Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego coraz bliżej

Paweł Uściński
Zmiany w KPA coraz bliżej./ fot. Fotolia
Zmiany w KPA coraz bliżej./ fot. Fotolia
Partnerskie podejście administracji i usprawnienie procedur – to główne cele przyświecające zmianom w kodeksie postępowania administracyjnego. Nowelizacja wprowadzi nowe rozwiązania, m.in. mediację i uproszczone postępowanie administracyjne. Zmiany będą również mieć miejsce w zakresie kar administracyjnych.

Dnia 1 czerwca 2017 r. ma wejść w życie ustawa O zmianie ustawy – Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Projekt zmian w k.p.a. jest wielopłaszczyznowy i obejmuje szeroki zakres tematyczny. Nowelizacje skupiają się wokół trzech głównych zadań, których realizacji w znacznej mierze wspomniany projekt jest przeznaczony:

- zmiany wizerunku administracji w oczach obywateli wraz z ukształtowaniem odpowiednich postaw w ramach administracji;

- usprawnienie i przyspieszenie procedur administracyjnych;

- uregulowanie kwestii kar administracyjnych.

Zakłada się wprowadzenie wielu nowych instytucji prawnych, jak również precyzowanie i regulowanie tych istniejących obecnie. Projekt wpisuje się również w kontekst realizowanego obecnie programu 100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zobacz również: Pracownicy

Mniejszy formalizm i koncepcja partnerskiego podejścia

Decyzje i procedury administracyjne nie cieszą się dużym zaufaniem wśród obywateli. Między innymi z tego względu wynika duży stopień zaskarżalności aktów administracyjnych. Jednym z elementów projektu, dążącego zgodnie ze stanowiskiem ustawodawcy do zmniejszenia formalizmu i władczości postępowania, jest koncepcja partnerskiego podejścia organów administracji. Sprawy mają być rozstrzygane na zasadach koncyliacji i współpracy. Zagadnienie to obejmuje ustanowienie takich rozwiązań, jak wskazanie przez organ brakujących przesłanek potrzebnych do uzyskania oczekiwanej przez wnioskodawcę decyzji czy ustanowienie instytucji mediacji.

Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony

Zgodnie z projektowanym art. 79a k.p.a., w postępowaniu wszczętym na żądanie strony organ administracji publicznej będzie zobowiązany do wskazania stronie niezbędnych przesłanek, których spełnienie od niej zależy. Stanie się tak, gdy wspomniane przesłanki nie zostały spełnione lub wykazane przez stronę na dzień wysłania do niej informacji, a ich niespełnienie może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony.

Instytucja ta ma służyć wyeliminowaniu jak największej liczby odwołań oraz skarg do sądów administracyjnych, jak również zapobiegać ponownemu wszczynaniu postępowań. Zgodnie z założeniami, uzasadnione będzie nieznaczne wydłużenie czasu trwania pojedynczego postępowania na konkretnym etapie, ze względu na wezwanie strony do spełnienia „brakujących” przesłanek. Równocześnie jednak doprowadzi to, w wielu przypadkach, do skrócenia okresu przeznaczonego na postępowanie w całości, czyli okresu rozumianego jako czas ”potrzebny na załatwienie sprawy”. Wynika to z planowanego w konsekwencji zmniejszenia ilości spraw podlegających dalszemu postępowaniu odwoławczemu.

Mediacja w postępowaniu administracyjnym

Projekt zakłada wprowadzenie nowej instytucji w ramach postępowania administracyjnego - mediacji. Zgodnie z założeniami, byłaby możliwa już na etapie postępowania administracyjnego, jako jeden z czynników wpływających na zmianę kultury administrowania na bardziej przyjazny. Obecnie jej przeprowadzenie jest możliwe dopiero przed sądem administracyjnym.

Mediacja będzie dopuszczalna między stronami postępowania a organem administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie, jak również między stronami postępowania. Rozwiązanie to znajdzie zastosowania w sprawach:

 • w których występuje wielość stron;
 • w których może być zawarta ugoda;
 • gdy organ ma zamiar wydać decyzję na niekorzyść adresata i może się spodziewać odwołania (organ będzie wówczas stroną mediacji);
 • w przypadkach w których wniesiony został środek odwoławczy od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji.

Założenia te są podobne do przygotowywanych rozwiązań z zakresu mediacji podatkowej, których wprowadzenie w życie jest planowane zgodnie z projektem „Kierunkowe założenia nowej ordynacji podatkowej”.

Jedną z najważniejszych zasad wprowadzanych w życie wraz z nowymi uregulowaniami kodeksowymi, jest „in dubio pro libertata”. Formułuje ona nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony. Wspomniane wątpliwości dotyczą sytuacji, gdy po przeprowadzeniu wszystkich dowodów pozostaną, niedające się usunąć, niejasności dotyczące stanu faktycznego.

Zobacz również: Ustrój i jednostki

Usprawnienie i przyspieszenie procedur

Innym istotnym problemem jest długi czas rozpoznawania spraw administracyjnych i oczekiwania zainteresowanych stron na ostateczną decyzję. Obecne uregulowania, takie jak konieczność zaskarżenia decyzji w trybie administracyjnym przed wniesieniem skargi do sądu administracyjnego, czynią okres potrzebny do finalnego załatwienia sprawy bardzo długim. Zbyt często mają również miejsce decyzje kasatoryjne, polegające na uchyleniu decyzji organu pierwszej instancji przez organy odwoławcze i ponownym przekazaniu sprawy do rozpatrzenia w pierwszej instancji. Ostatecznie również sądy administracyjne rozpatrują trafiające do nich sprawy przez stosunkowo długi okres czasu.

Nowelizacja wprowadza pewne uregulowania mające na celu polepszenie tego stanu, przede wszystkim Szczególny tryb postępowania administracyjnego o charakterze uproszczonym:

 • podstawą do jego zastosowania w danej kategorii spraw będzie przepis prawa materialnego;
 • maksymalny termin na załatwienie sprawy to 30 dni;
 • wyłączenie możliwość wypowiedzenia się przez stronę co do przeprowadzonych dowodów (art. 163d § 2 k.p.a.);
 • w sprawie wszczętej na skutek podania złożonego na urzędowym formularzu niedopuszczalne będzie zgłaszanie w toku postępowania nowych żądań przez stronę;
 • uzasadnienie decyzji wydanej będzie zawierało jedynie wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, oraz przytoczenie przepisów będących podstawą prawną decyzji.

Ponadto, w zakresie usprawniania  innych działań, zastosowane zostaną m.in.:

 • Instytucji posiedzenia w trybie współdziałania - której celem jest usprawnienie postępowań, w których organ prowadzący postępowanie wydaje rozstrzygnięcie po uzyskaniu opinii innego organu;
 • Instytucji milczącego załatwienia sprawy – jeżeli tak wskazuje przepis prawa materialnego - po upływie ustawowego terminu na załatwienie sprawy uznaje się za jej załatwienie w sposób uwzględniający w całości żądanie strony;
 • Upowszechnienie instytucji ugody administracyjnej, obejmującej szerszy zakres niż obecnie. Z propozycją jej zawarcia będzie mógł wystąpić również organ.

Inne, istniejące obecnie pojęcia jak np. bezczynności organu i przewlekłości postępowania, zostaną dokładniej zdefiniowane.

Adekwatności kar administracyjnych

W systemie prawa brak jest definicji legalnej dotyczącej administracyjnej kary pieniężnej. Pojęcie to w prawie administracyjnym jest powszechnie używane przez doktrynę i orzecznictwo sądowe. Obecnie sankcje administracyjne przybierają, w wielu przypadkach, bardziej rygorystyczną postać niż sankcje karne.

W swoim orzecznictwie Europejski Trybunał Praw Człowieka, wskazując na odpowiednie zapisy Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności podkreślił, że standardy ochrony praw człowieka we wszelkich postępowaniach sanacyjnych powinny odpowiadać gwarancjom zawartym we wspomnianej Konwencji. Każde Postępowanie, także przed organami administracji, które może być zakończone nałożeniem kary przedmiotowej, powinno spełniać wszystkie standardy procesowe przewidziane dla postępowań, w których rozstrzygane są przesłanki odpowiedzialności. W związku z powyższym, do k.p.a. zostanie dodany oddzielny dział którego przepisy będą określały ogólne zasady nakładania lub wymierzania administracyjnej kary pieniężnej, jak również udzielania ulg w jej wykonaniu.

Przepisy art. 189a § 2 k.p.a. określać mają następujące aspekty regulacji w zakresie administracyjnych kar pieniężnych:

- przesłanki wymiaru administracyjnej kary pieniężnej;

- odstąpienie od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i udzielenie pouczenia;

- odsetki od kary zaległej;

- terminy przedawnienia nakładania i egzekucji administracyjnej kary pieniężnej oraz udzielania ulg w jej wykonywaniu.

Aspekt europejski - europejska współpraca administracyjna

Traktatu o Unii Europejskiej (art. 4 ust. 3) wskazuje na obowiązek współdziałania organów administracji publicznej państw członkowskich. Regulacja kodeksowa (art. 260a–260f k.p.a.) będzie mieć charakter subsydiarny wobec prawa unijnego. Zgodnie z nią organy administracji publicznej będą obowiązane do udzielania niezbędnej pomocy, zarówno w relacji horyzontalnej, jak również w ramach współpracy wertykalnej. Z reguły udzielenie pomocy będzie wiązać się z przekazywaniem danych dotyczących stron postępowania lub innych osób. Współpraca nie będzie natomiast dotyczyła wszelkich działań organów administracji, lecz tylko czynności prowadzonych w konkretnym postępowaniu.

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Podwyżka dla 3 mln Polaków o 600 zł w 2024 r. Pracodawcy chcą 0 zł podwyżki

  Minister Maląg: w 2024 r. płaca minimalna wyniesie powyżej 4,2 tys. zł. To podwyżka o powyżej 600 zł w stosunku do 2023 r.

  HPV: Od 1 czerwca 2023 r. dzieci 12 i 13-letnie można zaszczepić bezpłatnie

  Od 1 czerwca 2023 r. dzieci 12 i 13-letnie (urodzone od 1 stycznia 2010 r. do ukończenia 14. roku życia) będzie można zaszczepić bezpłatnie. 

  Dbamy o zdrowie poprzez aktywność: nordic walking

  Nordic walking w dziś znanej nam formie, został zaprezentowany w roku 1997 w Finlandii. Pierwotnie był to letni trening biegaczy narciarskich. Wkrótce stał się ciekawym i skutecznym treningiem dla wszystkich.

  Iga Świątek pojechała do Paryża bronić tytułu

  "Cieszę się, że jestem zdrowa" - zapewniła Iga Świątek na konferencji prasowej przed rozpoczęciem wielkoszlemowego French Open. Do Paryża, gdzie polska tenisistka będzie broniła tytułu, przyjechała po kreczu w ćwierćfinale turnieju w Rzymie.

  Przechodzisz na emeryturę? Prosty trik zwiększy ją nawet o 500 zł miesięcznie

  Trik jest prosty. I …. legalny. Po prostu przejdź na emeryturę w lipcu albo sierpniu 2023 r. 

  Whistleblowing – najnowszy projekt ustawy o sygnalistach

  25 maja 2023 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się kolejna wersja projektu ustawy datowana na dzień 27 marca 2023 r. Obecnie projekt ustawy jest na Komitecie Stałym Rady Ministrów.

  Stażysta plus: Jak otrzymać 3000 zł miesięcznie stypendium jako stażysta [PFRON]

  Maksymalna wysokość stypendium na jednego beneficjenta ostatecznego nie może przekroczyć kwoty 3.000 zł brutto na jeden miesiąc.

  KE daje Polsce na uchodźcę z Ukrainy 200 euro. Polska ma płacić 22 000 euro na uchodźcę w Paryżu

  Andrzej Sadoś wskazał, że w Polsce 1 mln uchodźców z Ukrainy jest objętych ochroną międzynarodową, a UE na pomoc im przekazała 200 mln euro. 

  Czy konsument będzie przymusowo korzystał z rachunku bankowego w 2024 r.?

  Uchylenie przepisów obniżających limit płatności gotówkowych z 15 do 8 tys. zł, a także wprowadzających obowiązek płatności za pośrednictwem rachunku bankowego przez konsumenta, kiedy wartość transakcji z przedsiębiorcą przekracza 20 tys. zł od 2024 r. - przewiduje projekt, nad którym pracować będzie dalej Sejm.

  Pięć lat obowiązywania RODO – czy mamy RODO-erę?

  RODO obowiązuje już 5 lat, a prawo ochrony danych osobowych obowiązuje w Polsce od 30 kwietnia 1998 r. czyli już ćwierć wieku.

