| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Finanse > Rachunkowość budżetowa > Środki na zarządzanie kryzysowe przeznaczone na realizację innych zadań

Środki na zarządzanie kryzysowe przeznaczone na realizację innych zadań

Obligatoryjny charakter rezerwy na zarządzanie kryzysowe wyklucza możliwość dokonania zmiany jej przeznaczenia – stwierdza Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku. Jak podkreśla RIO, zmiana przeznaczenia rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego powoduje naruszenie obowiązku jej tworzenia i przeznaczenia wyłącznie na cel, na jaki została utworzona.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku zajęła stanowisko w sprawie możliwości przeznaczenia środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach powiatu.

Jak wskazuje RIO, w myśl przepisu art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1166) w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia  i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Z treści powołanego przepisu wynika zatem obowiązek utworzenia w budżecie danej jednostki samorządu terytorialnego rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Z kolei zgodnie z art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), rezerwy celowe mogą być przeznaczone wyłącznie na cel, na jaki zostały utworzone oraz wykorzystane zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową wydatków.

Zobacz również: Limit zobowiązań dla przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową

RIO podkreśla, iż poza rezerwą celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, w budżecie jednostki samorządu terytorialnego mogą być tworzone na podstawie art. 222 ust. 2 ustawy o finansach publicznych także inne rezerwy celowe, przeznaczone na zadania danej jednostki samorządu terytorialnego. Tworzenie tych rezerw nie jest jednak wymagane przepisami prawa, lecz zależy od woli organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 259 ust. 2 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego może po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw budżetu organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, dokonać zmiany przeznaczenia rezerwy celowej.

Jak wyjaśnia RIO, przepis ten dotyczy jednak wyłącznie rezerw celowych, których utworzenie nastąpiło z woli organu stanowiącego, nie dotyczy natomiast rezerwy przeznaczonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, której utworzenie w budżecie ma charakter obligatoryjny. Obligatoryjny charakter tej rezerwy wyklucza możliwość dokonania zmiany jej przeznaczenia na podstawie art. 259 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Zmiana bowiem przeznaczenia rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego powoduje naruszenie, wynikającego z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz art. 259 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, obowiązku tworzenia w budżecie rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i obowiązku przeznaczenia tej rezerwy wyłącznie na cel, na jaki została utworzona.

W ocenie RIO w Gdańsku w takim stanie rzeczy brak jest podstaw prawnych do zmiany przeznaczenia zaplanowanej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego rezerwy na zarządzanie kryzysowe,, poprzez jej rozdysponowanie na inne zadania, aniżeli określone w ww. ustawie o zarządzaniu kryzysowym.

Źródło: RIO w Gdańsku, RP.0441/46/48/34492/2014

Polecamy serwis: Finanse

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Kobyliński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »