Kategorie

„Chcemy, by mieszkańcy dobrze czuli się w mieście, które się rozwija”

Ostatni rok był wyjątkowo trudny zarówno dla gospodarki jak i samorządów. Sytuacja epidemiologiczna niejednokrotnie zamroziła plany rozwojowe miast i gmin ale w przypadku Częstochowy można mówić jedynie o postępie. Z Prezydentem Częstochowy, Krzysztofem Matyjaszczykiem o wyzwaniach związanych z pandemią rozmawia Joanna Gulewicz

.

Prezydent Miasta Krzysztof Matyjaszczyk

Co kryje się za sukcesem miasta i jego władz pomimo obecnej sytuacji?

Reklama

Częstochowa, podobnie jak inne samorządy ucierpiała z powodu trwającej pandemii. Nie wiemy kiedy zagrożenie się skończy, ani w jaki sposób będziemy mogli się przed nim zabezpieczyć w przyszłości. Oczywiście bezpieczeństwo mieszkańców pozostaje  najważniejsze, dlatego pewne działania musieliśmy dostosować do zaistniałej sytuacji.

Aktualnie realizujemy największą inwestycję tramwajową w historii Częstochowy. Trwa budowa nowej linii w starym śladzie pomiędzy dzielnicami Raków i Północ. Niedawno dojechał do nas ostatni z zamówionych nowych tramwajów. Łączny koszt obu inwestycji to 204 mln zł ze 144 milionami unijnego dofinansowania. Kończymy też m.in. budowę centrów przesiadkowych przy dworcach kolejowych, budowę  Parku Wodnego, rewitalizację Starego Rynku, finalizujemy liczne inwestycje drogowe. Planujemy też kolejne inwestycje i aplikujemy o środki zewnętrzne.

Za każdym sukcesem Częstochowy stoją przedsiębiorcy, nauczyciele, pracownicy fabryk i zakładów, sprzedawcy, uczniowie i absolwenci szkół, etc. – pandemia pokazała, że wspólne działanie z ludźmi i dla ludzi to najlepsze rozwiązanie.

.

Park wodny

Lukasz Kolewinski

Opracowaliście Państwo szereg skutecznych narzędzi dedykowanych zarządzaniu i administracji, których wdrożenie umożliwiło zrównoważony i trwały rozwój miasta. Na czym władze miasta musiały skupić szczególną uwagę?

Reklama

Najważniejsi dla nas są zawsze mieszkańcy, staramy się, by we wszystkich naszych działaniach podmiotem był człowiek. Obecna sytuacja pokazała jak wielką wartość ma wzajemne wsparcie, okazywana sobie pomoc, życzliwość i odpowiedzialność.

Chcemy, by mieszkańcy dobrze czuli się w mieście, które się rozwija, by czuli, że je współtworzą, decydują o kierunkach tego rozwoju. Dla jakości zarządzania istotne są programy i formy wsparcia dla przedsiębiorców i osób, które są zatrudniane na nowo utworzonych miejscach pracy, a także program pomocy de minimis, który jest skutecznym narzędziem aktywnego zachęcania nowych inwestorów do inwestycji na terenie miasta. Nowym inwestycjom sprzyja też system ulg w podatku od nieruchomości oraz wsparcie w procesie inwestycyjnym, które realizuje miejskie Centrum Obsługi Inwestora. 

Podczas gdy wiele samorządów od kilku miesięcy boryka się z problemem znacznego wzrostu bezrobocia, władze Częstochowy kilka lat temu wprowadziły program przeciwdziałający jego rozwojowi i pogłębianiu. Jakie są główne założenia Programu „Teraz Lepsza Praca”?

W ostatnich latach priorytetem naszych działań były nowe lepsze miejsca pracy. Z tą myślą budowaliśmy system zachęt dla inwestorów i przedsiębiorców, tworzyliśmy program wspierania przedsiębiorczości, m.in. wypracowaliśmy rozwiązania związane ze wspomnianymi już miejskimi ulgami w podatku od nieruchomości. Walczyliśmy też o specjalne strefy ekonomiczne, przygotowywaliśmy tereny inwestycyjne i budowaliśmy lepsze drogi. Potrzeby środowiska biznesowego Częstochowy staraliśmy się zawsze traktować priorytetowo, czy to w zakresie możliwych ułatwień w procedurach administracyjnych, czy w planowaniu inwestycji miejskich, które wspierają otoczenie biznesu i rozwój stref aktywności gospodarczej. 

Priorytetem naszych działań stała się wyższa jakość pracy rozumianej jako ta lepiej płatna, ale też wykonywana przez wykwalifikowanych pracowników. Dlatego rozpoczęliśmy działania służące podnoszeniu standardów zatrudnienia w mieście. Z jednej strony zabiegaliśmy skutecznie o lokowanie się w Częstochowie inwestycji dających lepsze jakościowo miejsca pracy, np. inwestycje ZF, Guardiana czy centra usług wspólnych. Z drugiej strony – przygotowywaliśmy młodych ludzi do podejmowania pracy w specjalnościach poszukiwanych na lokalnym rynku pracy oraz umożliwiamy podnoszenie ich kompetencji zawodowych. W zakresie współpracy z przedsiębiorcami, pozyskiwania inwestorów oraz innowacyjnych projektów w sferze gospodarczej, edukacyjnej, społecznej – na pewno mamy się czym pochwalić.

Program „Teraz Lepsza Praca” opiera się na trzech kierunkach działań. Pierwszy to realizacja programu Fair Play dedykowanego pracodawcom, który zakłada m.in. ulgi dla odpowiedzialnych społecznie pracodawców oraz przyznawanie certyfikatów „Lepsza Praca”. Drugi - to działanie Centrum Lepszych Miejsc Pracy, które jest lokalnym bankiem ofert pracy, biurem karier oraz platformą kojarzącą pracodawców i potencjalnych pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem absolwentów i uczniów częstochowskich szkół technicznych i zawodowych. Trzeci kierunek - to  inicjatywy i projekty służące podnoszeniu kwalifikacji osób, które chcą mieć lepszą pracę i stawiają na własny rozwój. Takim projektem była np. „Akademia Rozwoju Kompetencji”. Z kursów kwalifikacyjnych lub certyfikowanych mogły w ramach projektu skorzystać zarówno osoby pracujące, jak i bezrobotne. W ten sposób pomagamy w uzyskaniu perspektywicznej, lepiej płatnej, bardziej rozwojowej pracy. Wspieramy szeroko szkolnictwo zawodowe, żeby kształciło fachowców w poszukiwanych na rynku specjalnościach.

Przypomnę, że nasz program „Teraz lepsza Praca” znalazł się w finale konkursu „Innowacyjny Samorząd 2020” organizowanym przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej.  

Program bazuje więc na kilku komponentach. Jak działają i jakie efekty już przyniosły?

Program „Teraz Lepsza Praca” ma jasny cel - nowi inwestorzy, nowe miejsca pracy, mniejsze bezrobocie. Lepsza praca to taka, która spełnia oczekiwania, daje satysfakcję, poczucie bezpieczeństwa, umożliwia rozwój oraz spełnienie ambicji. Częstochowski rynek pracy musi stać się rynkiem pracodawcy wrażliwego społecznie, który dba o swojego pracownika. W ramach komponentu Fair Play są ulgi premiujące pracodawców, którzy to rozumieją, funkcję Rzecznika Praw Pracownika oraz certyfikaty przyznawane pracodawcom. Z kolei Centrum Lepszych Miejsc Pracy to platforma łącząca nasze dotychczasowe działania - to tu  pracodawcy "spotykają się" z pracownikami i uczniami szkół. W portalu praca.czestochowa.pl można znaleźć kompleksowe informacje na temat pracowników, pracodawców oraz szkół średnich w Częstochowie, zebrane w jednym miejscu.

W znalezieniu lepszej pracy pomagają szkolenia i kursy podnoszące kompetencje. Dlatego w ramach ostatniego komponentu programu „Cel: Twój Rozwój” realizowane są m.in. kolejne edycje projektów, dofinansowywanych ze środków unijnych: „Zawodowa Współpraca”, „Centrum Usług Rozwojowych”, „Aktywni Rodzice - Szczęśliwe Dzieci”.

Tylko w ramach pierwszej edycji „Zawodowej Współpracy” uczniowie odbywali płatne praktyki u ok. 100 częstochowskich pracodawców, część z nich - jako absolwenci szkół - już pracuje w tych firmach.

W tym roku zdobyliśmy też środki na kontynuację projektu „Zawodowa Współpraca” przez kolejne 2 lata. Celem „Zawodowej Współpracy” jest nie tylko podniesienie jakości i warunków kształcenia oraz nauki zawodu w szkołach, ale także kojarzenie szkół i uczniów z firmami, które oczekują na absolwentów naszych szkół i są w stanie kierunkowo i specjalistycznie przygotowanym młodym ludziom zaproponować dobre i perspektywiczne warunki pracy. To program ważny także dla pracodawców, bo wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom i zapotrzebowaniu na dobre kadry.  

Właśnie zakończyliśmy rekrutację do 3 edycji projektu „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci”. Dzięki jego realizacji w Żłobku Miejskim „Reksio” powstają dodatkowe miejsca, zatrudnienie znajdują kolejne nianie, a na rynek pracy mogą wracać kolejni rodzice.

Z poszczególnych komponentów programu skorzystało już kilka tysięcy osób - podnosząc własne kompetencje, znajdując pracę lub pracownika, otrzymując dotacje. Łączna wartość projektów realizowanych w ramach programu Teraz Lepsza Praca to ok. 90 mln zł.

W ostatnim czasie dużo uwagi władze miasta poświęciły również zagadnieniu działań zwiększających atrakcyjność firm i Employer Brandingowi. Dlaczego organizacja „The BSS Tour Częstochowa: Employer Branding” była ważnym elementem  sprzyjającym rozwojowi potencjału miasta?

Budowanie marki pracodawcy to niezwykle ważne zagadnienie w kontekście stymulowania rynku pracy. Warto wiedzieć w jaki sposób ludzie dziś poszukują pracy i podejmują decyzje o zatrudnieniu, jak ważne są relacje zawodowo-biznesowe i stosunki międzyludzkie w firmie.

Nowe inwestycje w Częstochowie to nowe miejsca pracy. Skorzystają z nich częstochowianie ale także być może osoby, które dotychczas nie były związane z naszym miastem. Atrakcyjna oferta, dobra praca może sprawić, że zdecydują o przeprowadzce i staną się mieszkańcami Częstochowy. Dlatego tak ważne są działania zwiększające atrakcyjność firm i sprawiające, że są one postrzeganae jako środowisko przyjazne dla rozwoju kariery, a miasto – przyjazne dla życia. Rosnąca rola employer brandingu oraz korzyści, jakie z niego wynikają są nie do przecenienia, także dla prezydenta miasta takiego jak Częstochowa.

Jak wyglądają kolejne cele, które stawia przed sobą Prezydent Częstochowy w kontekście postępu gospodarczego miasta i przeciwdziałania skutkom pandemii?

Wiem, że kierunek zmian jaki obraliśmy jest dobry, to gwarancja gospodarczego rozwoju naszego miasta. Chcę wierzyć, że pandemia to tylko okres przejściowy, a pomimo ograniczeń i zagrożeń z nią związanych, gospodarka sobie poradzi. Najważniejsze w tym momencie pozostaje jednak zdrowie, dlatego wszędzie gdzie tylko mogę przypominam o tym, by nie lekceważyć zaleceń lekarzy i epidemiologów. Dbajmy o siebie nawzajem i bądźmy odpowiedzialni.

Mimo trwającej epidemii chcę oczywiście kontynuować i rozwijać działania realizowane w ramach moich autorskich programów – Teraz Lepsza Praca, Kierunek Przyjazna Częstochowa, Lepsza Komunikacja w Częstochowie, czy Częstochowa wspiera Seniorów, które obejmują nie tylko infrastrukturę, ale także projekty w sferze społecznej, edukacyjnej, ekologicznej czy kulturalnej. Chcemy wciąż tworzyć warunki do powstawania nowych, jakościowo lepszych miejsc pracy oraz optymalnego zagospodarowania terenów specjalnych stref ekonomicznych.

Przed nami wiele modernizacyjnych zadań w komunikacji miejskiej, a oprócz wielkich inwestycji, chcemy poprawiać stan dróg lokalnych. Nawet teraz środki zaoszczędzone w budżecie Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu po przetargach przeznaczyliśmy na poprawę stanu kilkunastu odcinków dróg dzielnicowych. Chcemy kontynuować i rozwijać programy społeczne, zdrowotne i edukacyjne oraz oczywiście realizować projekty wspierające przedsiębiorczość i aktywizujące zawodowo mieszkańców.

.

Ważne by Częstochowa była coraz bardziej przyjaznym miastem dla mieszkańców, z dobrą, praktyczną edukacją i ciekawą ofertą kulturalną. Miastem, w którym dobrze czują się zarówno seniorzy, jaki i ludzie młodzi, którzy chcą się tu nie tylko uczyć i studiować, ale także w przyszłości zakładać rodziny i rozpoczynać karierę zawodową, bo mają tu dobre perspektywy, a jednocześnie niższe koszty życia, niż w największych miastach i bezpieczne otoczenie.

Chcemy dalej wspierać rodziny, seniorów, osoby z różnych powodów społecznie wykluczone. Na tej płaszczyźnie nieoceniona jest współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi – mamy ich w Częstochowie ok. 800.

Najważniejsze jest dla mnie to, by częstochowianie dzięki swojej aktywności oraz wspólnym inicjatywom, mieli coraz więcej powodów do dumy z miejsca, w którym mieszkają.

Źródło: Artykuł sponsorowany
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  24 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  CEEB – obowiązek składania deklaracji od 1 lipca 2021 r.

  CEEB – obowiązek składania deklaracji od 1 lipca 2021 r. Czym jest deklaracja źródeł ciepła? Kogo dotyczy deklaracja? Jak można złożyć deklarację? Jakie są obowiązki gmin związane z Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków?

  Akademie praktyczne – nowa kategoria uczelni zawodowych

  Akademie praktyczne – nowa kategoria uczelni zawodowych. Jak będą funkcjonować?

  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025

  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. Ponad miliard złotych zostanie przeznaczonych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (NPRCz) 2.0 na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce.

  Wnioski paszportowe od 26 czerwca można składać w soboty

  Wnioski paszportowe - w związku ze zwiększonym zainteresowaniem sprawami paszportowymi, MSWiA przekazało wojewodom dyspozycję wydłużenia godzin pracy urzędów wojewódzkich. Wnioski paszportowe będzie można składać także w soboty, natomiast w dni powszednie obsługa będzie się odbywać w wydłużonych godzinach.

  Remont mieszkania spółdzielczego

  Remont mieszkania spółdzielczego. Spółdzielnia pozostaje właścicielem mieszkań użytkowanych na podstawie własnościowego i lokatorskiego prawa spółdzielczego. Warto wyjaśnić, czy remont takich lokali może być problematyczny.

  Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021?

  Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021 – kiedy? Gdzie i jak sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty? Przedstawiamy ważne informacje dla uczniów kończących w tym roku szkołę podstawową.

  Unijny Certyfikat COVID - jak pobrać na telefon?

  Unijny Certyfikat COVID - tzw. paszport covidowy (szczepionkowy) od dziś jest już dostępny w aplikacji mObywatel i można go pobrać na telefon komórkowy. Jak pobrać paszport covidowy?

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla samorządów

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Rusza nowy rządowy program, który zapewni pieniądze na inwestycje dla samorządów. Na co i na jakich zasadach będzie można otrzymać dofinansowanie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole - dla kogo, na jakich zasadach?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole - dla kogo, na jakich zasadach? Czy mogą być one prowadzone w formie zdalnej? Z jakich przedmiotów organizuje się zajęcia wspomagające? Jak poinformować o nich rodziców? Jak prawidłowo wyliczyć przysługującą szkole liczbę zajęć wspomagających? Ministerstwo Edukacji i Nauki odpowiada na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące dodatkowych lekcji po powrocie do szkół.

  Zmiany w programie Aktywna tablica 2020-2024

  Aktywna tablica 2020-2024 - zmiany. Proponowane nowe rozwiązania dotyczą m.in. wprowadzenia nowego rodzaju sprzętu, który będzie można zakupić w ramach programu i rozszerzenia na kolejne lata (2021-2024) możliwości zakupu laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu. Trwają konsultacje społeczne, opinie można przesyłać do 9 lipca 2021 r.

  Do kiedy Spis Powszechny?

  Spis Powszechny – do kiedy trwa? Do kiedy można się spisać przez Internet? Czy każdy domownik musi się spisać osobno? Jakie kary grożą za brak udziału w spisie ludności i mieszkań w 2021 roku?

  Nieskuteczność systemów Compliance, systemów Whistleblowingu lub ochrony danych osobowych - przyczyny

  Nieskuteczność systemów. Czy da się zlikwidować ryzyko compliance lub ryzyko naruszenia danych osobowych? Jakie są powody pozorności lub nieskuteczności systemów?

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich. Dzięki wsparciu NFOŚiGW, w wysokości prawie 40 mln zł, autobusy elektryczne będą woziły dzieci do szkół w kolejnych 16 gminach.

  Czyste Powietrze - zmiany w programie, koniec dotacji na piece węglowe

  Czyste Powietrze - co się zmieni w programie? Do kiedy można jeszcze uzyskać dotację na piece węglowe?

  Pakiet psychologiczny – rekomendacje dla uczelni dotyczące pomocy studentom

  Pakiet psychologiczny. Na podstawie przekazanych przez uczelnie informacji na temat udzielanego w okresie epidemii wsparcia studentom, Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało poniższe zalecenia w zakresie zwiększenia pomocy psychologicznej.

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?