  Egzamin ósmoklasisty 2023: Język angielski E8 [ODPOWIEDZI i ARKUSZE CKE]

  Zakończył się dzisiejszy egzamin ósmoklasisty 2023 z języków obcych. 98% uczniów wybrało język angielski. Publikujemy arkusz egzaminacyjny CKE z języka angielskiego. Wkrótce opublikujemy odpowiedzi przygotowane przez naszych ekspertów. Zapraszamy.

  Program bezpłatnych leków dla dzieci, młodzieży i seniorów dostępny już od września?

  Program bezpłatnych leków dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia oraz dla osób powyżej 65. roku życia być może będzie dostępny od września, zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. 

  Rozpoczął się egzamin ósmoklasistów z języka angielskiego. Po 13ej na Infor.pl arkusze egzaminacyjne i odpowiedzi

  O 9.00 rozpoczął się egzamin ósmoklasisty z języków obcych. 98% uczniów wybrało język angielski. Po 13ej arkusze z tego języka wraz z odpowiedziami ekspertów opublikujemy na Infor.pl. 

  Program "Opieka 75 plus” z 58 mln zł. Pomoc dla 11 000 osób
  Ostatni dzień egzaminów E8. Dziś języki obce. Króluje angielski

  500 000 ósmoklasistów zmierzyło się już z egzaminami z języka polskiego i matematyki. Przed nimi ostatni egzamin - język obcy. W praktyce jest to egzamin z języka angielskiego. 

  Karta Nauczyciela - tekst jednolity. Najnowszy tekst już w Dzienniku Ustaw!

  Ukazał się tekst jednolity ustawy - Karta Nauczyciela. Opublikowany został właśnie w Dzienniku Ustaw - rok 2023 poz. 984. Zobacz najnowszy tekst ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela!

  Jakie były pytania z matematyki? Gdzie znaleźć odpowiedzi? [ARKUSZ CKE i ODPOWIEDZI]

  CKE opublikowała arkusz zadań z matematyki rozwiązywany przez ósmoklasistów. Infor.pl opublikował odpowiedzi do zadań. Sprawdź odpowiedzi.

  Egzamin ósmoklasisty 2023: Matematyka [ODPOWIEDZI I ARKUSZE CKE]

  Zakończył się dzisiejszy egzamin ósmoklasisty 2023 z matematyki. Publikujemy arkusz egzaminacyjny CKE. Publikujemy także odpowiedzi z matematyki przygotowane przez naszych ekspertów. Zapraszamy do lektury.

  500 000 uczniów 8 klas rozpoczęło egzamin z matematyki. O 13ej na Infor.pl arkusze egzaminacyjne z CKE

  Punktualnie o 9.00 rozpoczął się egzamin ósmoklasistów z matematyki. Zmierzy się z nim 500 000 uczniów.

  Jak uzyskać 58 000 zł z programu „Mój prąd” 5.0.? W programie kolejne 400 mln zł?

  Przy kompleksowej inwestycji maksymalna dotacja, jaką będzie można otrzymać, to nawet 58 tys. zł.

  Pandemia: Kondycja psychiczna młodzieży obniżyła się

  W czasie pandemii doszło do obniżenia kondycji psychicznej młodzieży. Zamiast siły witalnej charakterystycznej dla okresu rozwoju, wielu młodych doświadcza braku energii i obawy o przyszłość. To wnioski z badań Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej.

  Egzamin ósmoklasisty 2023 r. Dziś matematyka. Arkusze egzaminacyjne po 13ej na Infor.pl

  Dziś egzamin ósmoklasistów z matematyki. Arkusze egzaminacyjne CKE z egzaminu ósmoklasisty 2023 r. na Infor.pl tuż po 13-ej. Nasi eksperci przygotują komentarz i odpowiedzi wkrótce po upublicznieniu arkuszy.

  Protest pielęgniarek i położnych. O co walczą?

  Pielęgniarki i położne z całej Polski manifestowały we wtorek w Warszawie przeciw degradacji, dyskryminacji zawodowej oraz dysproporcji w zarobkach. W Sejmie złożyły obywatelski projekt ustawy, która ma wzmocnić ich pozycję w systemie ochrony zdrowia.

  Język polski: arkusze egzaminacyjne CKE z odpowiedziami na Infor.pl [Egzamin ósmoklasisty 2023 r.]

  Zakończył się dzisiejszy egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Publikujemy arkusz egzaminacyjny CKE i odpowiedzi ekspertów. 

  Komunikat ZUS: 360 000 wniosków o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej na 665 mln zł

  ZUS: do 1 czerwca można składać wnioski o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej.