reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Finanse > Zamówienia publiczne > Negocjowanie treści oferty po jej złożeniu

Negocjowanie treści oferty po jej złożeniu

Czy po upływie terminu składania ofert wykonawca nie może zmienić już swojej oferty? Jakie stanowisko w tym zakresie zajmuje Krajowa Izba Odwoławcza?

W oparciu o art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

Zgodnie z art. 87 ust. 1a tej ustawy w postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców sprecyzowania i dopracowania treści ofert oraz przedstawienia informacji dodatkowych, z tym że niedopuszczalne jest dokonywanie istotnych zmian w treści ofert oraz zmian wymagań zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Natomiast w myśl art. 87 ust. 2 tej ustawy zamawiający poprawia w ofercie:
1)   oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3)   inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Zobacz również: Usługi niepriorytetowe - odwołanie po zmianach

Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych w wyroku z dnia 6 lutego 2014 r., sygn. akt KIO 96/14 (LEX nr 1432351) stwierdziła, iż: „zgodnie z art. 84 ustawy P.z.p. wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Ponadto zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy P.z.p. w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.”

W/w orzeczenie zostało wydane w stanie faktycznym, w którym wykonawca w swojej ofercie wskazał, że nie zamierza powierzyć do podwykonania żadnej części zamówienia osobom trzecim. Natomiast na etapie składania wyjaśnień, których zażądał od niego zamawiający na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  wbrew temu, co twierdził w ofercie - wskazał, że zamierza wykorzystać potencjał podmiotów trzecich, poprzez ich udział w realizacji części zamówienia, jako podwykonawców. Zatem wykonawca dokonał zmiany swojej oferty po upływie terminu opisanego w art. 84 tej ustawy.

Wynika z powyższego, iż po upływie terminu składania ofert wykonawca nie może zmienić już swojej oferty. Natomiast jeżeli będzie próbował dokonać takiej zmiany, to zamawiający winien tych zmian nie uwzględnić i odrzucić ofertę takiego wykonawcy.

Autor: Przemysław Naworol - aplikant adwokacki

Polecamy serwis: Finanse

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama