reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Finanse > Zamówienia publiczne > Negocjowanie treści oferty po jej złożeniu

Negocjowanie treści oferty po jej złożeniu

Czy po upływie terminu składania ofert wykonawca nie może zmienić już swojej oferty? Jakie stanowisko w tym zakresie zajmuje Krajowa Izba Odwoławcza?

W oparciu o art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

Zgodnie z art. 87 ust. 1a tej ustawy w postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców sprecyzowania i dopracowania treści ofert oraz przedstawienia informacji dodatkowych, z tym że niedopuszczalne jest dokonywanie istotnych zmian w treści ofert oraz zmian wymagań zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Natomiast w myśl art. 87 ust. 2 tej ustawy zamawiający poprawia w ofercie:
1)   oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3)   inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Zobacz również: Usługi niepriorytetowe - odwołanie po zmianach

Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych w wyroku z dnia 6 lutego 2014 r., sygn. akt KIO 96/14 (LEX nr 1432351) stwierdziła, iż: „zgodnie z art. 84 ustawy P.z.p. wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Ponadto zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy P.z.p. w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.”

W/w orzeczenie zostało wydane w stanie faktycznym, w którym wykonawca w swojej ofercie wskazał, że nie zamierza powierzyć do podwykonania żadnej części zamówienia osobom trzecim. Natomiast na etapie składania wyjaśnień, których zażądał od niego zamawiający na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  wbrew temu, co twierdził w ofercie - wskazał, że zamierza wykorzystać potencjał podmiotów trzecich, poprzez ich udział w realizacji części zamówienia, jako podwykonawców. Zatem wykonawca dokonał zmiany swojej oferty po upływie terminu opisanego w art. 84 tej ustawy.

Wynika z powyższego, iż po upływie terminu składania ofert wykonawca nie może zmienić już swojej oferty. Natomiast jeżeli będzie próbował dokonać takiej zmiany, to zamawiający winien tych zmian nie uwzględnić i odrzucić ofertę takiego wykonawcy.

Autor: Przemysław Naworol - aplikant adwokacki

Polecamy serwis: Finanse

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

GKR Legal

Przejrzyste Zasady, Adekwatne Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama