reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Organizacja > Pracownicy > Oświadczenia majątkowe samorządowców 2014

Oświadczenia majątkowe samorządowców 2014

Oświadczenia majątkowe samorządowców powinny być złożone do końca kwietnia 2014 r. Nie jest to jednak jedyny termin, w którym w tym roku będą je składać. Obowiązek składania oświadczeń przez niektórych pracowników wynika wprost z przepisów, inni mogą zostać do tego zobowiązani przez pracodawcę.

Kto musi składać oświadczenia majątkowe?

Do składania oświadczeń majątkowych ustawodawca w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w ustawach z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym i województwa bezpośrednio zobowiązał:
• radnych;
• wójtów, starostów, marszałków województwa;
• zastępców wójta, wicestarostów, wicemarszałków województwa;
• przewodniczących rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa;
• członków zarządu powiatu i województwa;
• sekretarzy gminy, powiatu, województwa;
• skarbników gminy, powiatu, województwa;
• kierowników jednostki organizacyjnej gminy, powiatu oraz wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej;
• osoby zarządzające i członków organu zarządzającego gminną, powiatową i wojewódzką osobą prawną oraz
• osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta, starosty, marszałka województwa.

Obowiązek ustawowy nie będzie jednak dotyczył pracowników zatrudnionych na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego, jak i w większości przypadków komendantów straży gminnych. Wynika to z faktu, iż jednostki którymi zarządzają wchodzą w skład urzędu gminy, a więc nie kierują jednostkami organizacyjnymi gminy.

Oprócz jednak stanowisk wymienionych w ustawach expressis verbis, do złożenia deklaracji o stanie swojego majątku, na podstawie art. 32 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, zobligowany przez osobę upoważnioną do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy może zostać pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym. Dotyczy to także kierowników urzędów stanu cywilnego czy komendantów straży gminnych. Przepis ten ma zastosowanie także do osób zatrudnionych na stanowisku doradcy i asystenta.

Polecamy: Forum

Treść oświadczenia majątkowego

Głównym celem składania oświadczeń majątkowych jest możliwość porównania stanu majątku i jego zmian stosownie do osiąganych przychodów. Dlatego też oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:
• zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych;
• dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu;
• mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 złotych;
• zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym za-ciągniętych.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Składający oświadczenie określa przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do jednego z nich.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tooba.pl

Projekty domów gotowych i garaży

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama