REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak skorzystać z gwarancji na laptopa dla czwartoklasistów?

Jak skorzystać z gwarancji na laptopa dla czwartoklasistów?
Jak skorzystać z gwarancji na laptopa dla czwartoklasistów?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wiemy już jakie są zasady korzystania z gwarancji na laptopy. Sprawdź, co musisz zrobić, aby laptop syna/córki został naprawiony. 

Zgłoszenia wad laptopa będą dokonywane przez organ prowadzący lub szkołę, do której przekazano sprzęt - rodzic przekazuje więc informacje o usterce szkole, a ta ma załatwić sprawę. Zgłoszenie awarii, to jedyna aktywność rodzica. 

REKLAMA

Czas reakcji na zgłoszenie awarii lub usterki nie powinien być dłuższy niż jeden dzień roboczy. Naprawa powinna być zrealizowana w miejscu użytkowania komputera przenośnego (zestawu) w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. W przypadku braku możliwości naprawy w tym terminie powinno być zapewnione urządzenie zastępcze o równoważnych parametrach.

Podstawowe warunki gwarancji i rękojmi darmowych laptopów dla uczniów IV klas

Są one następujące:

 1. Usługa gwarancyjna będzie świadczona w szkole, do której został przekazany laptop, a jeśli naprawa w szkole będzie niemożliwa – usługa gwarancyjna będzie świadczona w systemie door-to-door.
 2. Zgłoszenia wad laptopa będą dokonywane przez organ prowadzący lub szkołę, do której przekazano sprzęt - rodzic przekazuje więc informacje o usterce szkole, a ta ma załatwić sprawę.
 3. Jeśli czas usunięcia wady będzie przekraczał 5 dni roboczych lub w momencie zgłoszenia wady będzie wiadome, iż naprawa przekroczy 5 dni roboczych, Wykonawca niezwłocznie dostarczy do szkoły na czas naprawy sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach technicznych
 4. Okres rękojmi wynosi minimum 36 miesięcy, liczony od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przez strony bez uwag i zastrzeżeń. Jest niezależny od gwarancji również wynoszącej 36 miesięcy. 

Jakie są warunki gwarancji i rękojmi darmowych laptopów dla uczniów IV klas - szczegóły

 1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony Sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wysokiej jakości i funkcjonalności, wprowadzony do obrotu na terytorium UE, sprawny technicznie – w oryginalnych opakowaniach. Dostarczany Sprzęt posiada wymagane deklaracje i certyfikaty lub równoważne oraz poradniki obsługi w języku polskim dostępne przez cały okres realizacji umowy on-line na stronie producenta lub Wykonawcy lub na dysku twardym dostarczonego Sprzętu.
 2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na działanie Sprzętu na warunkach określonych w Umowie. 
 3. Dostarczony w ramach Umowy Sprzęt objęty będzie gwarancją jakości przez okres minimum 36 miesięcy, liczony od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przez strony bez uwag i zastrzeżeń. Podpisanie Protokołu jakościowego bez uwag i zastrzeżeń zostaje uznane jako Protokół Odbioru Końcowego. 
 4. Wykonawca zobowiązuje się usuwać wszelkie wady, które zostaną zidentyfikowane w trakcie eksploatacji danego Sprzętu zgodnie z instrukcją użytkowania, w okresie objętym gwarancją lub do dostarczenia nowego Sprzętu wolnego od wad na zasadach określonych w umowie, w taki sposób, że przywróci mu pełną funkcjonalność. Gwarancji podlegają wszelkie wady, zmniejszające wartość techniczną lub użytkową urządzeń ujawnione w okresie gwarancyjnym, a także niespełnianie funkcji użytkowych Sprzętu, deklarowanych przez Wykonawcę z wyłączeniem wad spowodowanych przez niewłaściwe użytkowanie sprzętu.
 5. Naprawy Sprzętu będą realizowane przy wykorzystaniu nowych, dedykowanych, oryginalnych nieregenerowanych, nieużywanych części i podzespołów.
 6. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług gwarancyjnych na poniższych zasadach:
  • Usługa gwarancyjna będzie świadczona przez producenta lub podmiot realizujący serwis, posiadający do tego legalnie zdobyte kompetencje i legalny dostęp do dostaw i usług producenta sprzętu niezbędnych do świadczenia usług w ramach gwarancji i rękojmi na terenie RP;
  • Usługa gwarancyjna będzie świadczona w szkole, do której został przekazany Sprzęt, a jeśli naprawa w Szkole będzie niemożliwa – usługa gwarancyjna będzie świadczona w systemie door-to-door. Odbiór Sprzętu nastąpi w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:15 do 16:15, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 
  • Zgłoszenia będą przyjmowane przez Wykonawcę telefonicznie pod numerem ___________ lub drogą elektroniczną pod adresem: ___________ w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00;
  • Zgłoszenia wad Sprzętu będą dokonywane przez Organ prowadzący lub Szkołę, do której przekazano sprzęt, Wykonawca przystąpi do usuwania awarii nie później niż w ciągu następnego dnia roboczego, licząc od dnia dokonania zgłoszenia przez Organ prowadzący lub szkołę;
  • Wykonawca maksymalnie w terminie 5 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia, dokona skutecznej naprawy;
  • Jeśli czas usunięcia wady będzie przekraczał 5 dni roboczych lub w momencie zgłoszenia wady będzie wiadome, iż naprawa przekroczy 5 dni roboczych, Wykonawca niezwłocznie dostarczy do szkoły na czas naprawy sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach technicznych wraz ze sterownikami umożliwiającymi prawidłowe korzystanie z tego Sprzętu. Ust. 10 stosuje się odpowiednio;
  • dopuszcza się możliwość naprawy Sprzętu w siedzibie szkoły. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania się do wskazówek i zaleceń szkoły dotyczących zasad bezpieczeństwa i ruchu osobowego obowiązujących w siedzibie szkoły;
  • naprawy będą realizowane zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważnej.
 7. W przypadku, gdy naprawa Sprzętu potrwa dłużej niż 5 dni roboczych, okres gwarancji będzie wydłużony o czas trwania naprawy. W przypadku, gdy naprawa Sprzętu potrwa dłużej niż 14 dni kalendarzowych, lub gdy ten sam Sprzęt będzie naprawiany więcej niż 3 razy, Organowi prowadzącemu będzie przysługiwać prawo pisemnego żądania (przez upoważnionego przedstawiciela Organu prowadzącego) bez kosztowej wymiany Sprzętu na nowy, taki sam lub o nie gorszych parametrach technicznych, w ramach wynagrodzenia umownego brutto należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania bez uwag i zastrzeżeń, Protokołu Odbioru Końcowego wymienionego Sprzętu.
 8. Wymiana Sprzętu na nowy nastąpi maksymalnie w terminie 5 dni roboczych od doręczenia pisemnego żądania, o których mowa w ust. 7.
 9. Wykonawca dokona odbioru, naprawy oraz zwrotu Sprzętu na własny koszt i ryzyko. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualną utratę lub zniszczenie Sprzętu po odebraniu go do naprawy z siedziby szkoły.
 10. Sprzęt przekazywany do naprawy poza siedzibę szkoły lub zwrócony Wykonawcy w związku z jego wymianą, o ile istnieje techniczna możliwość, zostanie pozbawiony nośników danych np.: dyski, karty pamięci – przez serwis gwarancyjny w siedzibie danej szkoły, a w przypadku pamięci wbudowanych wszystkie dane zostaną usunięte przez szkołę. Analogiczna procedura zostanie zastosowana
  w przypadku Sprzętu zastępczego. 
 11. W przypadku wady dysku lub innego nośnika danych, będzie on wymieniony przez Wykonawcę na nowy – po uprzednim wymontowaniu przez serwis gwarancyjny w siedzibie danej szkoły. Wykonawcy przysługuje prawo sprawdzenia awarii dysku lub nośnika w siedzibie szkoły. Koszty ekspertyzy przeprowadzonej zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważnej przez niezależny, profesjonalny podmiot posiadający do tego legalnie zdobyte kompetencje w przypadku sporu co do strony odpowiadającej za wadę, ponosi strona, która zgodnie z ekspertyzą jest odpowiedzialna za wadę lub usterkę.
 12. W przypadku wady dysku lub innego nośnika danych, będzie on wymieniony przez Wykonawcę na nowy – po uprzednim wymontowaniu przez serwis gwarancyjny w siedzibie danej szkoły. Wykonawcy przysługuje prawo sprawdzenia awarii dysku lub nośnika w siedzibie szkoły. Koszty ekspertyzy przeprowadzonej przez podmiot profesjonalny w przypadku sporu co do strony odpowiadającej za wadę lub usterkę, ponosi strona, która zgodnie z ekspertyzą jest odpowiedzialna za wadę lub usterkę
 13. Okres obowiązywania gwarancji będzie automatycznie wydłużany o czas naprawy (jeśli czas usunięcia wady będzie przekraczał 5 dni roboczych) lub wymiany elementu Sprzętu na nowy. Okres gwarancji wymienionego elementu Sprzętu ponownie rozpoczyna swój bieg.
 14. Jeżeli Wykonawca nie dokona naprawy w terminie określonym w ust. 6 pkt 5 lub nie wymieni elementu na nowy w terminie określonym w ust. 8, to Zamawiający może naprawić lub wymienić element na nowy we własnym zakresie, czynności te mogą zostać wykonane przez producenta Sprzętu lub przez podmiot realizujący serwis, posiadający do tego legalnie zdobyte kompetencje
  i legalny dostęp do dostaw i usług producenta sprzętu niezbędnych do świadczenia usług, bez utraty prawa do gwarancji, a Wykonawca będzie zobowiązany pokryć wszelkie koszty Organu prowadzącego, związane z niewykonaniem przez Wykonawcę zobowiązań gwarancyjnych,
  w terminie do 14 Dni otrzymania wezwania od Zamawiającego do zwrotu tych kosztów.
 15. Gwarancja nie może ograniczać praw do:
 • dysponowania zakupionym sprzętem, w razie formalnego przekazania sprzętu gwarancja przechodzi na nowego właściciela;
 • wykonywania na koszt Wykonawcy przeglądów gwarancyjnych przez Wykonawcę zastępczego
  w przypadku niewykonania takiego przeglądu przez Wykonawcę (jeżeli przegląd jest wymagany przez producenta sprzętu).
 1. Strony uzgadniają obowiązywanie rękojmi, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym. Okres rękojmi wynosi minimum 36 miesięcy, liczony od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przez strony bez uwag i zastrzeżeń.
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  P.Czarnek: PO zaciągnęła kredyt w niemieckim banku na przegraną kampanię wyborczą

  Platforma Obywatelska zaciąga dług na przegraną kampanię wyborczą w niemieckim banku; to tak jakby powiedzieć oczywistość. Nie jest to dla nas żadnym zaskoczeniem – powiedział 29 września 2023 r. minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

  UWAGA! Bonu 2500 zł na laptop nie dostaną nauczyciele klas I-III szkół podstawowych. I liceów, techników i szkół zawodowych. Bon tylko dla nauczycieli klas IV-VIII

  Bon 2500 zł tylko dla nauczycieli klas IV-VIII szkół podstawowych oraz innych niż nauczyciele i wychowawcy pracowników pedagogicznych dla tych klas.

  Najnowsze wyjaśnienia MEIN o nagrodzie 1125 zł dla nauczycieli

  Dotacja celowa udzielana na wypłatę nagrody specjalnej obejmuje kwotę nagrody wraz z wynikającymi z odrębnych przepisów ustawowych pochodnymi - wskazuje Ministerstwo Edukacji i Nauki. SS PAP opublikował wyjaśnienia ministerstwa.

  Minister Telus: polskie rolnictwo musi mieć większy udział w handlu

  Minister rolnictwa Robert Telus podał, że w Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa kładzie się nacisk na magazynowanie żywności, odbudowę przetwórstwa i trzody chlewnej. "Musimy mieć też większy udział w handlu" - mówił w piątek 29 września w Bratoszewicach (woj. łódzkie).

  REKLAMA

  Wynajęcie pokoju przez studenta …. 1200 zł miesięcznie! Akademik od 415 zł. Sprawdź ceny [rok akademicki 23/24]

  Sytuację studentów w roku akademickim 23/24 przedstawiamy na przykładzie Krakowa. W AGH ….. 800 osób na liście rezerwowej!

  1295 zł – próg dochodu dla studenckich stypendiów [rok akademicki 23/24]

  W roku akademickim 2023/2024 większa liczba studentów w trudnej sytuacji materialnej będzie mogła otrzymać stypendium socjalne. 

  Dziś otwarcie Muzeum Historii Polski! Co będzie można tam zobaczyć?

  W czwartek 28 września odbędzie się oficjalne otwarcie siedziby Muzeum Historii Polski. W wydarzeniu wezmą udział władze państwowe. Jakie atrakcje przygotowano z tej okazji? 

  Waloryzacja od 1 stycznia 2024 r. Podwyżka z 719 zł do 1000 zł dla kolejnego świadczenia [Nowelizacja]

  Przed nowelizacją przepisów maksymalna zasiłek stały wynosił 719 zł miesięcznie. Teraz górna granica to 1000 zł miesięcznie.

  REKLAMA

  Polacy pojadą pociągami jeszcze szybciej. Ale czy taniej?

  Rozwój kolei dużych prędkości (KDP) jest koniecznością. Polacy chcą podróżować szybciej. I będą mogli, bo pociągi rozwiną prędkość nawet do 250 km/h. Ale czy jest szansa, że bilety będą tańsze?

  Podwyżki od 1 stycznia 2024 r. dzięki likwidacji funduszy premiowych dla pracowników policji, straży granicznej i straży pożarnej

  Rząd daje podstawę prawną do likwidacji funduszy premiowych dla pracowników policji, straży granicznej i straży pożarnej. 

  REKLAMA