Kategorie

Prowadzenie żłobka a status miasta jako podatnika VAT

Prowadzenie żłobka a status miasta jako podatnika VAT./ fot. Fotolia
fot. Fotolia
Centralizacja VAT dostarczyła wielu problemów i wątpliwości samorządom. Samorządy muszą więc wyjaśniać wątpliwe kwestie, zwracając się o interpretację przepisów, a nawet kierując sprawy do sądów. Jedną z takich spraw jest wpływ prowadzenia żłobków na statusy miast jako podatników VAT.

Z przepisów o podziale zadań i kompetencji między gminę a organy administracji rządowej wynika, że zakładanie i utrzymywanie żłobków należy do zadań gminy (miasta). Tym samym miasto, prowadząc żłobki i przyjmując dzieci do żłobków, sprawując nad nimi opiekę i zapewniając wyżywienie, działa w ramach obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Miasto nie działa więc jako przedsiębiorca, ponieważ w zakresie tej działalności pobierane są wyłącznie koszty, stanowiące zwrot wydatków poniesionych na zakupy produktów żywnościowych. W związku z tym działalność miasta w tym zakresie nie jest nakierowana na zysk, a to jest celem przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą. Trudno też uznać, że w tej sytuacji nastąpiłoby również naruszenie zasady konkurencji, skoro podmioty niepubliczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia żłobków czy przedszkoli korzystają ze zwolnienia z podatku od towarów i usług (VAT). Takie stanowisko zaprezentował WSA w Gliwicach w wyroku z 7 marca 2017 r. (sygn. akt III SA/Gl 40/17).

Stan faktyczny

Zagadnienie rozstrzygane przez sąd pojawiło się na tle następującego stanu faktycznego.

Reklama

Miasto wystąpiło z wnioskiem o udzielenie interpretacji indywidualnej w zakresie VAT, w którym wskazało, że wypełniając wymogi ustawowe zawarte w ustawie z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w zakresie zadań własnych, wśród których znajdują się m.in. sprawy z zakresu edukacji publicznej, a także odnosząc się do zapisów ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest organem prowadzącym publiczne placówki edukacyjne, w tym przedszkola i żłobki samorządowe. Żłobki i przedszkola mają formę jednostek budżetowych, poprzez które miasto realizuje zadania własne w zakresie edukacji publicznej oraz w zakresie wspierania rodziny (w przypadku żłobków). Wskazane jednostki budżetowe, w ramach całokształtu prowadzonej przez siebie działalności, realizują określone czynności. Są nimi m.in. pobór opłaty za pobyt (przedszkola oraz żłobki) oraz opłaty za wyżywienie w żłobkach. Opłaty te określane są na podstawie uchwał rady miasta.

W związku z centralizacją rozliczeń VAT, od 1 stycznia 2017 r. miasto chciało ustalić, jakiego typu czynności wykonywane w jego imieniu przez jednostki budżetowe (przedszkola i żłobki) będą objęte zakresem opodatkowania ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT). W związku z tym miasto zadało pytanie: czy pobieranie opłat za pobyt w żłobkach oraz opłat za wyżywienie dzieci w żłobkach podlega opodatkowaniu VAT.

Zdaniem miasta, w świetle art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, biorąc pod uwagę, że w analizowanym stanie faktycznym:

1) opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach pobierane są w celu pokrycia kosztów związanych z funkcjonowaniem gminnych jednostek budżetowych niebędących podmiotami nastawionymi na zysk,

2) zadania nałożone na miasto wynikają z przepisów prawa, które określają sposób i zakres ich wykonywania,

3) wysokość opłat regulowana jest uchwałą rady miasta,

4) opłaty pobierane są na pokrycie kosztów zadań wykonywanych w ramach władztwa publicznego sprawowanego przez miasto

– należy uznać, że pobór przez miasto opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach nie podlega opodatkowaniu VAT.

Zobacz również: Prawo administracyjne

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej w tej sprawie interpretacji indywidualnej z 6 września 2016 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (zn. IBPP1/4512–413/16–3/AW) uznał stanowisko miasta za nieprawidłowe. W uzasadnieniu organ wskazał, że biorąc pod uwagę art. 15 ust. 1, 2 i ust. 6 ustawy o VAT, należy uznać, iż organ władzy publicznej będzie uznany za podatnika VAT w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności:

1) inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań, oraz

2) mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Reklama

Tym samym JST są podatnikami VAT jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Dyrektor Izby Skarbowej, odnosząc te ustalenia do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, podkreślił, że wyżywienie w żłobkach oraz pobyt dzieci w żłobkach są odpłatne, a wysokość opłaty jest określana na podstawie uchwał rady miasta. Przy tym istnieje bezpośredni związek między dokonaną płatnością a świadczoną przez żłobek usługą.

W konsekwencji miasto świadcząc dane usługi jest podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, prowadzącym działalność gospodarczą, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Tym samym w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 15 ust. 6 ustawy o VAT. Stąd opłaty za usługi żywieniowe w żłobkach oraz opłaty za pobyt dzieci w żłobkach podlegać będą opodatkowaniu VAT.

Wyrok WSA

Na interpretację miasto wniosło skargę do WSA w Gliwicach, który w wyroku z 7 marca 2017 r. nie zgodził się ze stanowiskiem organu podatkowego i uchylił zaskarżoną interpretację. W uzasadnieniu wskazał, że nie sposób podzielić wykładni art. 15 ust. 6 ustawy o VAT dokonanej przez organ podatkowy. Zdaniem sądu, miasto w tej sprawie nie działa jako przedsiębiorca, lecz działa w sferach imperium jako organ władzy publicznej. Wynika to w szczególności z art. 8 ust. 2 ustawy z 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw, który stanowi, że zakładanie i utrzymywanie żłobków należy do zadań gminy. W tej sytuacji gmina (miasto), prowadząc żłobki i przyjmując dzieci do żłobków, sprawując nad nimi opiekę i zapewniając wyżywienie, działa w ramach obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

Zakładanie i utrzymywanie żłobków należy do zadań gminy.

W analizowanej sprawie miasto nie działa jako przedsiębiorca, ponieważ pobierane są wyłącznie koszty, stanowiące zwrot wydatków poniesionych na zakupy produktów żywnościowych. W związku z tym działalność miasta w tym zakresie nie jest nakierunkowana na zysk. W konsekwencji sąd nie dopatrzył się w sytuacji opisanej we wniosku, by miasto występowało jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą. Niezależnie od tego, sąd nie dopatrzył się również naruszenia zasady konkurencji wynikającej z dyrektywy Rady UE 112/2006/WE. W sytuacji bowiem, gdy podmioty niepubliczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia żłobków czy przedszkoli korzystają ze zwolnienia, zaś miasto prowadząc taką działalność nie będzie podatnikiem VAT, nie można uznać, że ta zasada została naruszona. W związku z tym sąd uznał, że interpretacja organu jest nieprawidłowa i została dokonana z naruszeniem art. 15 ust. 6 ustawy o VAT.

Wyrok nie jest prawomocny.

PODSTAWY PRAWNE

● art. 15 ust. 1, 2 i 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2016 r. nr 710; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 60)

● art. 8 ust. 2 ustawy z 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1990 r. nr 34, poz. 198; ost. zm. Dz.U. z 2005 r. nr 167, poz. 1399)

JANINA FORNALIK

doradca podatkowy, starszy menedżer w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  20 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Do kiedy Spis Powszechny?

  Spis Powszechny – do kiedy trwa? Do kiedy można się spisać przez Internet? Czy każdy domownik musi się spisać osobno? Jakie kary grożą za brak udziału w spisie ludności i mieszkań w 2021 roku?

  Nieskuteczność systemów Compliance, systemów Whistleblowingu lub ochrony danych osobowych - przyczyny

  Nieskuteczność systemów. Czy da się zlikwidować ryzyko compliance lub ryzyko naruszenia danych osobowych? Jakie są powody pozorności lub nieskuteczności systemów?

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich. Dzięki wsparciu NFOŚiGW, w wysokości prawie 40 mln zł, autobusy elektryczne będą woziły dzieci do szkół w kolejnych 16 gminach.

  Czyste Powietrze - zmiany w programie, koniec dotacji na piece węglowe

  Czyste Powietrze - co się zmieni w programie? Do kiedy można jeszcze uzyskać dotację na piece węglowe?

  Pakiet psychologiczny – rekomendacje dla uczelni dotyczące pomocy studentom

  Pakiet psychologiczny. Na podstawie przekazanych przez uczelnie informacji na temat udzielanego w okresie epidemii wsparcia studentom, Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało poniższe zalecenia w zakresie zwiększenia pomocy psychologicznej.

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?