| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Finanse > Rachunkowość budżetowa > Jak przygotować informacje o środkach na realizację programów operacyjnych

Jak przygotować informacje o środkach na realizację programów operacyjnych


Jakie terminy obowiązują jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie informacji dotyczącej środków pochodzących z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dla programów operacyjnych?


Programy operacyjne ujmowane są w załączniku do ustawy budżetowej. Dla każdego programu operacyjnego w załączniku określa się: instytucję zarządzającą; środki na realizację programu, planowane w roku budżetowym i kolejnych dwóch latach dochody budżetu państwa z tytułu wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej; planowane w roku budżetowym i kolejnych dwóch latach wydatki na realizację programu, plan wydatków budżetu państwa w roku budżetowym na finansowanie programów.

Jednostki realizujące program mogą zaciągać zobowiązania, rozumiane jako suma limitów wydatków wynikających z umów z beneficjentami programów operacyjnych, do wysokości łącznej kwoty wydatków określonych dla całego programu, z uwzględnieniem wieloletnich limitów i wydatków.

Na wniosek instytucji zarządzającej minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu z ministrem finansów może wyrazić zgodę na zaciągnięcie zobowiązań przekraczających łączną kwotę wydatków programu operacyjnego, nie więcej jednak niż 10 proc. łącznej kwoty wydatków. O wyrażonej zgodzie minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego informuje Radę Ministrów.

Środki, o których mowa w art. 206 ust. 2 pkt 2 lit. c), czyli pochodzące z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, są określane w uchwałach organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

W terminie do 15 sierpnia gminy i powiaty, które realizują programy operacyjne przedkładają zarządowi województwa informację o tych środkach planowanych na realizację programów operacyjnych, wynikających z uchwał. Natomiast w terminie do 31 sierpnia zarząd województwa przedkłada ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego zbiorczą informację o tych środkach planowanych na realizację programów operacyjnych w województwie.

Znany jest już projekt interpretacji art. 206 ustawy o finansach publicznych. Niestety z wykładnią Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nie w pełni zgadza się resort finansów oraz strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W świetle interpretacji opracowanej przez MRR uchwały organów stanowiących j.s.t. powinny zawierać dane dotyczące środków przeznaczonych na realizację programu, o których mowa w art. 206 ust. 2 pkt 2 lit. c) u.o.f.p. (tj. środków pochodzących z budżetów j.s.t.), a nie wydatków finansowanych ze wspomnianych środków, o których mowa w ust. 2 pkt 4 pisma Ministerstwa Rozwoju Regionalnego DPW -V-073-05-03-PP/07. Więcej informacji na temat przedmiotowej interpretacji można znaleźć na stronie Związku Powiatów Polskich (www.zpp.pl).


Beata Piotrowska

główny specjalista w Biurze Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

PODSTAWA PRAWNA

l Art. 99 ust. 2 pkt 6 i 8, art. 206 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Czytaj także

Autor:

Źródło:

GP

Zdjęcia


Alimenty. Jak szybko dostać pieniądze na dziecko8.94 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Puchała

Pracownik administracji samorządowej, z wykształcenia administratywista. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie pracy, które stało się jej pasją. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Na co dzień zajmuje się m.in. rozliczaniem delegacji służbowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »