reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Organizacja > Postępowanie administracyjne > Obligatoryjne zawieszenie postępowania

Obligatoryjne zawieszenie postępowania

Postępowanie administracyjne może zostać zawieszone na wniosek strony lub z urzędu przez organ. W przypadku zawieszenia z urzędu, konieczne jest wystąpienie konkretnych przesłanek.

W art. 97-103 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.) uregulowano instytucję zawieszenia postępowania. Polega ona na wstrzymaniu toku postępowania do czasu jego wznowienia. W czasie trwania zawieszenia następuje wstrzymanie biegów terminów określonych w k.p.a.

Przesłanki obligatoryjnego zawieszenia

Postępowanie administracyjne musi zostać zawieszone:

  • w razie śmierci strony lub jednej ze stron, jeżeli wezwanie spadkobierców zmarłej strony do udziału w postępowaniu nie jest możliwe;
  • w razie śmierci przedstawiciela ustawowego strony;
  • w razie utraty przez stronę lub przez jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynności prawnych;
  • gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od wcześniejszego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd;
  • na wniosek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w przypadku gdy stroną postępowania jest podmiot w restrukturyzacji, o którym mowa w art. 2 pkt. 44 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Zobacz również: Finanse

Czynności podejmowane w zawieszonym postępowaniu

Kiedy zawieszenie postępowania spowodowane było wystąpieniem przesłanek innych niż dotyczących zagadnienia wstępnego, organ administracji publicznej, zgodnie z art. 99 k.p.a, musi podjąć wszelkie kroki w celu usunięcia przeszkody do dalszego prowadzenia postępowania. To samo dotyczy zawieszenia postępowania na wniosek strony, jeżeli interes społeczny przemawia za załatwieniem sprawy. (przykład: w przypadku zawieszenia postępowania ze względu na śmierć przedstawiciela ustawowego strony, organ powinien wystąpić do sądu o ustanowienie dla niej przedstawiciela)

Natomiast gdy zawieszenie spowodowane było problematyką związaną z zagadnieniem wstępnym, organ musi wystąpić do właściwego organu lub sądu o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego albo wezwie stronę do wystąpienia o to w oznaczonym terminie.

Dodatkowo organ administracji publicznej może podejmować działania w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważnym szkodom dla interesu społecznego. Potwierdza to też orzecznictwo np. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 14 listopada 2013 r. (III SA/Kr 482/13).

Wznowienie postępowania

Organ administracji publicznej jest zobowiązany do wznowienia postępowania z urzędu lub na wniosek strony, gdy stwierdzi ustąpienie przyczyny, która była powodem zawieszenia postępowania. Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w której zawieszenie spowodowane było wnioskiem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W tym wypadku wznowienie postępowania może nastąpić wyłącznie na wniosek BFG.

O postanowieniu zawieszenia lub wznowienia postępowania organ zawiadamia strony. Na postanowienie w sprawie zawieszenia lub odmowę podjęcia zawieszonego postępowania, stronie przysługuje zażalenie.

Opracowano na podstawie

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 z późn. zm.)

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 14 listopada 2013 r. (III SA/Kr 482/13).

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Estarta Solutions

ekspert w zakresie oursourcingu IT oraz współpracy B2B – Europa i Bliski Wschód

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama