Kategorie

Przedstawiciel strony w postępowaniu administracyjnym

Konieczność powołania przedstawiciela w postępowaniu administracyjnym dla osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności procesowych budzi w praktyce wiele problemów. Część wątpliwości rozstrzyga orzecznictwo.

W art. 34 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.) dokonano charakterystyki konsekwencji prawnych sytuacji, w której stroną jest osoba nieobecna lub niezdolna do czynności prawnych. Jeżeli nie ma ona przedstawiciela ustawowego, organ administracji publicznej ma obowiązek wystąpienia do sądu z wnioskiem o jego wyznaczenie. W przypadku gdy występuje konieczność podjęcia czynności niecierpiącej zwłoki, do czasu wyznaczenia przedstawiciela ustawowego przez sąd organ administracji publicznej powinien sam wyznaczyć dla osoby nieobecnej przedstawiciela uprawnionego do działania w postępowaniu. 

Zobacz serwis: Prawo administracyjne

Reklama

W doktrynie przez pewien czas budziło wątpliwości to, czy art. 34 k.p.a. odnosi się tylko do stron postępowania, czy też do wszystkich uczestników postępowania. Pomimo pewnych wątpliwości przesądzono jednak, że w tym kontekście może chodzić przede wszystkim o strony postępowania. Artykuł 34 k.p.a. należy w znaczącym stopniu wiązać z zasadą szybkości i prostoty postępowania, przy czym znajduje on zastosowanie przede wszystkim wobec osób fizycznych.

Wyjaśnienia wymagają sytuacje, w których art. 34 k.p.a. znajduje zastosowanie. Nieobecność trzeba odnieść do przypadku, gdy osoba będąca w sprawie stroną opuściła miejsce stałego zamieszkania i nie jest znane w chwili prowadzenia sprawy miejsce jej stałego pobytu. Zasada nie znajduje jednak zastosowania względem osób małoletnich, gdyż ich miejscem zamieszkania jest miejsce zamieszkania rodziców lub opiekunów i dopiero nieobecność tych ostatnich daje podstawę do zastosowania omawianego przepisu. Status strony nieobecnej nie będzie też przysługiwał osobie, która jedynie przejściowo nie jest dostępna pod wskazanym w aktach sprawy adresem.

Reklama

Wyznaczenie przez sąd przedstawiciela dla nieobecnej strony postępowania następuje na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (uchwała SN z 9 lutego 1989 r., sygn. akt III CZP 117/88). Główną rolą takiego przedstawiciela jest przede wszystkim ustalenia miejsca pobytu osoby nieobecnej i zawiadomienie jej o toczącej się sprawie. Przy czym przedstawiciel nie powinien podejmować czynności poza procesowych oraz procesowych mających skutek materialno-prawny. Nie powinien więc m.in. zawierać ugody czy też cofać wniosku o wszczęcie postępowania. Wynagrodzenie przedstawiciela należy do kosztów postępowania administracyjnego.

Kolejną przesłanką powołania przedstawiciela przez sąd jest niezdolność do czynności prawnych. Niezdolność taka występuje u osób, które nie ukończyły lat 13 oraz osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. W takim przypadku, zwracając się do sądu, organ administracji zawiesza jednocześnie postępowanie w danej sprawie. Od momentu ustanowienia przedstawiciela czynności postępowania prowadzone są z jego udziałem. To jemu należy doręczać pisma procesowe w sprawie.

Zobacz również Forum.

Warto wskazać, że późniejsze doręczenie decyzji organu I instancji stronie reprezentowanej w postępowaniu administracyjnym przez przedstawiciela, któremu została uprzednio doręczona decyzja w danej sprawie, nie powoduje otwarcia od początku dla strony terminu wniesienia odwołania. W sytuacji gdy taka strona nie złożyła wniosku o przywrócenie terminu ze skutkiem pozytywnym, to jej odwołanie wniesione w terminie 14 dni od doręczenia do jej rąk decyzji administracyjnej podlega załatwieniu w trybie art. 134 k.p.a. (wyrok WSA w Warszawie z 13 grudnia 2006 r., sygn. akt IV SA/Wa 1938/06).

Ustanowienie przedstawiciela przez sam organ administracji publicznej będzie miało miejsce jedynie w przypadku, gdy zachodzi konieczność podjęcia w trakcie postępowania tylko jednej, określonej czynności „niecierpiącej zwłoki”. Zaistnienie takiej okoliczności będzie wynikać z dokonanej przez organ oceny.

Podstawa prawna:
● Ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 267).

Maciej J. Nowak
radca prawny, ekspert w zakresie prawa administracyjnego

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  3 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Dobry Start - pieniądze wypłacane przez ZUS

  ZUS wypłaca już pieniądze w ramach programu Dobry Start. Kto najszybciej otrzymał świadczenie? Jaki błąd uniemożliwia przelanie pieniędzy?

  Dodatek specjalny za część miesiąca

  Dodatek specjalny za część miesiąca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - jak obliczyć w przypadku absencji z innego powodu niż choroba?

  Kiedy gmina może wprowadzić uchwałę ograniczenia emisji hałasu

  Uchwały o ograniczeniu emisji hałasu nie można uchwalić tylko na podstawie skarg mieszkańców. Niezbędne są badania określające poziom hałasu. Przy czym wprowadzenia ograniczeń nie uzasadnia incydentalne naruszenie norm emisji hałasu.

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień w oparciu o urzędy wojewódzkie to nowe programy, których uruchomienie zapowiada rząd.

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?