| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Organizacja > Postępowanie administracyjne > Podmioty uprawnione do wniesienia skargi do WSA

Podmioty uprawnione do wniesienia skargi do WSA

Prawo administracyjne przyznaje obywatelowi szereg środków odwoławczych od decyzji organów administracji publicznej. Jednym z tych środków jest skarga do WSA. Zasady wniesienia skargi reguluje ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: p.p.s.a).

Skarga do WSA to uprawnienie, które pozwala dochodzić swoich praw określonym podmiotom. Jej celem jest kontrola decyzji organu administracji z przepisami prawa.

Kto może wnieść

Ta kwestia jest uregulowana w art. 50. § 1 ustawy p.p.s.a. Prawo do złożenia skargi przysługuje:

  • każdemu kto ma w tym interes prawny;
  • prokuratorowi;
  • Rzecznikowi Praw Obywatelskich;
  • Rzecznikowi Praw Dziecka;
  • organizacji społecznej.

Kilka uprawnionych podmiotów do wniesienia skargi może w jednej sprawie wystąpić w roli skarżących. Skarga musi jednak dotyczyć tej samej decyzji, postanowienia, innego aktu.

Kiedy może wnieść

Skargę można wnieść dopiero po wyczerpaniu wszystkich środków zaskarżenia, które przysługiwały podmiotowi w sprawie. Wyjątkiem jest tu skarga składana przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka.

Wyczerpanie środków zaskarżenia oznacza, że stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia. Może nim być zażalenie, odwołanie, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Polecamy: Gazeta Samorządu i Administracji

Jak wnieść skargę

W polskim prawie panuje zasada, że skargę do WSA wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność jest zaskarżane. Można na przykład złożyć skargę do WSA na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Wówczas skargę należy nadać bezpośrednio do właściwego miejscowo Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Zakres kontroli sądowej

Sądy administracyjne rozstrzygając daną sprawę muszą trzymać się jej granic. Nie są jednak związane zarzutami i wnioskami stron oraz powołaną podstawą prawną. Oznacza to, że sąd nie może uczynić przedmiotem rozpoznania innej sprawy niż ta, w której wniesiono skargę. Natomiast brak związania zarzutami i wnioskami skargi może prowadzić do sytuacji, w której sąd uwzględni skargę jednak z powodów innych, niż tych przytoczonych w piśmie. Wynika to z faktu, że sąd bada legalność aktu prawnego na podstawie całego prawa. Taka sytuacja pojawia się zarówno w przepisach ustawowych jak i orzecznictwie (m.in. wyrok NSA z dnia 11 kwietnia 2007 r. II OSK 610/06)

Orzeczenie sądu nie może zapaść na niekorzyść skarżącego. Jednym wyjątkiem jest sytuacja, w której sąd stwierdzi naruszenie prawa, które skutkuje stwierdzeniem nieważność całego aktu bądź czynności.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270 z późn. zm.)

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Dr n.prawnych Roman Ziembiński

Od ponad 20 lat doradza i asystuje w prowadzeniu postępowań upadłościowych i naprawczych oraz przejmuje tymczasowy zarząd kryzysowy w wielu firmach krajowych i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »