| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Wiadomości > Self-cleaning - droga do oczyszczenia wykonawcy

Self-cleaning - droga do oczyszczenia wykonawcy

W czerwcu 2019 r., ze względu na zaniedbanie obowiązków przez pracownika realizującego projekt, musiałam rozwiązać umowę w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający poinformował mnie, że w przypadku ubiegania się o zamówienie w kolejnych latach mogę podlegać wykluczeniu z udziału w przetargach, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Czy pomimo tego, że zapłaciłam naliczone kary umowne, będzie można wykluczyć moją firmę z udziału w przyszłych przetargach?

Powody wykluczenia wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej: upzp), to katalog fakultatywnych przesłanek, które zamawiający może zastosować, pod warunkiem że takie okoliczności zostaną przewidziane w dokumentach wszczynających postepowanie, tj. w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jednakże wskazanie na przesłanki fakultatywne wcale nie musi wykluczyć wykonawcy, nawet jeżeli wykonawca oświadczy, że podlega takiemu wykluczeniu. Ustawodawca w art. 24 ust. 8 i dalej w art. 24 ust. 9 upzp przewidział okoliczność tzw. samooczyszczenia się wykonawcy (self-cleaning) w przypadku "drobnych przewinień".

Kto podlega procedurze self-cleaning?

Z procedury samooczyszczenia może skorzystać wykonawca, który:

  • popełnił przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 upzp, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem,
  • zamierzenie lub nieświadomie wprowadził zamawiającego w błąd mający wpływ na przebieg lub wynik postępowania,
  • bezprawnie wpływał na decyzje podejmowane przez zamawiającego,
  • brał udział w przygotowaniu postępowania,
  • zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie uczciwej konkurencji,
  • dopuścił się poważnych naruszeń obowiązków zawodowych,
  • pozostaje w określonych relacjach z zamawiającym,
  • nie wykonał lub nienależycie wykonał w istotnym stopniu umowy w sprawie zamówienia publicznego,
  • naruszył obowiązki w zakresie płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne,
  • wobec którego podjęto postępowanie likwidacyjne poprzez likwidację majątku.

Przeczytaj w INFORLEX.PL Administracja cały artykuł:

Self-cleaning - droga do oczyszczenia wykonawcy

W artykule wyjaśniono jak prawidłowo przeprowadzić procedurę self-cleaning oraz na którym etapie postępowania wykonawca może skutecznie dokonać samooczyszczenia.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »