reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Zamówienia publiczne

Będzie nowy system odwołań przy przetargach

Aktualizacja: 13.01.2010

Przedsiębiorcy będą mogli kwestionować wybór niekonkurencyjnego trybu postępowania, opis sposobu oceny spełnienia warunków podmiotowych, odrzucenie własnej oferty lub wykluczenie przy zamówieniach podprogowych. »

Nie będzie potrzebny podpis elektroniczny

Aktualizacja: 13.01.2010

Wprowadzenie ofert bez podpisu elektronicznego ma spowodować większe zainteresowanie wykonawców licytacją elektroniczną. »

Dochodzenie kar umownych przez samorządy

Aktualizacja: 13.01.2010

Każda jednostka samorządowa musi liczyć się z tym, że nie wszyscy wykonawcy prawidłowo wywiązują się z zawartych umów. Niekiedy nawet uzyskanie należnego świadczenia na podstawie umowy jest możliwe dopiero po uzyskaniu prawomocnego wyroku sądu. Dlatego przy konstruowaniu umowy warto pamiętać o bardzo użytecznym narzędziu dyscyplinowania nierzetelnego wykonawcy, jakim jest kara umowna. »

Nieczyste przetargi o zamówienie publiczne

Aktualizacja: 13.01.2010

Zamawiający musi zapewnić, aby nie istniała dyskryminacja między różnymi usługodawcami i wobec tego nie może podać mniej istotnych kryteriów udzielenia zamówienia po terminie zgłaszania ofert. »

Przetargi związane z Euro 2012 muszą być otwarte i konkurencyjne

Aktualizacja: 13.01.2010

W planowanej nowelizacji prawa zamówień publicznych uchyla się art. 21 ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012. Tym samym wszelkie zamówienia udzielane przez spółki celowe dla organizacji mistrzostw wracają pod skrzydła przepisów prawa zamówień publicznych. »

Zamówienia publiczne na usługi komunalne

Aktualizacja: 13.01.2010

Instytucje zamawiające nie mogą wymagać, aby grupy usługodawców przybrały w celu złożenia oferty określoną formę prawną. »

Zamawiający może żądać tylko niezbędnych dokumentów

Aktualizacja: 13.01.2010

Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót muszą odnosić się do zrealizowanej przez wykonawcę inwestycji. »

Zamówienia publiczne

Aktualizacja: 13.01.2010

Kiedy spółdzielnia mieszkaniowa ma obowiązek stosować procedury udzielania zamówień publicznych, bo podobno musi, skoro kilku spółdzielców chce kupić na własność swoje mieszkania? »

Jak dokonać zmiany umowy zawartej w ramach zamówienia publicznego

Aktualizacja: 13.01.2010

Czy do okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, można zaliczyć zmiany stanu prawnego? »

Warunki udziału w przetargu powinny być określone precyzyjnie

Aktualizacja: 13.01.2010

Przy ocenie doświadczenia wykonawców można uwzględnić roboty, które są porównywalne pod względem skali i ich wartości do przedmiotu umowy. »

Czego nie musi ujawniać wykonawca w postępowaniu o zamówienie publiczne

Aktualizacja: 13.01.2010

Wszelkie informacje stanowiące, w ocenie przedsiębiorcy, tajemnicę winny być bez żadnych wątpliwości zastrzegane. »

Gmina wzbogaciła się bezpodstawnie

Aktualizacja: 13.01.2010

Jeśli strony łączyła umowa o wykonanie określonych robót, a wykonane zostały także roboty dodatkowe, nieujęte w umowie, to również należy za nie zapłacić. »

Czy przetargi na nieruchomości rolne Skarbu Państwa są jawne

Aktualizacja: 16.02.2010

Czy uczestnik przetargu pisemnego po ogłoszeniu wyników (zwłaszcza w sytuacji, gdy przegrał) może zapoznać się z dokumentacją przetargową: protokołem postępowania oraz z ofertami złożonymi przez pozostałych uczestników? Do kogo powinien się zwrócić uczestnik przetargu pisemnego w razie wykrycia nieprawidłowości w zakresie procedury przetargowej, i w jakim trybie? »

Odpowiedzialność za brak oświadczenia

Aktualizacja: 13.01.2010

Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezłożenie przez burmistrza miasta oświadczenia co do ewentualnych okoliczności wyłączających go z postępowania określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. »

Cena w ofertach przetargowych

Aktualizacja: 13.01.2010

Podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający powinien zgodnie z art. 88 prawa zamówień publicznych poprawić oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny. »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Portal Procesowy

Wydawcą portalu jest kancelaria Wardyński i Wspólnicy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama