| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Finanse > Rachunkowość budżetowa > Wolne środki budżetowe jednostki sektora finansów publicznych

Wolne środki budżetowe jednostki sektora finansów publicznych

Pojęcie wolnych środków budżetowych jednostki sektora finansów publicznych określa nowelizacja ustawy o finansach publicznych z  16 grudnia 2010 r. Do dnia wejścia w życie nowelizacji wolne środki nie posiadały bowiem ustawowej definicji.

Wolne środki jednostki sektora finansów publicznych to środki znajdujące się w jej dyspozycji, które nie są wydatkowane w określonym dniu na wykonywanie zadań oraz funkcjonowanie danej jednostki.

Pojęcie wolnych środków budżetowych nie obejmuje natomiast środków w walutach obcych, które mogą być lokowane przez agencje wykonawcze i NFZ na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, stanowią jedno ze źródeł sfinansowania deficytu budżetu jednostki.

Wolne środki budżetowe – swoboda lokowania

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd danej jednostki do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu jednostki.

Reguła swobody lokowania wolnych środków obejmuje wyłącznie:
• jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki,
• instytucje gospodarki budżetowej,
• ZUS, KRUS i zarządzane przez nie fundusze,
• samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
• państwowe i samorządowe instytucje kultury,
• państwowe instytucje filmowe, a także
• samorządowe osoby prawne, zaliczane do sektora finansów publicznych zgodnie z art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych.

Zasada swobody lokowania wolnych środków ma przede wszystkim funkcje motywacyjne i spełnia wymagania racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.

Zobacz serwis: Finanse

Wolne środki mogą być lokowane wyłącznie w następujących instrumentach finansowych:
• skarbowe papiery wartościowe (bony skarbowe i obligacje skarbowe),
• obligacje emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego (art. 2 pkt 2 u.o.),
• rachunki bankowe w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• depozyt u Ministra Finansów.

Zasada swobody lokowania wolnych środków nie dotyczy:
• agencji wykonawczych,
• Narodowego Funduszu Zdrowia oraz
• państwowych osób prawnych zaliczanych do sektor finansów publicznych na podstawie art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych.

Jednostki te zobowiązane są dokonywać lokat wolnych środków, z wyjątkiem środków pochodzących z dotacji z budżetu, w formie depozytu u Ministra Finansów.

Zobacz również Forum.

Podstawa prawna:
• Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.),
• Ustawa z 16 grudnia 2010r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 257, poz.1726).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Kadry dla Każdego

Strona poświęcona aktualnościom kadrowo-płacowym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »