępu do określonych akt? »

Jakie zasady obowiązują przy doręczaniu pism urzędowych

Aktualizacja: 25.03.2010

Jakie konsekwencje ma terminowe przesłanie pism w postępowaniu administracyjnym? Jaki może być i kto określa sposób doręczania pisma przez organy administracji? Jakie są zasady postępowanie w przypadku nieodebrania pisma? »

Zasady obiegu i przechowywania dokumentów w urzędach gmin

Aktualizacja: 12.01.2010

Jednym z podstawowych zadań organów administracji jest załatwianie indywidualnych spraw obywateli. Dla usprawnienia pracy organów gminy ustalono jednolitą instrukcję kancelaryjną. Określa ona zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędach gmin i związków międzygminnych. »

Jak skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej w UE

Aktualizacja: 12.01.2010

Dyrektywą z 2003 r.1 państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały zobowiązane do stworzenia systemów pomocy prawnej, obejmujących poradę przedsporną udzielaną w celu rozstrzygnięcia sporu przed wniesieniem sprawy do sądu, pomoc prawną i reprezentowanie w sądzie. »

Kiedy pracownikowi samorządowemu grozi postępowanie dyscyplinarne?

Aktualizacja: 12.01.2010

Z powodu jakich okoliczności może być wszczęte postępowanie dyscyplinarne w stosunku do pracowników samorządowych? »

Jakie ograniczenia obowiązują pracowników samorządowych?

Aktualizacja: 12.01.2010

Których pracowników samorządu terytorialnego obowiązują ograniczenia przy podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej? »

Jak przebiega proces odrolnienia gruntów

Aktualizacja: 12.01.2010

Zmiana przeznaczenia gruntów następuje najczęściej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zmiana taka wymaga jednak zgody ministra rolnictwa lub marszałka województwa. Decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej lub leśnej podejmuje starosta. Osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji, jest obowiązana uiścić należność i opłaty roczne. »

Jakie problemy pojawią się w urzędach w związku z odralnianiem gruntów

Aktualizacja: 12.01.2010

Czy decyzja zezwalająca na wyłączenie z produkcji rolnej jest podstawą do dokonywania jakichkolwiek zmian w ewidencji gruntów? Jakie konsekwencje mogą wynikać z nieuporządkowania w zakresie braku aktualizacji ewidencji gruntów i budynków? »

Jak prawidłowo zaskarżyć zarządzenie zastępcze do sądu administracyjnego

Aktualizacja: 12.01.2010

Który sąd jest właściwy do rozpatrzenia sprawy? Jakim podmiotom przysługuje legitymacja procesowa do zaskarżenia orzeczenia sądu? »

Podstawy wydania zarządzeń zastępczych przez wojewodów

Aktualizacja: 24.03.2010

Nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego sprawuje prezes Rady Ministrów i wojewoda, a w sprawach dotyczących finansów regionalna izba obrachunkowa. W ramach swoich kompetencji wojewoda może kwestionować akt samorządu. Najczęściej przez tzw. zarządzenia zastępcze. »

Jakie są zadania wojewody wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym

Aktualizacja: 12.01.2010

Kto może wchodzić w skład wojewódzkich zespołów reagowania kryzysowego? Jak będą podzielone kompetencje pomiędzy komórki urzędów wojewódzkich, właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego? Jakie elementy powinny się znaleźć w wojewódzkim planie ochrony infrastruktury krytycznej? »

Zarządzanie kryzysowe w województwie, powiecie i gminie

Aktualizacja: 12.01.2010

Finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim ma być planowane w budżetach odpowiednio gmin, powiatów i samorządów województw.  Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu jest starosta, a na terenie gminy wójt (burmistrz, prezydent miasta). »

Jakie środki unijne będą przeznaczone na zarządzanie kryzysowe

Aktualizacja: 12.01.2010

Jakie są możliwości finansowania ze środków europejskich zadań związanych z wchodzącą w życie ustawą o zarządzaniu kryzysowym? Jakiego rodzaju zadania związane z zarządzaniem kryzysowym mogą być współfinansowane środkami z funduszy europejskich? »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Frydrych

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama