Kategorie

Opodatkowanie usług szkolnych stołówek

Opodatkowanie usług szkolnych stołówek./ fot. Fotolia
Opodatkowanie usług szkolnych stołówek./ fot. Fotolia
Fotolia
Miasto nie jest podatnikiem VAT w zakresie wyżywienia dzieci w żłobkach, ale w szkołach już tak? Jak to jest opodatkowaniem usług gastronomicznych szkolnych stołówek?

Zadaniem jednostek oświatowych jest edukacja publiczna, czyli wyłącznie funkcje związane z kształceniem. Pozostałe funkcje nie należą do tego zakresu, co ma znaczenie m.in. dla opodatkowania usług szkolnych stołówek.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 14 marca 2017 r. (sygn. akt III SA/Gl 54/17) uznał, że nie można zgodzić się ze stanowiskiem, że usługi wyżywienia uczniów (dzieci), nauczycieli oraz pracowników administracji jednostek oświaty w stołówkach szkolnych pozostają poza zakresem ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) jako zadanie własne miasta. Do zadań obligatoryjnych jednostek oświatowych należy edukacja publiczna, a przez edukację należy rozumieć tylko tę funkcję związaną z kształceniem. Natomiast funkcje wychowawczo-opiekuńcze, jakkolwiek są przypisane również do wykonania przez jednostki prowadzące szkołę, to jednak nie są tymi zadaniami obligatoryjnymi narzuconymi ustawą o samorządzie gminnym i ustawą o samorządzie powiatowym. Potwierdzeniem tego stanowiska jest fakt, że art. 67a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej: u.s.o.) wskazuje, że stołówka "może być" prowadzona, a nie że "powinna być". WSA stanął jednak na stanowisku, że nie przesądza to, czy usługi te podlegają opodatkowaniu czy zwolnieniu z podatku od towarów i usług (VAT). Kwestia ta nie była bowiem przedmiotem sprawy i tym samym pozostała poza zakresem rozpoznania przez sąd.

Opodatkowanie żłobków

WSA w Gliwicach w wyroku z 7 marca 2017 r. (sygn. akt III SA/Gl 40/17) wyraził odmienne zdanie w odniesieniu do wyżywienia dzieci w żłobkach, uznając, że miasto w tym zakresie nie jest podatnikiem VAT.

Stan faktyczny

Zagadnienie rozstrzygane przez sąd pojawiło się na tle następującego stanu faktycznego. W związku z centralizacją rozliczeń VAT od 1 stycznia 2017 r. miasto chciało ustalić, jakiego typu czynności wykonywane w jego imieniu przez jednostki budżetowe (szkoły i przedszkola) będą objęte zakresem opodatkowania ustawy o VAT. W tym celu miasto wystąpiło z wnioskiem o udzielenie interpretacji indywidualnej w zakresie VAT. Wskazało w nim, że wypełniając wymogi ustawowe zawarte w ustawie o samorządzie gminnym w zakresie zadań własnych, wśród których znajdują się m.in. sprawy z zakresu edukacji publicznej, a także odnosząc się do zapisów u.s.o., jest organem prowadzącym publiczne placówki edukacyjne, w tym szkoły i przedszkola samorządowe działające w formie jednostek budżetowych (jednostki oświaty). Poprzez te jednostki oświatowe miasto realizuje zadania własne w zakresie edukacji publicznej.

Zobacz również: Reforma oświaty

Jednostki oświaty w ramach całokształtu prowadzonej przez siebie działalności realizują w prowadzonych placówkach określone czynności, m.in.:

 1. odpłatne wyżywienie uczniów/dzieci w szkołach i przedszkolach,
 2. wyżywienie zatrudnionych nauczycieli,
 3. wyżywienie pracowników administracji zatrudnionych w prowadzonych placówkach.
Reklama

W szkołach i przedszkolach działają zarówno stołówki przygotowujące posiłki wyłącznie we własnym zakresie, jak również korzystające z usług firm cateringowych. Opłaty są pobierane na podstawie art. 67a ust. 1 i 2 u.s.o. Zgodnie z 67a ust. 1 u.s.o., jednostki oświatowe miasta w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, mogą zorganizować stołówkę. Prowadzenie stołówki jest więc dla nich fakultatywne. W związku z tym miasto zadało pytanie, czy usługi wyżywienia uczniów/dzieci, nauczycieli oraz pracowników administracji jednostek oświaty podlegają opodatkowaniu VAT?

Zdaniem miasta, biorąc pod uwagę przepisy u.s.o. oraz ustawowo określony sposób ustalania przez dyrektora jednostki oświatowej wysokości opłat za usługi wyżywienia uczniów/dzieci, nauczycieli oraz pracowników administracji jednostek oświaty należy uznać, że są one pobierane przez miasto w związku i w ramach realizowanych zadań własnych, jakim w tym przypadku jest prowadzenie przedszkoli samorządowych, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Ponadto:

 1. stołówki, w ramach których pobierane są opłaty za wyżywienie są w pełni zintegrowane z jednostkami oświatowymi i nie stanowią odrębnych jednostek,
 2. pobór opłat za wyżywienie ma przede wszystkim na celu pokrycie kosztów działalności szkół (jako działalności służącej zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych), i nie jest zorientowany na osiąganie zysków,
 3. strony nie mają pełnej swobody co do regulowania przedmiotowego stosunku prawnego, w szczególności korzystający nie mają możliwości negocjowania wysokości opłat.

Tym samym, z uwagi na treść art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, miasto pobierając opłaty za wyżywienie od uczniów/dzieci, nauczycieli oraz pracowników administracyjnych realizuje zadania publiczne i nie działa w charakterze podatnika VAT.

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 28 września 2016 r. (zn. IBPP2/4512-436/16-2/RSz) uznał stanowisko miasta za nieprawidłowe. Zdaniem organu podatkowego miasto jest podatnikiem VAT w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT z tytułu odpłatnego świadczenia usług wyżywienia uczniów/dzieci w przedszkolach, wyżywienia zatrudnionych nauczycieli, pracowników administracji zatrudnionych w prowadzonych placówkach. Dlatego usługi te podlegają opodatkowaniu VAT. Organ stwierdził wprawdzie, że funkcjonowanie stołówek szkolnych służy zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych przez jednostki systemu oświaty, do których jednostki te są m.in. powołane. Jednocześnie uznał, że opłaty pobierane są w związku z wyraźnie wskazanymi we wniosku usługami. Stanowią one zatem swoistą zapłatę za uzyskanie zindywidualizowanego świadczenia (wyżywienia) oferowanego przez podmiot prawa publicznego i nie ma znaczenie fakt, że odpowiadają one jedynie wysokości poniesionych kosztów. Beneficjentem świadczonych przez miasto usług za odpłatnością są uczniowie, dzieci w przedszkolach, nauczyciele oraz pracownicy administracji.

Wyrok WSA

Na interpretację miasto wniosło skargę do WSA w Gliwicach, który nie zgodził się ze stanowiskiem miasta i oddalił skargę. W uzasadnieniu wskazał, że kluczowe w tej sprawie jest pojęcie edukacji publicznej jako zadania nałożonego na jednostki samorządu. Jak już wspomniano, w ocenie sądu, do zadań obligatoryjnych jednostek oświatowych należy edukacja publiczna, a przez edukację należy rozumieć tylko tę funkcję związaną z kształceniem. Nie zalicza się tu natomiast usług związanych z prowadzeniem szkolnych stołówek. Gdyby było to zadanie obligatoryjne jednostek samorządu terytorialnego i organów prowadzących szkoły, nie mogłoby być pozostawione do uznania poprzez użycie w art. 67a u.s.o. słowa "może" tylko "powinna". Słowo "powinna" pada m.in. w art. 67 u.s.o. zgodnie z którym do realizacji zadań statutowych szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania z pomieszczeń do nauki, biblioteki, świetlicy, gabinetu lekarskiego, zespołu urządzeń sportowych, powierzchni administracyjno-gospodarczej. W przepisie nie ma natomiast mowy o obligatoryjnym wprowadzeniu stołówki. Sformułowanie użyte w art. 67a u.s.o. oznacza więc, że nie mogłoby być to zadanie obligatoryjne, w sytuacji gdy jest ono fakultatywne. W związku z tym za nieprawidłowe należało uznać stanowisko miasta co do tego, że świadczone przez miasto usługi wymienione w stanie faktycznym wniosku nie podlegają VAT z uwagi na art. 15 ust. 6 ustawy o VAT. Natomiast czym innym jest kwestia faktycznego opodatkowania VAT czynności wykonywanych przez jednostki oświatowe w zakresie wyżywienia. Przepisy ustawy o VAT przewidują bowiem wiele zwolnień od tego podatku określonych usług, przy założeniu, że świadczy je podmiot, który jest podatnikiem VAT. Kwestia możliwości ewentualnego skorzystania ze zwolnienia od VAT przedmiotowych usług była poza zakresem pytania miasta, a tym samym również pozostaje poza zakresem rozpoznania przez sąd. Wyrok nie jest prawomocny.

Janina Fornalik

doradca podatkowy, partner w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i partnerzy

Podstawy prawne

 • art. 15 ust. 1 i 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 710; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 60)

 • art. 67a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 60)

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  29 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych. Są już pierwsi zwycięzcy w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Gdzie sprawdzić listę wygranych nagród? Kiedy kolejne losowania?

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?

  Szczepienia dzieci w wieku 5-12 lat - od kiedy?

  Szczepienia dzieci w wieku 5-12 lat - od kiedy? Jest to niezwykle istotna kwestia pod kątem roku szkolnego i bezproblemowego powrotu dzieci do szkół.

  Compliance - od czego zacząć wdrożenie systemu?

  Compliance - od czego należy zacząć wdrożenie systemu w organizacji? Coraz więcej podmiotów z sektora prywatnego oraz z sektora publicznego rozumie, że posiadanie systemów Compliance jest niezbędne, by podmiot mógł bezpiecznie funkcjonować lub się rozwijać.