| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Prawo administracyjne

Jak realizowane jest prawo do pomocy w postępowaniu przed sądami

Aktualizacja: 13.01.2010

Czemu służy prawo do pomocy prawnej? Kto i jakie warunki musi spełnić, aby skorzystać z takiej pomocy? Jakie informacje muszą się znaleźć we wniosku o pomoc prawną? »

Jak eliminowane są rozbieżności w orzecznictwie administracyjnym

Aktualizacja: 13.01.2010

Co jest przedmiotem uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego? Kto może występować z wnioskiem o podjęcie uchwały przez NSA? Jakie skutki wiążące dla sądów i organów administracji mają uchwały NSA? »

Jak emigrant może wymienić dowód osobisty i prawo jazdy

Aktualizacja: 13.01.2010

Emigrant, który zachował polskie obywatelstwo, ma obowiązek wymienić dowód osobisty i prawo jazdy. Musi przyjechać do kraju tylko raz, aby osobiście złożyć wnioski. »

Jak i gdzie składać pisma

Aktualizacja: 03.02.2010

Postępowanie w indywidualnych sprawach zgłoszonych w administracji publicznej rozpoczyna się z chwilą złożenia w odpowiednim urzędzie podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) lub wniosku. W pewnych sytuacjach może ono rozpocząć się z urzędu. »

Skargi na organy administracji nie można zaskarżyć

Aktualizacja: 13.01.2010

Sąd administracyjny nie jest właściwy do rozpoznawania skarg powszechnych w rozumieniu Działu VIII k.p.a., a więc związanych z krytyką należytego wykonania zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników. »

Błędy w teście należy sprawdzić przed podjęciem decyzji

Aktualizacja: 13.01.2010

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości pytań egzaminacyjnych ułożonych dla kandydatów na aplikantów radcowskich w 2005 roku Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych, przed podjęciem uchwały w przedmiocie wpisu danej osoby na listę, powinna przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i zwrócić się do komisji konkursowej o zajęcia stanowiska w tej sprawie. »

Błędne pouczenie nie może szkodzić składającemu skargę

Aktualizacja: 13.01.2010

Jeżeli sąd administracyjny błędnie pouczył pełnomocnika skarżącego o skutkach nieuzupełnienia braków w skardze, to nie może odrzucić takiej skargi. »

W jakim terminie organ administracji powinien załatwić sprawę

Aktualizacja: 13.01.2010

Jakie sprawy administracyjne powinny być załatwione niezwłocznie? Jaki jest termin załatwienia sprawy, która wymaga postępowania wyjaśniającego? »

NSA o terminie uiszczenia wpisu od skargi

Aktualizacja: 13.01.2010

O zachowaniu terminu do uiszczenia wpisu od skargi wnoszonej do sądu decyduje data przyjęcia polecenia przelewu przez bank, a nie moment wpływu opłaty na rachunek bankowy właściwego sądu administracyjnego. Warunkiem uznania czynności za prawidłową jest jednak to, że przelew ten w dniu jego przyjęcia lub w terminie do uiszczenia opłaty miał pokrycie na rachunku zleceniodawcy. »

Upoważnienie do wydawania decyzji w imieniu burmistrza

Aktualizacja: 13.01.2010

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu burmistrza powinno wynikać z tak zwanego pełnomocnictwa administracyjnego »

Jakie problemy napotykają gminy w postępowaniu egzekucyjnym

Aktualizacja: 13.01.2010

Jakie są obecnie możliwości egzekucji należności pieniężnych przysługujących jednostkom samorządu terytorialnego z nieruchomości? Jakie korzyści wypływają z egzekucji łącznej? »

Jak związek międzygminny może odwoływać się od wyników kontroli

Aktualizacja: 13.01.2010

Jak wygląda procedura wniesienia wniosków pokontrolnych? Czy związek ma możliwość odwołania się od wyników kontroli? Jakie konsekwencje mogą wypływać z braku realizacji wniosków pokontrolnych? »

Jak może być reprezentowana gmina przez pełnomocników

Aktualizacja: 13.01.2010

Kto ma prawo do reprezentowania gminy przed sądem administracyjnym? Kto ma prawo powoływać pełnomocników reprezentujących gminę w postępowaniu przed sądem administracyjnym? »

Kiedy skarga do sądu, a kiedy nadzwyczajne środki zaskarżenia

Aktualizacja: 13.01.2010

Jakie korzyści dla strony postępowania wynikają z prawa skorzystania do wniesienia skargi do sądu administracyjnego, a jakie z faktu skorzystania z nadzwyczajnych środków zaskarżenia przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego? »

Sąd musi upewnić się, co kwestionuje skarżący

Aktualizacja: 13.01.2010

Uchwała będąca jedynie odpowiedzią na wezwanie do usunięcia naruszenia stanowi spełnienie wymogów formalnych do wniesienia skargi i nie podlega odrębnemu zaskarżeniu. Jednak, jeżeli ze skargi wynika, że skarżący kwestionuje pierwotną uchwałę, sąd musi ustalić, jaki akt jest przedmiotem zaskarżenia. »

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »