| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Organizacja > Spółka komunalna > Świadczenia dodatkowe dla prezesa spółki komunalnej

Świadczenia dodatkowe dla prezesa spółki komunalnej

Świadczenia dodatkowe dla prezesa spółki komunalnej nie zawsze podlegają ustawie kominowej i przepisom wykonawczym do niej. Niejasne przepisy dotyczące tych świadczeń powodują jednak, że w praktyce często trudno określić charakter i zasady ich przyznawania.

Prezesowi spółki komunalnej poza wynagrodzeniem miesięcznym mogą być przyznane wyłącznie następujące świadczenia:

● nagroda roczna,

● odprawa związana z odwołaniem ze stanowiska lub rozwiązaniem umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej będącej podstawą zatrudnienia,

● świadczenia dodatkowe

– art. 5 ustawy z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi; dalej: ustawa kominowa.

Ze wszystkich wymienionych składników to właśnie świadczenia dodatkowe wywołują największe kontrowersje w praktyce.

Wysokość świadczeń dodatkowych

Świadczenia dodatkowe obejmują świadczenia z tytułu zatrudnienia, w tym bytowe, socjalne, komunikacyjne, oraz ubezpieczenia majątkowe i osobowe, inne bądź wyższe niż ustalone w regulaminach wynagradzania, zakładowych i ponadzakładowych układach zbiorowych pracy oraz w odrębnych przepisach (art. 11 ustawy kominowej). Maksymalna wysokość świadczeń dodatkowych przyznanych prezesowi spółki komunalnej w ciągu roku nie może przekroczyć 12-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego dla ustalenia wynagrodzenia miesięcznego.

Szczegółowe regulacje dotyczące świadczeń dodatkowych zawiera rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (dalej: rozporządzenie o świadczeniach dodatkowych). Przewiduje ono, że prezesowi spółki komunalnej mogą być przyznane następujące świadczenia dodatkowe:

● nagroda jubileuszowa przyznawana nie częściej niż co pięć lat,

● odprawa pieniężna w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,

● zwrot części kosztów użytkowania udostępnionego lokalu mieszkalnego, w tym mieszkania służbowego,

● świadczenia związane z korzystaniem z częściowo odpłatnych usług telekomunikacyjnych,

● świadczenia z tytułu dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, majątkowego oraz osobowego.

Jednocześnie rozporządzenie o świadczeniach dodatkowych zastrzega, że wymienione świadczenia mogą być przyznane w wysokości do 25% wyższej niż w regulaminie wynagradzania, zakładowym i ponadzakładowym układzie zbiorowym pracy oraz odrębnych przepisach.

Nagroda jubileuszowa i odprawa

Rozporządzenie o świadczeniach dodatkowych określa m.in. wysokość nagrody jubileuszowej oraz odprawy dla prezesa zarządu, w przypadku nieujęcia uprawnień do tych świadczeń w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania. W takim przypadku świadczenia te mogą być przyznane w następującej wysokości:

1) nagroda jubileuszowa:

● 75% wynagrodzenia miesięcznego – po 20 latach pracy,

● 100% wynagrodzenia miesięcznego – po 25 latach pracy,

● 150% wynagrodzenia miesięcznego – po 30 latach pracy,

● 200% wynagrodzenia miesięcznego – po 35 i 40 latach pracy;

2) odprawa pieniężna:

● 150% wynagrodzenia miesięcznego – po przepracowaniu co najmniej 15 lat,

● 200% wynagrodzenia miesięcznego – po przepracowaniu co najmniej 20 lat.

Przyznanie świadczeń dodatkowych dla prezesa zarządu należy do uprawnień właściwego organu, który może działać z własnej inicjatywy lub na umotywowany wniosek rady nadzorczej. Tym organem jest w przypadku spółek:

● z ograniczoną odpowiedzialnością – zgromadzenie wspólników,

● akcyjnych – walne zgromadzenie akcjonariuszy.

Więcej w Gazecie Samorządu i Administracji - Zamów prenumeratę >>

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »