reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Organizacja > Pracownicy > Powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań powinno znajdować odzwierciedlenie w zakresie jego obowiązków i mieć formę pisemną

Powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań powinno znajdować odzwierciedlenie w zakresie jego obowiązków i mieć formę pisemną

Pracownika samorządowego wyznaczono na kierownika kancelarii tajnej, nakładając na niego nie tylko obowiązki kierownika kancelarii tajnej, ale też zadania całego referatu, w skład którego - jako wyodrębniona komórka organizacyjna - wchodzi kancelaria tajna. Następnie na kierownika kancelarii tajnej nałożono kolejne, dodatkowe, stałe zadania, których liczba i ciężar gatunkowy zupełnie wykraczają poza jego obowiązki. Polecenie wykonywania tych prac nastąpiło w formie ustnej. Jednocześnie do ich wykonywania upoważniony jest imiennie zarządzeniem prezydenta inny pracownik. Czy nakładane na pracownika dodatkowe, stałe zadania powinny mieć odzwierciedlenie w jego zakresie czynności lub innych dokumentach? Jeśli tak, to w jakich? Czy bezpośredni przełożony (pełnomocnik ochrony) może polecać podległemu pracownikowi wykonywanie takich zadań jedynie w formie ustnej, chociaż zarządzenie prezydenta upoważnia do tego w całości imiennie zupełnie innego pracownika tego referatu?

ODPOWIEDŹ

Możliwość wydawania pracownikowi poleceń przez pracodawcę samorządowego na podstawie art. 16 ustawy z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych powinna być związana z zakresem obowiązków wykonywanych przez pracownika. Ustne wydawanie poleceń nie powinno stanowić podstawy dla stałego powierzenia pracownikowi dodatkowych czynności, zwłaszcza w sytuacji, gdy ich wykonywanie zostało przypisane innemu pracownikowi.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, kancelaria tajna stanowi wyodrębnioną komórkę organizacyjną podległą bezpośrednio pełnomocnikowi ochrony, odpowiedzialną za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie takich dokumentów uprawnionym osobom. Zgodnie natomiast z par. 2 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy, kancelarią kieruje kierownik kancelarii, wyznaczany przez kierownika jednostki organizacyjnej na wniosek pełnomocnika ochrony.

Podstawowe zadania kierownika określa par. 3 tego rozporządzenia. Do zadań pracownika kancelarii tajnej powinno więc należeć wykonywanie przede wszystkim zadań wskazanych w rozporządzeniu. Oczywiście na kierownika kancelarii tajnej pracodawca może nałożyć zadania dodatkowe. Należy jednak uznać, że powinny być one określone w zakresie obowiązków tego pracownika sporządzonym w formie pisemnej, z którym pracownik zapoznaje się i podpisuje.

Obowiązek wykonywania przez pracowników samorządowych poleceń przełożonych wynika z art. 16 ustawy o pracownikach samorządowych. Ust. 1 tego artykułu stanowi, że pracownik samorządowy powinien wykonywać polecenia przełożonego w sposób sumienny i staranny. Ustawa reguluje konieczność realizacji poleceń przełożonych wydanych służbowo, a więc takich, które mają związek z zakresem czynności wykonywanych przez pracownika samorządowego w ramach stosunku pracy.

Z brzmienia tego przepisu można wywnioskować, iż regulacja z art. 16 ustawy o pracownikach samorządowych dotyczy poleceń odnoszących się do wykonywanych już przez pracownika obowiązków służbowych określonych w zakresie jego obowiązków. Na podstawie powyższego przepisu pracodawca może wprawdzie nałożyć na pracownika zadanie niemieszczące się w zakresie jego obowiązków, jednak należy podkreślić, że wykonywanie takiego zadania dodatkowego na podstawie ustnego polecenia nie może mieć trwałego charakteru.

Konieczność realizacji obowiązku z art. 16 ustawy o pracownikach samorządowych nie może stanowić podstawy do nakładania na pracownika samorządowego stałych zadań, niemieszczących się w zakresie jego obowiązków. Tym bardziej wykonywanie na ustne polecenie przełożonego stałych zadań niemających odzwierciedlenia w czynnościach przypisanych do stanowiska tego pracownika nie powinno mieć miejsca w sytuacji, w której za realizację tych zadań odpowiada inny pracownik, co zostało stwierdzone w stosownym zarządzeniu.

Należy podkreślić, że wydawanie pracownikowi ustnych poleceń dotyczących stałych zadań realizowanych w danej komórce uniemożliwia pracodawcy (podmiotowi działającemu w imieniu pracodawcy, odpowiedzialnemu za ich realizację) przypisanie odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowe ich wykonanie pracownikowi, któremu pisemnie tych zadań nie powierzono.

DOROTA WOŁOSZYN

PODSTAWA PRAWNA:

l Ustawa z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005 r. nr 196, poz. 1631 z późn. zm.)

l Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 października 2005 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych (Dz.U. nr 208, poz. 1741)

l Ustawa z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Samorzad.infor.pl

Zdjęcia


Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją (PDF)39.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama