| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Organizacja > Pracownicy > Prawne obostrzenia dotyczące palenia tytoniu w pracy

Prawne obostrzenia dotyczące palenia tytoniu w pracy

Zakaz palenia tytoniu w miejscu pracy ciągle dostarcza wątpliwości prawnych. A przecież przepisy prawne jasno wskazują, jakie obowiązki ma pracodawca przy organizacji miejsca dla osób palących. Dotyczy to także urzędów.

Z INICJATYWY CZYTELNIKÓW

Zakaz palenia wyrobów tytoniowych m.in. w pomieszczeniach zakładów pracy, jakimi są także urzędy, przewidziany w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (dalej: u.o.z.t.) – wprowadzony nowelizacją z 8 kwietnia 2010 r. – wywołał wiele kontrowersji.

Urząd to miejsce pracy

Ustawodawca, uzasadniając konieczność ustanowienia takiego zakazu, wskazał przede wszystkim, że nowelizacja ta ma na celu rozszerzenie obszarów objętych zakazem palenia tytoniu na większość miejsc publicznych oraz ujednolicenie sankcji za ich nieprzestrzeganie. Nowelizacja rozszerzyła zakaz palenia na wszystkie obiekty użytku publicznego, miejsca pracy, środki transportu publicznego i związane z nimi obiekty oraz na obiekty sportowe i rekreacyjne, reguluje także kwestię palenia w bezpośrednim sąsiedztwie wejść i wyjść z miejsc publicznych.

Polecamy produkt: Jak wypowiadać umowy o pracę. Procedura i wzory dokumentów

Urzędy administracji zespolonej to m.in.:

Komenda Wojewódzka Policji, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Kuratorium Oświaty, Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego, Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Urzędy administracji niezespolonej to m.in.:

Sztaby wojskowe i wojskowe komendy uzupełnień, izby i urzędy celne, izby skarbowe, urzędy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, regionalne zarządy gospodarki wodnej, urzędy morskie, urzędy statystyczne, urzędy żeglugi śródlądowej, regionalne dyrekcje ochrony środowiska.

Miejscem pracy są urzędy administracji samorządowej na szczeblu gminnym, powiatowym czy wojewódzkim (czyli urzędy gmin, starostwa, urzędy marszałkowskie, siedziby przedsiębiorstw prowadzonych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego itp.) oraz urzędy administracji rządowej zespolonej i niezespolonej (patrz ramka). Zgodnie zatem z przepisami u.o.z.t., obowiązuje tam zakaz palenia.

Ustawodawca przewidział jednak pewne odstępstwa w postaci możliwości wyznaczenia w budynku urzędu palarni. Upoważnienie do tego wynika z treści art. 5a ust. 3 pkt 5 u.o.z.t., przy czym trzeba zaznaczyć, że jest to uprawnienie pracodawcy, a nie obowiązek, na co wskazuje wprost brzmienie tego przepisu – „właściciel lub zarządzający może wyznaczyć palarnię (...) w pomieszczeniach zakładów pracy” – i nie jest możliwe przymuszenie pracodawcy do urządzenia palarni, choćby nawet w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez inspektora pracy (wyrok WSA w Łodzi z 17 listopada 2011 r., sygn. akt III SA/Łd 939/11). Zamiast pomieszczenia służącego wyłącznie do palenia wyrobów tytoniowych, tzw. palarni, pracodawca może wyznaczyć i odpowiednio oznaczyć miejsce do palenia papierosów poza budynkiem, np. na dziedzińcu posesji. Taka sytuacja ma miejsce w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie (wystąpienie pokontrolne NIK, https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/12/137/LSZ/).

Polecamy serwis: Pracownicy

Czytaj także

Data publikacji:

Autor:

dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Źródło:

Gazeta Samorządu i Administracji

Zdjęcia

papieros, palenie, praca/fot. Fotolia
papieros, palenie, praca/fot. Fotolia

Prawo pracy i ZUS 2020 - pakiet STANDARD49.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Jarosz

Ekspert z zakresu marketingu i PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »