reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Finanse > Rachunkowość budżetowa > Koszty na przełomie roku w instytucji pomocy społecznej

Koszty na przełomie roku w instytucji pomocy społecznej

Na przełomie roku dla ewidencji kosztów mają ogromne znaczenie następujące nadrzędne zasady rachunkowości – memoriału, współmierności przychodów i kosztów, ostrożności i istotności.

Zasada memoriału polega na ujmowaniu w księgach rachunkowych wszystkich operacji finansowych, jakie dotyczą danego okresu. Zasada ta zakazuje ujmowania w danym okresie operacji dotyczących innych okresów sprawozdawczych.

Zasada współmierności przychodów i kosztów nakazuje ujęcie w księgach rachunkowych wszystkich osiągniętych przychodów i kosztów związanych z ich uzyskiwaniem.

Zasada ostrożności dotyczy sposobu wyceny składników majątkowych oraz zaliczania do przychodów, kosztów, strat i zysków do wyniku danego okresu.

Zasada istotności pozwala przy dokonywaniu wyboru rozwiązań stosowanych w rachunkowości wykorzystać uproszczenia dozwolone przez przepisy, które ułatwią i zapewnią przedstawienie jasno wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego. Wykorzystywane uproszczenia nie mogą wywierać ujemnego wpływu na rzetelność obrazu jednostki.

PRZYKŁAD

Instytucja pomocy społecznej otrzymała w 2013 r. faktury za usługi wykonane w roku 2012 na kwotę 5000 zł. Jednostka nie odlicza VAT naliczonego.

Schemat. Ewidencja otrzymanych faktur w 2013 r. za usługi wykonane w 2012 r. (przed sporządzeniem bilansu) 

Objaśnienie do schematu:
1. Ewidencja faktur w styczniu 2013 r. za usługi wykonane w 2012 r. – Wn 402, Ma 201 Księgowanie pod datą 31.12.2012 r.

W ewidencji analitycznej zaksięgujemy koszt w § 430 „Zakup usług pozostałych”, z odpowiednią czwartą cyfrą.

Zobacz serwis: Rachunkowość budżetowa

PRZYKŁAD

Instytucja pomocy społecznej zakupiła prenumeratę czasopism fachowych na 2013 r. Zapłacono za nią 6000 zł w listopadzie 2012 r.

Schemat. Ewidencja kosztów prenumeraty na 2013 r. opłaconej w 2012 r. 

Objaśnienie do schematu:
1. Polecenie księgowania kosztów rozliczanych w czasie – Wn 640, Ma 490 – księgowanie w roku 2012.

Do konta 640 nie prowadzi się analityki w układzie klasyfikacji budżetowej.

PRZYKŁAD

Instytucja pomocy społecznej dokonuje odpisów miesięcznych kosztów rozliczanych w czasie:  6000 zł : 12 = 500 zł.

Schemat. Ewidencja w roku 2013 kosztów rozliczanych w czasie 

Objaśnienie do schematu:
1. PK – „Polecenie księgowania” miesięcznej raty kosztów rozliczanych w czasie – Wn 490, Ma 640 – księgowania są dokonywane co miesiąc.

Do konta 640 nie prowadzi się analityki w układzie klasyfikacji budżetowej.

Stosując zasadę istotności, instytucja pomocy społecznej może przyjąć w polityce rachunkowości uproszczenie, które polega na jednorazowym odniesieniu wartości prenumeraty w koszty.

Zobacz również Forum.

Podstawa prawna:
● Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 330),
● Rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. z 2013 r. poz. 289),
● Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207; ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 215).

Stanisława Szlachta

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Impel Facility Services spółka z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama