REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Oświadczenia majątkowe samorządowców 2014

Aleksandra Oktaba
Oświadczenia majątkowe 2014
Oświadczenia majątkowe 2014
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Oświadczenia majątkowe samorządowców powinny być złożone do końca kwietnia 2014 r. Nie jest to jednak jedyny termin, w którym w tym roku będą je składać. Obowiązek składania oświadczeń przez niektórych pracowników wynika wprost z przepisów, inni mogą zostać do tego zobowiązani przez pracodawcę.

Kto musi składać oświadczenia majątkowe?

REKLAMA

Do składania oświadczeń majątkowych ustawodawca w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w ustawach z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym i województwa bezpośrednio zobowiązał:
• radnych;
• wójtów, starostów, marszałków województwa;
• zastępców wójta, wicestarostów, wicemarszałków województwa;
• przewodniczących rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa;
• członków zarządu powiatu i województwa;
• sekretarzy gminy, powiatu, województwa;
• skarbników gminy, powiatu, województwa;
• kierowników jednostki organizacyjnej gminy, powiatu oraz wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej;
• osoby zarządzające i członków organu zarządzającego gminną, powiatową i wojewódzką osobą prawną oraz
• osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta, starosty, marszałka województwa.

REKLAMA

Obowiązek ustawowy nie będzie jednak dotyczył pracowników zatrudnionych na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego, jak i w większości przypadków komendantów straży gminnych. Wynika to z faktu, iż jednostki którymi zarządzają wchodzą w skład urzędu gminy, a więc nie kierują jednostkami organizacyjnymi gminy.

Oprócz jednak stanowisk wymienionych w ustawach expressis verbis, do złożenia deklaracji o stanie swojego majątku, na podstawie art. 32 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, zobligowany przez osobę upoważnioną do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy może zostać pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym. Dotyczy to także kierowników urzędów stanu cywilnego czy komendantów straży gminnych. Przepis ten ma zastosowanie także do osób zatrudnionych na stanowisku doradcy i asystenta.

Polecamy: Forum

Treść oświadczenia majątkowego

REKLAMA

Głównym celem składania oświadczeń majątkowych jest możliwość porównania stanu majątku i jego zmian stosownie do osiąganych przychodów. Dlatego też oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:
• zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych;
• dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu;
• mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 złotych;
• zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym za-ciągniętych.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Składający oświadczenie określa przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do jednego z nich.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Oświadczenie majątkowe składa się wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i ewentualnie jego korektą w dwóch egzemplarzach. Wzory określone zostały w rozporządzeniach wykonawczych odpowiednio do ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym oraz województwa.

Radni składają oświadczenia przewodniczącym rady lub sejmiku odpowiednio do swojego szczebla. Wójt, starosta, marszałek województwa, przewodniczący rady gminy, powiatu i sejmiku województwa doręczają je zaś wojewodzie. Zastępca wójta (wicestarosta, wicemarszałek województwa), członek zarządu powiatu i województwa, sekretarz gminy (powiatu i województwa), skarbnik gminy (powiatu i województwa), kierownik jednostki organizacyjnej gminy (powiatu i wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej), osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną (powiatową, wojewódzką) osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta (starosty, marszałka województwa) – wójtowi (staroście, marszałkowi województwa). Analizy danych zawartych w oświadczeniu dokonują osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe. Ponadto przekazują one jeden egzemplarz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. Ten również dokonuje analizy przekazanych informacji uwzględniając również zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) małżonka osoby składającej oświadczenie. Oświadczenie majątkowe przechowuje się przez 6 lat.

Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.

Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym, powoduje odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego, co grozi karą pozbawienia wolności do lat 3. W przypadku podejrzenia, że osoba składająca oświadczenie majątkowe podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę, podmiot dokonujący analizy oświadczenia występuje do dyrektora urzędu kontroli skarbowej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie z wnioskiem o kontrolę jej oświadczenia majątkowego.

Autopromocja

Polecamy serwis: Pracownicy

Terminy składania oświadczeń majątkowych

Pierwsze oświadczenie według stanu na dzień objęcia stanowiska. składane jest w terminie 30 dni od dnia:
• złożenia ślubowania (radny, wójt, burmistrz, prezydent);
• powołania na stanowisko;
• zatrudnienia.

Kolejne oświadczenie majątkowe składane jest do 30 kwietnia każdego roku według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Ostatnie oświadczenie według stanu na dzień zdarzenia uzasadniającego złożenie oświadczenia. składane jest natomiast:
• na dwa miesiące przed upływem kadencji (radny, wójt, burmistrz, prezydent);
• w dniu odwołania ze stanowiska;
• w dniu rozwiązania umowy o pracę;

Pracowników samorządowych, których do złożenia oświadczeń zobowiązał pracodawca, obliguje termin wyznaczony przez osobę występującą z takim żądaniem.

Jeżeli terminy te nie zostaną dotrzymane, odpowiednio przewodniczący rady gminy (powiatu, sejmiku województwa), wojewoda lub wójt (starosta, marszałek województwa) w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia niedotrzymania terminu wzywa osobę, która nie złożyła oświadczenia do jego niezwłocznego złożenia wyznaczając dodatkowy czternastodniowy termin. Termin ten liczy się od dnia skutecznego dostarczenia wezwania.

Niezłożenie oświadczenia majątkowego mimo upływu dodatkowego terminu powoduje wygaśnięcie mandatu w stosunku do radnego lub wójta. Pozostałym osobom zgodnie z regulacją ustawową grozi utrata wynagrodzenia za odpowiedni okres, a także odwołanie przez właściwy organ albo rozwiązanie umowy o pracę, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych do dnia 30 października każdego roku przedstawia odpowiednio radzie gminy, powiatu lub sejmikowi województwa informację o:
1) osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie;
2) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia;
3) działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych.

Szczególny rok wyborczy

W tym roku, jak co 4 lata, z racji wyborów samorządowych urzędnicy złożą oświadczenia majątkowe nawet 3 razy:
• do 30 kwietnia jak co roku;
• na koniec urzędowania, gdyż dobiega końca kadencja obecnie urzędujących samorządowców;
• po wyborach wybrani na nową kadencję samorządowcy będą musieli złożyć oświadczenie majątkowe na początek urzędowania, nawet jeżeli doszło do reelekcji.

Zobacz również: Oświadczenia majątkowe urzędników samorządowych do 30 kwietnia 2014 r.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dokąd trzeba pojechać, aby obaczyć największą na świecie szopkę bożonarodzeniową? Samo Dzieciatko Jezus mierzy ponad trzy metry

  Największa szopka bożonarodzeniowa na świecie stanęła na głównym placu hiszpańskiego miasta Alicante. Figury Świętej Rodziny są gigantyczne. 

  MSZ: zmiany traktatów UE mają być procedowane w ciszy i wolniej; reforma traktatowa na Radzie Europejskiej wiosną 2024 roku

  Zgodnie z nowym pomysłem, zmiany traktatów UE mają być procedowane w ciszy i wolniej; najpierw propozycje mają trafić do Rady ds. Środowiska, na wiosnę mają być procedowane na Radzie Europejskiej; dlatego tak ważne jest, by presja w tej sprawie była kontynuowana - powiedział minister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk.

  Zamówienia publiczne 2024 - nowe progi unijne i nowy średni kurs złotego do euro

  Wiemy już jakie są progi unijne dla celów zamówień publicznych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średni kursu złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów.

  Darmowe odblaski zawieszone na świątecznych choinkach w Warszawie. Do kiedy można odbierać?

  Jeszcze do 8 grudnia można w 35 punktach w Warszawie odebrać darmowe odblaski. Zawieszki znajdują się na świątecznych choinkach a cała akcja odbywa się w ramach wspólnej inicjatywy profilaktyczno-edukacyjnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie oraz Straży Miejskiej m.st. Warszawy już po raz dziewiąty. 

  REKLAMA

  Dodatek osłonowy od 228,8 zł do 822,25 zł. Wnioski od 1 stycznia do 30 kwietnia 2024 r. Także przez Internet. Wypłata do końca czerwca 2024 r.

  Dodatek osłonowy od 228,8 zł do 822,25 zł. Wnioski od 1 stycznia do 30 kwietnia 2024 r. Wypłata do końca czerwca 2024 r. Takie są parametry zwaloryzowanego dodatku osłonowego.

  800 plus. ZUS: pierwsze przelewy już 2 stycznia 2024 r.. Są już terminy kolejnych

  Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska poinformowała, że od stycznia 2024 r. ZUS podniesie osobom uprawnionym automatycznie wysokość świadczenia wychowawczego z 500 zł do 800 zł miesięcznie. Nie trzeba składać żadnego dodatkowego wniosku. Pierwsze przelewy z 800 plus ZUS wyśle 2 stycznia 2024 r.

  Wynagrodzenia nauczycieli 2024. Co najmniej 30 proc. podwyżki, nie mniej niż 1500 zł. ZNP czeka na realizację obietnic wyborczych

  Od nowego rządu wyłonionego przez większość sejmową oczekujemy w 2024 roku jak najszybszego przystąpienia do realizacji deklaracji z kampanii wyborczej - powiedział prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Wskazał na zapowiedzianą 30 proc. podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli.

  Umiejętności polskich piętnastolatków powyżej średniej OECD i UE [Badanie PISA 2022]

  We wszystkich trzech obszarach objętych międzynarodowym badaniem PISA 2022 wyniki polskich piętnastolatków są powyżej średniej dla krajów OECD oraz powyżej średniej uzyskanej przez uczniów z Unii Europejskiej. Jednocześnie są one niższe niż w poprzedniej edycji badania - poinformowano 5 grudnia 2023 r. Główną badaną dziedziną były umiejętności matematyczne.

  REKLAMA

  Jakim powietrzem oddychają dzieci w szkołach i przedszkolach? Temat stężenia dwutlenku węgla w budynkach to problem pomijany, nierozumiany - a wpływa na zdrowie, koncentrację, samopoczucie

  O tym jak wpływa stan techniczny budynków szkół i przedszkoli na powietrze jakim oddychają uczniowie i dlaczego problem jakości powierza i stężenia w nim dwutlenku węgla jest pomijany i nierozumiany – rozmawiamy z Elżbietą Lemańską-Błażowską z organizacji Rodzice dla Klimatu.

  Zimno? W tym miasteczku temperatura spadła do minus 58 stopni Celsjusza!

  Minus 58 stopni Celsjusza - taką temperaturę odnotowano w miejscowości Ojmiakon na Syberii, w republice Jakucji. Szacuje się, że z powodu wiatru i wilgoci odczuwalna temperatura może wynosić nawet minus 63 stopnie! Informacje podała agencja Reutera.

  REKLAMA