reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Finanse > Rachunkowość budżetowa > Procedura absolutoryjna za 2016 rok - rozpoczęcie

Procedura absolutoryjna za 2016 rok - rozpoczęcie

Do 31 marca br. należy przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu. Sprawozdanie przedstawić należy radzie oraz RIO. Sprawozdanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest najważniejszym dokumentem w procedurze absolutoryjnej.

● stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

– art. 269 u.f.p.

Zdaniem RIO (pismo RIO w Katowicach z 24 września 2012 r., zn. WA-0250/77/12), przez stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich należy rozumieć wykonanie w trakcie roku budżetowego wydatków w zakresie limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Zatem w sprawozdaniu z wykonania budżetu należy przedstawić dla każdego przedsięwzięcia wydatki, w podziale na bieżące i majątkowe. Jednocześnie należy podać nazwę i cel realizowanego programu, łączne nakłady oraz wykonanie wydatków z tego tytułu w danym okresie sprawozdawczym.

Zdaniem RIO stosowne byłoby, aby JST przy uwzględnianiu w sprawozdaniu z wykonania budżetu stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich, nie odnosiła się tylko do kwot wykonania z danego roku do planu danego roku, czy też do planu całego zadania, ale aby również pojawiła się informacja, jakie kwoty zostały wydane na zadanie w latach poprzednich. Dopiero wtedy, zdaniem RIO, można by ocenić jak przebiega realizacja danego zadania wieloletniego, czyli jaki jest stopień jego zaawansowania.

W części opisowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu JST należy omówić w szczególności:

1) odchylenia od wykonania planu dochodów i wydatków oraz ich przyczyny,

2) realizację dochodów własnych z uwzględnieniem podstawowych dochodów podatkowych, a także dochodów osiągniętych z gospodarowania mieniem komunalnym,

3) realizację planu wydatków rzeczowych, w szczególności zadań inwestycyjnych,

4) wynik budżetu, stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań wymagalnych,

5) ewentualne problemy występujące w trakcie wykonywania budżetu.

Odrębnie należy przedstawić realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu opiniowane jest przez RIO pod względem: kompletności, zgodności wymienionych w nim kwot dochodów i wydatków z planem i innymi sprawozdaniami oraz zgodności z obowiązującym prawem.

Organ wykonawczy przekazuje sprawozdanie finansowe JST za 2016 rok organowi stanowiącemu w terminie do 31 maja 2017 r. Na podstawie art. 268 u.f.p., roczne sprawozdanie finansowe JST, w której liczba mieszkańców ustalona przez GUS na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy przekracza 150 tysięcy, podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama