reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Prawo administracyjne

NSA o przekazywaniu danych osobowych za granicę

Aktualizacja: 13.01.2010

„Przy udzielaniu zgody na przekazanie danych osobowych za granicę organ powinien kierować się oceną, czy zastosowane środki różnego typu, klauzule umowne i środki techniczne pozwalają zapewnić stopień ochrony tych danych odpowiadający ustawodawstwu polskiemu” »

Działkę obciążoną hipoteką można przejąć

Aktualizacja: 13.01.2010

Hipoteka ani zastaw nie mogą być przedmiotem wywłaszczenia. »

Decyzja obowiązuje do momentu jej uchylenia

Aktualizacja: 13.01.2010

Decyzja o pozwoleniu na budowę wydawana jest na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. »

Nie ma informacji publicznej - nie ma decyzji

Aktualizacja: 25.05.2010

Telekomunikacja Polska zażądała od Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydania wewnętrznej korespondencji UKE z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, notatek służbowych i innych dokumentów sporządzonych w trakcie współpracy obu organów przy postępowaniach dotyczących ustalenia właściwych rynków telekomunikacyjnych. Jako podstawę żądania spółka podała art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej. »

Jakie konsekwencje będzie miał ostatni wyrok NSA w sprawie wygaszania mandatu

Aktualizacja: 13.01.2010

Czy orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 31 stycznia 2008 r. będzie rzutowało na inne postępowania w sprawach wygaszenia mandatu oraz postępowania administracyjne i sądowe w zakresie sprawowania nadzoru nad uchwałami jednostek samorządu terytorialnego? »

Kiedy nie można zmienić decyzji

Aktualizacja: 13.01.2010

Niezbędnym elementem rozpatrzenia wniosku strony o zmianę decyzji ostatecznej jest istnienie tej decyzji w obrocie prawnym. Albowiem nie można zmienić decyzji, której w obrocie prawnym już nie ma. »

Celem wykładni ma być wyjaśnienie wątpliwości

Aktualizacja: 13.01.2010

Sąd I instancji, uzasadniając postanowienie, nie może ograniczać się do rozpoznania tylko niektórych zarzutów zażalenia, doprowadzając do pominięcia istoty sprawy. Celem wykładni jest usunięcie wątpliwości dotyczących nie tylko treści wyroku, ale także sposobu jego wykonania, a przede wszystkim skutków, jakie ten wyrok ma wywołać, co umożliwi podjęcie przez organ podatkowy dalszych czynności. »

Sąd sam może stwierdzić, czy decyzja jest ważna

Aktualizacja: 13.01.2010

Sąd administracyjny nie jest związany treścią skargi. Sąd z urzędu ma obowiązek stwierdzić, czy zaskarżona decyzja organów podatkowych odpowiada przepisom prawa. »

Zarządzenie jest lepsze od decyzji

Aktualizacja: 13.01.2010

Urząd może w formie decyzji rozstrzygnąć o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania. Jednak lepiej, aby wydał zarządzenie. »

Jakie są skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie samowoli budowalnej

Aktualizacja: 13.01.2010

Jakie są podstawy nakazania rozbiórki w przypadku samowoli budowlanej? Z jakimi trudnościami spotyka się nadzór budowlany przy stosowaniu w praktyce obowiązujących przepisów? »

Czy wezwanie do udziału w czynnościach organu można wysłać drogą elektroniczną

Aktualizacja: 13.01.2010

Jakie są dopuszczalne formy wysłania wezwania przez organy administracji? W jakich sytuacjach można przesłać wezwania do udziału w czynnościach związanych z postępowaniem administracyjnym drogą elektroniczną? »

Urząd nie może odmówić przesłuchania świadków

Aktualizacja: 13.01.2010

Organ podatkowy nie może z góry założyć, że przesłuchanie świadków nic nie wniesie do sprawy. »

Powierzenie stanowiska dyrektora zespołu szkół

Aktualizacja: 13.01.2010

W postępowaniu sądowo-administracyjnym wszczętym skargą wojewody na zarządzenie burmistrza miasta o powierzeniu nauczycielowi pełnienia funkcji dyrektora szkoły osobie powołanej na to stanowisko przysługuje prawo uczestnictwa na prawach strony. »

Decyzja komisji podlega osobnemu zaskarżeniu

Aktualizacja: 13.01.2010

Uzyskanie pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczącej lokalizacji punktu sprzedaży alkoholu jest warunkiem sine qua non wydania przez organ zezwolenia na prowadzenie tego typu działalności. Oznacza to brak w decyzji organu wydającego zezwolenie - w tym zakresie - elementu uznaniowości, a więc związanie opinią komisji. Podmiot, który uzyskał negatywną opinię komisji, może jednak wcześniej zaskarżyć taką opinię w trybie odrębnego postępowania administracyjnego i sądowego. »

Zaskarżenie przez gminę zarządzenia wojewody

Aktualizacja: 13.01.2010

Skoro podstawę do wniesienia skargi winna stanowić uchwała rady gminy, nie ulega wątpliwości, iż to właśnie ten organ jest uprawniony do wniesienia skargi. Ponieważ do zaskarżenia zarządzenia zastępczego wojewody stosuje się odpowiednio przepisy art. 98 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jedynie gminie (w jej imieniu może działać rada gminy) i związkowi międzygminnemu przysługuje legitymacja do wniesienia skargi na to zarządzenie do sądu administracyjnego - przypomniał białostocki WSA. »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama