reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Organizacja > Prawo administracyjne > Braki formalne podania a dalsze kroki

Braki formalne podania a dalsze kroki

Skuteczność pisma procesowego jest uzależniona od tego czy spełnia ono wymogi formalne stawiane przez ustawodawcę. W sytuacji, w której organ stwierdza braki formalne w danym piśmie procesowym, jest zobowiązany do wezwania wnoszącego do usunięcia braków.

Podania (odwołania, zażalenia, wyjaśnienia i żądania) mogą być wnoszone w różnej formie. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.) w art. 63 przewiduje następujące formy:

  • pisemna;
  • ustną do protokołu;
  • telegraficzną;
  • formę elektroniczną, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej organu administracji publicznej.

Wspólną kwestią dla każdej z tych form jest to, że podanie powinno zawierać osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Dla formy pisemnej i ustnej do protokołu przewidziano obowiązek podpisu przez wnoszącego oraz protokołu przez pracownika, który go sporządził. Jeżeli zdarzy się tak, że osoba nie może lub nie umie złożyć podpisu, podpisuje się za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc wzmiankę o tym obok podpisu.

Zobacz również: Finanse

Podanie elektroniczne

Podanie złożone w formie elektronicznej być opatrzone podpisem potwierdzonym przez ePUAP, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej. Ponadto powinno zawierać dane w ustalonym formacie oraz adres elektroniczny wnoszącego podanie. W przypadku gdy w podaniu nie będzie adresu elektronicznego, organ przyjmuje, że właściwym jest adres elektroniczny, z którego nadano podanie. Organ administracji publicznej jest zobowiązany potwierdzić przyjęcie podania, jeżeli wnoszący tego zażąda.

Działania organu w razie braków formalnych

W zależności od rodzaju podania, powinny się w nim znaleźć określone elementy. Organ administracji publicznej, który stwierdził, że w danym podaniu nie ma jakiegoś elementu, powinien wezwać wnoszącego  do usunięcia tych braków pod rygorem nierozpatrzenia sprawy. Wnoszący ma 7 dni na dokonanie poprawek.

Prawo administracyjne określa, że pozostawienie sprawy bez rozpoznania jest dopuszczalne tylko jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego podanie i nie da się go ustalić na podstawie posiadanych danych. Należy jednak zaznaczyć, że organ ma tu obowiązek do ustalenia adresu również na podstawie danych posiadanych przez inne organy państwowe. Nie dotyczy to braku adresu elektronicznego.

Przepisy k.p.a nie określają formy wezwania do usunięcia braków. Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z 23 września 1986 r. (IV SAB 13/86) stwierdza, że wezwanie powinno mieć charakter postanowienia.

Bezpodstawne pozostawienie bez rozpoznania podania ma charakter bezczynności organu. Na tego rodzaju bezczynność służy skarga do sądu administracyjnego.

 Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 z późn. zm.)

Postanowienie NSA z 23 września 1986 r. (IV SAB 13/86)

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria GRAVIS LEGAL GROUP Widera, Sułkowski Sp.j.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama