Kategorie

Kompetencje sądu administracyjnego do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy

Kompetencje sądu administracyjnego do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy /fot. shutterstock
fot. Shutterstock
Uchwała rady gminy dotycząca powołania i odwołania skarbnika wywołuje skutki w zakresie prawa publicznego jak też prawa pracy. Jednakże nawiązanie czy rozwiązanie stosunku pracy - także z powołania - jest czynnością, która nie podlega kontroli sądów administracyjnych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie[1] [dalej także: WSA] oddalił skargę B.K. [dalej także: skarżąca] na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie odwołania skarżącej ze stanowiska Skarbnika Gminy.

Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Rada Miejska uchwałą podjętą na wniosek Burmistrza, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym[2] [dalej także: usg] a także art. 70 §1 i 3 w zw. z art. 52 §1 Kodeksu pracy[3], odwołała skarżącą ze stanowiska skarbnika - głównego księgowego budżetu Gminy. W uchwale wskazano, że odwołanie jest jednoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia. Dzień wejścia w życie uchwały został przy tym wyznaczony na dzień jej podjęcia.

Polecamy: Tarcza antykryzysowa – Samorząd i administracja. Pakiet e-booków

Reklama

W skardze wniesionej do WSA, B.K. zarzuciła uchwale naruszenie m.in. art. 18 ust. 2 pkt 3 usg i przepisów KP[4] poprzez „naruszenie trybu i podstaw merytorycznych odwołania wyrażonych we wspomnianych przepisach”. Skarżąca podniosła także, że uchwała została podjęta pod jej nieobecność, a jednocześnie nie zawierała uzasadnienia. Wobec powyższego, wniosła o stwierdzenie jej nieważności.

W odpowiedzi na skargę Burmistrz [dalej także: organ] wniósł o jej oddalenie. Swoje stanowisko uargumentował okolicznością, iż podjęta uchwała wywołuje jednocześnie skutki w sferze publicznoprawnej i pracowniczej, a sąd administracyjny jest uprawniony do badania takiej uchwały wyłącznie w zakresie publicznoprawnym. Co więcej, zdaniem organu żaden przepis nie ustanawia obowiązku zaproszenia na sesję rady skarbnika. Ponadto, projekt uchwały wraz z uzasadnieniem był dostępny na stronie urzędu.

WSA rozpoznając przedmiotową sprawę oddalił skargę i stwierdził, że zaskarżona uchwała nie została wydana z naruszeniem przepisów prawa.

Przechodząc do analizy sporu, skład orzekający wskazał, że w świetle art. 18 ust. 2 pkt 3 usg powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy na wniosek wójta należy do wyłącznej właściwości rady gminy. Co więcej, jak podkreślił sąd, wystąpienie przez wójta z tymże wnioskiem nie zostało ograniczone przedmiotowo. Innymi słowy: „ocena wystąpienia z takim wnioskiem została pozostawiona wójtowi, a jego skuteczność radzie gminy”.

Reklama

Z uwagi na szczególny status zawodowy skarbnika gminy, a jednocześnie zadania i funkcje jakie zostały powierzone do wykonania wójtowi, nie można uznać, zdaniem sądu, za uzasadnioną tezy, odmawiającej wójtowi wpływu na obsadzenie tego stanowiska.

Ustawa nie określa przy tym warunków formalnych jakie spełniać winien wniosek o odwołanie skarbnika. Wobec powyższego, skład orzekający przyjął, iż: „wniosek taki może być złożony w dowolnym czasie, nawet podczas sesji, na której skarbnik ma być odwołany, a wybór formy wniosku, jak i wskazanie powodów, dla których skarbnik miałby zostać odwołany ze stanowiska należą do wójta”.

Co więcej, powołując się na orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego[5], WSA wskazał, że wprowadzenie do statutu gminy zapisu, zgodnie z którym podjęcie uchwały o odwołaniu ze stanowiska skarbnika jest uzależnione od jego wcześniejszego wysłuchania, narusza prawo

Wobec powyższego, zdaniem składu orzekającego, nie można uznać, żeby obecność skarżącej na posiedzeniu była konieczna. Jak argumentował sąd, kompetencje rady gminy do odwołania skarbnika są ograniczone jedynie wymogiem złożenia wniosku przez wójta, a: „wprowadzenie w tym zakresie dodatkowego wymagania w postaci obowiązku wysłuchania osoby, której wniosek o odwołanie dotyczy, stanowi dodatkowe, nieprzewidziane ustawą ograniczenie kompetencji rady”.

Odnosząc się do zarzutów naruszenia przepisów prawa pracy, które podniosła skarżąca, WSA wskazał, że zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych skarbnik gminy zatrudniony jest na podstawie powołania. Z kolei, jak zostało już zaznaczone wcześniej, odwoływanie i powoływanie skarbnika należy do wyłącznej właściwości rady gminy.

Powołanie wywołuje jednocześnie skutek nawiązania stosunku pracy, a odwołanie, jak wskazał skład orzekający jest jednocześnie rozwiązaniem tego stosunku. Sąd podniósł następnie, iż odwołanie jest co do zasady równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem, jednakże możliwa jest także sytuacja, w której owo rozwiązanie następuje bez wypowiedzenia (art. 52 i 53 KP).

Uchwała rady gminy o powołaniu czy odwołaniu skarbnika, wywołuje zatem skutki prawne nie tylko w sferze prawa publicznego, ale jak argumentował WSA, także na gruncie prawa pracy. Jest to przy tym, jak wskazał sąd, jeden akt normatywny i jako taki podlega ocenie pod kątem jego zgodności z prawem.

W ocenie składu orzekającego, sąd administracyjny nie jest kompetentny do rozstrzygania w sprawie istnienia stosunku pracy. Jest to spowodowane tym, że: „nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy jest czynnością z zakresu prawa pracy, podejmowaną w przypadku stosunku pracy z powołania przez organ działający na rzecz pracodawcy i wywołującą określone skutki w tej dziedzinie, która ma bez wątpienia charakter cywilnoprawny zobowiązaniowy”. Precyzując, skutki powołania w sferze prawa pracy należą do zakresu kompetencyjnego sądów powszechnych, a nie sądownictwa administracyjnego.

Wyrok jest nieprawomocny.


[1] Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 29 października 2019r., sygn. akt. II SA/Ol 546/19.

[2] Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.).

[3] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).

[4] w tym art 70 ust. 1 i 3, art. 69 w zw. z art.70 (1), art. 70 ust. 2 w zw. z art. 30 Konstytucji RP. a także art. 5 ust. 1 KP.

[5] Wyrok NSA z dnia 3 grudnia 2003r., sygn. akt. II SA 283/03.

Piotr Kołodziejczak

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Partner, specjalizuje się w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych, sporach sądowych, opracowywania i opiniowania umów

Martyna Krystman

asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem administracyjnym

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa w Poznaniu

www.ziemski.com.pl

Artykuł pochodzi z Portalu: www.prawodlasamorzadu.pl

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?

  Obowiązek zgłoszenia, czym ogrzewamy domy od 1 lipca 2021 r.

  Obowiązek zgłoszenia czym ogrzewamy domy - 1 lipca 2021 roku rusza zbieranie danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Do kiedy będzie trzeba zgłosić urządzenia? Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Euro 2021: Narodowa Strefa Kibica na mecz Polski z Hiszpanią

  Euro 2021 - Strefa Kibica na Stadionie Narodowym. 19 czerwca 2021 roku na Stadionie Narodowym będzie można oglądać mecz reprezentacji Polski z Hiszpanią na Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej. Jakie będą zasady? Ile osób będzie mogło wejść na stadion?

  MEiN proponuje zmiany w liście lektur

  Zmiany w liście lektur - Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczyna konsultacje społeczne. Potrwają do 8 lipca.

  Narodowy Spis Powszechny - jak powinni się spisać studenci?

  Narodowy Spis Powszechny - studenci mogą nie mieć świadomości, że ciąży na nich obowiązek spisowy. Nigdy nie brali udziału w spisie - ostatni był 10 lat temu, gdy byli jeszcze dziećmi. Mogą też myśleć, że zrobią to za nich rodzice lub dom studencki. Najlepiej jednak wziąć odpowiedzialność we własne ręce i spisać się samodzielnie! Tym bardziej, jeśli nie mieszka się z rodzicami lub w akademiku.

  Strajk Pielęgniarek: Czujemy się oszukane przez rząd [PODCAST]

  11 manifestacji w centralnych miejscach miast wojewódzkich, 4000 uczestników: pielęgniarki, pielęgniarze, położne - tak wyglądał strajk ostrzegawczy pielęgniarek i położnych. Czy będzie strajk generalny? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Do kiedy wystawienie ocen 2021?

  Do kiedy wystawienie ocen 2021? Ile czasu mają uczniowie na poprawienie ocen końcowych? Kiedy jest zakończenie roku szkolnego?

  Polski Ład: czy stracą seniorzy i osoby wymagające opieki?

  Polski Ład: czy stracą seniorzy i osoby wymagające opieki? W ramach Polskiego Ładu rząd przedstawił plan 10 ustaw do przygotowania w ciągu 100 najbliższych dni. W pakiecie tym niemal nie przewidziano działań zawartych w części „Złota jesień życia”. Wyjątkiem są emerytury bez podatku, ale ta planowana zmiana, bez równoległych korekt w innych obszarach wsparcia, niesie również skutki uboczne dla części osób starszych – zwłaszcza niesprawnych, wymagających opieki i ich rodzin.

  Praca zdalna w urzędach – czerwiec 2021 r.

  Praca zdalna w urzędach – do kiedy przedłużona? Jak długo będzie ograniczona praca urzędów? Jaka jest dopuszczalna liczba osób (interesantów) w urzędzie w czerwcu 2021 roku?

  Certyfikat COVID na telefonie

  Certyfikat COVID na telefonie - od kiedy? Odpowiadamy na pytania - gdzie go teraz szukać i kiedy paszport covidowy pojawi się w aplikacji mObywatel.

  Szczepienia na COVID-19 młodzieży w wieku 12-15 lat od 7 czerwca 2021

  Szczepienia na COVID-19 młodzieży w wieku 12-15 lat ruszyły. Jak młodzież może zapisać się na szczepienie? Czy konieczna jest zgoda i obecność rodziców?