| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Wiadomości > Self-cleaning - droga do oczyszczenia wykonawcy

Self-cleaning - droga do oczyszczenia wykonawcy

W czerwcu 2019 r., ze względu na zaniedbanie obowiązków przez pracownika realizującego projekt, musiałam rozwiązać umowę w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający poinformował mnie, że w przypadku ubiegania się o zamówienie w kolejnych latach mogę podlegać wykluczeniu z udziału w przetargach, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Czy pomimo tego, że zapłaciłam naliczone kary umowne, będzie można wykluczyć moją firmę z udziału w przyszłych przetargach?

Powody wykluczenia wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej: upzp), to katalog fakultatywnych przesłanek, które zamawiający może zastosować, pod warunkiem że takie okoliczności zostaną przewidziane w dokumentach wszczynających postepowanie, tj. w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jednakże wskazanie na przesłanki fakultatywne wcale nie musi wykluczyć wykonawcy, nawet jeżeli wykonawca oświadczy, że podlega takiemu wykluczeniu. Ustawodawca w art. 24 ust. 8 i dalej w art. 24 ust. 9 upzp przewidział okoliczność tzw. samooczyszczenia się wykonawcy (self-cleaning) w przypadku "drobnych przewinień".

Kto podlega procedurze self-cleaning?

Z procedury samooczyszczenia może skorzystać wykonawca, który:

  • popełnił przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 upzp, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem,
  • zamierzenie lub nieświadomie wprowadził zamawiającego w błąd mający wpływ na przebieg lub wynik postępowania,
  • bezprawnie wpływał na decyzje podejmowane przez zamawiającego,
  • brał udział w przygotowaniu postępowania,
  • zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie uczciwej konkurencji,
  • dopuścił się poważnych naruszeń obowiązków zawodowych,
  • pozostaje w określonych relacjach z zamawiającym,
  • nie wykonał lub nienależycie wykonał w istotnym stopniu umowy w sprawie zamówienia publicznego,
  • naruszył obowiązki w zakresie płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne,
  • wobec którego podjęto postępowanie likwidacyjne poprzez likwidację majątku.

Przeczytaj w INFORLEX.PL Administracja cały artykuł:

Self-cleaning - droga do oczyszczenia wykonawcy

W artykule wyjaśniono jak prawidłowo przeprowadzić procedurę self-cleaning oraz na którym etapie postępowania wykonawca może skutecznie dokonać samooczyszczenia.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Łozińska

Dyrektor Generalna Paragony

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »