reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Prawo administracyjne

Związek międzygminny – sposób utworzenia

Aktualizacja: 14.03.2013

Związek międzygminny tworzony jest w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych. Szczegółowe zasady tworzenia związków międzygminnych reguluje ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. »

Załatwianie spraw w postępowaniu administracyjnym

Aktualizacja: 11.03.2013

Załatwianie spraw w postępowaniu administracyjnym zostało uregulowane w kodeksie postępowania administracyjnego. Kodeks przewiduje trzy rodzaje terminów, w jakich należy załatwić określoną sprawę. »

Rola powiatu w procedurze oceny oddziaływania na środowisko

Aktualizacja: 28.01.2013

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko to procedura zróżnicowana, przewidująca odmienne warianty postępowania względem poszczególnych stanów faktycznych. W związku z tym w postępowaniu uczestniczą różne organy administracji publicznej. W pewnych przypadkach ustawodawca przewiduje także udział starosty. »

Wyłączenie organu w postępowaniu administracyjnym

Aktualizacja: 28.01.2013

W działalności samorządu terytorialnego istotne znaczenie ma m.in. instytucja wyłączenia organu z postępowania administracyjnego. Część wątpliwości związanych z tą kwestią wyjaśnia orzecznictwo. »

Dotowanie sportu ciągle budzi wątpliwości prawne

Aktualizacja: 21.01.2013

Zebranie w jednej ustawie wszystkich kwestii dotyczących wspierania sportu miało uprościć i wyjaśnić głównie relację finansowania przez samorządy klubów sportowych. Jednak pozostawienie możliwości dotacji na podstawie kilku aktów prawnych prowadzi do wielu wątpliwości, a w konsekwencji do uchylania uchwał rad przez sądy i regionalne izby obrachunkowe. »

Zasada trwałości decyzji administracyjnych

Aktualizacja: 14.01.2013

Uchylenie, zmiana i stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji administracyjnej albo wznowienie postępowania zakończonego taką decyzją jest możliwe jedynie w przypadkach przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego lub ustawach szczególnych. »

Zbiórki publiczne po nowemu: zgłoszenie zamiast zezwolenia

Aktualizacja: 06.01.2013

Zbiórką publiczną będzie tylko zbieranie datków lub darów do puszek, skarbonek, koszy - np. na ulicy. Do jej przeprowadzenia nie będzie potrzebne pozwolenie, wystarczy zgłoszenie online. Wpłaty na konto i charytatywne sms-y nie będą już zbiórką publiczną. »

Co roku urzędy zmieniają numer PESEL kilku tysiącom obywateli

Aktualizacja: 02.01.2013

Sprostowanie daty urodzenia, zmiana płci lub sprostowanie jej oznaczenia, adopcja, wprowadzenie w błąd co do tożsamości - z takich powodów urzędy zmieniają obywatelom Polski i cudzoziemcom numery PESEL. Co roku dotyczy to kilku tysięcy osób. »

Forma załatwiania spraw urzędowych

Aktualizacja: 03.12.2012

Ogół czynności dokonywanych przez organ administracji publicznej i stronę postępowania administracyjnego musi mieć potwierdzenie w formie pisemnej. Tylko w wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest ustne załatwienie sprawy. »

Zasady obniżania diet radnych

Aktualizacja: 31.10.2012

Zasady wypłaty diet radnym ustala rada. To do niej należy też określenie ewentualnych konsekwencji finansowych związanych z nieobecnością radnego na sesji lub posiedzeniu komisji. »

Zażalenie na bezczynność organu

Aktualizacja: 21.05.2012

Organom administracji publicznej wielokrotnie zdarza się naruszać ustawowo określone terminy dla załatwiania wnoszonych do nich spraw. Często organy rozpoznają sprawy przewlekle, niejednokrotnie jednak organ nie podejmuje żadnych działań, pozostawiając sprawę bez załatwienia. W takiej sytuacji, wiele osób zadaje sobie pytanie odnośnie kroków, które mogliby podjąć w związku z bezczynnością organu w ich sprawie. »

Podpis elektroniczny przy informacji publicznej

Aktualizacja: 18.04.2012

Zarówno w stosunku do urzędów dokumentujących sprawy związane z udostępnianiem informacji publicznej w postaci papierowej, jak i urzędów elektronicznych Instrukcja kancelaryjna wymaga elektronicznego podpisu na piśmie przeznaczonym do wysyłki w postaci elektronicznej. Nie wprowadza jednak wprost obowiązku użycia podpisu elektronicznego konkretnego rodzaju. »

Badanie wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej

Aktualizacja: 29.03.2012

Jednym z ważniejszych aspektów procedury wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, czyli tzw. decyzji lokalizacyjnych, jest zawartość i kompletność wniosków. »

Skarga na wynik naboru urzędników

Aktualizacja: 22.02.2012

Co powinien zrobić przewodniczący rady gminy po otrzymaniu skargi kandydatki, która w wyniku naboru nie została zatrudniona na stanowisko urzędnicze? »

Pismo zamiast decyzji

Aktualizacja: 17.02.2012

W sprawie administracyjnej, w której organ administracji publicznej powinien wydać decyzję administracyjną, wydał jedynie pismo. W piśmie organ wskazuje, jak zamierza sprawę rozstrzygnąć. Czy to prawidłowe działanie? »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Ekman

Dyrektor 24iValue

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama