reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Ustrój i jednostki

Powiat reprezentuje jego rada

Aktualizacja: 13.01.2010

Uprawnionym do podjęcia uchwały o zaskarżeniu zarządzenia zastępczego jest ten podmiot, który był jej adresatem. »

Wójt jest kierownikiem urzędu stanu cywilnego

Aktualizacja: 13.01.2010

Wójt jest z mocy prawa kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Zachowuje on swe uprawnienia także wtedy, gdy rada gminy powoła innego kierownika urzędu stanu cywilnego. »

Do likwidacji szpitala potrzebna jest uchwała samorządu

Aktualizacja: 13.01.2010

Likwidacja samodzielnego publicznego zakładu ochrony zdrowia wymaga podjęcia w tej sprawie uchwały jego organu założycielskiego, czyli najczęściej jednostki samorządu terytorialnego. To na nim również spoczywa obowiązek spłaty ewentualnych wierzycieli likwidowanego szpitala. »

Trzeba wzmocnić pozycję sekretarza gminy

Aktualizacja: 13.01.2010

Sekretarz gminy powinien mieć jasno określone kompetencje i zadania - to postulat uczestników krakowskiej konferencji z okazji 15-lecia Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej. »

Jakie zasady powinna przyjąć gmina, aby nie naruszać zasad konkurencji

Aktualizacja: 13.01.2010

Jak formułować treść przepisów w aktach prawa miejscowego, aby nie naruszać przepisów prawa ochrony konkurencji i konsumentów, a tym samym nie wykorzystywać swojej pozycji dominującej na rynku lokalnych usług? »

Dzień wejścia w życie uchwałą podejmowanych przez gminy

Aktualizacja: 13.01.2010

Uchwały rad gmin, z wyjątkiem szczególnych przypadków, nie mogą wchodzić w życie z dniem ogłoszenia, tym bardziej z dniem jej podjęcia. Nie mogą równocześnie wychodzić poza granice upoważnienia ustawowego. »

Prawo łaski należy do prezydenta, a nie do sądu

Aktualizacja: 30.04.2010

O stosowaniu prawa łaski decyduje prezydent i dlatego każda prośba o ułaskawienie powinna do niego dotrzeć. Sąd nie może pozostawiać jej bez dalszego biegu. »

Przedsięwzięcia znacząco oddziałujące na środowisko

Aktualizacja: 13.01.2010

Decyzje w sprawie uwarunkowań środowiskowych w zależności od przedsięwzięcia wydaje wojewoda, starosta lub wójt. W przypadku gdy inwestorem ubiegającym się o wydanie decyzji jest gmina, wydaje ją wójt gminy (burmistrz albo prezydent miasta), na obszarze której ma być realizowane przedsięwzięcie. »

Rząd chce ograniczyć dwuwładzę w województwie

Aktualizacja: 30.04.2010

Wojewodowie i podległe im urzędy oddadzą część swoich kompetencji marszałkom województw. Reforma ograniczy wydatki budżetowe na zatrudnienie i przyspieszy procedury w urzędach. »

Uchwały intencyjne przy dofinansowaniu ze źródeł zagranicznych

Aktualizacja: 13.01.2010

Podpisanie przez upoważnionego przedstawiciela jednostki samorządu terytorialnego umowy o dofinansowanie projektu środkami zagranicznymi jest oświadczeniem woli. Przepisy regulujące działalność jednostek samorządu terytorialnego nie posługują się pojęciem uchwały intencyjnej. »

Prokuratorem generalnym nie może być minister sprawiedliwości

Aktualizacja: 13.01.2010

Prawnicy chcą oddzielenia funkcji prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości. Postulują podporządkowanie prokuratury sądom i przywrócenie instytucji sędziego śledczego. Przeciwnicy zmian uważają, że rząd musi mieć możliwość kształtowania polityki kryminalnej. »

Asesor nie jest niezawisły

Aktualizacja: 13.01.2010

Wyroki wydane dotychczas przez asesorów nie mogą być automatycznie kwestionowane. W opinii ekspertów należy szybko zmienić przepisy, w przeciwnym razie dojdzie do paraliżu wymiaru sprawiedliwości. »

Związki metropolitalne nie będą kolejnym szczeblem samorządu

Aktualizacja: 13.01.2010

W Polsce ma powstać 12 obszarów metropolitalnych. Przynależność do nich ma być obligatoryjna, ale jednostka niezainteresowana funkcjonowaniem w grupie będzie mogła z niej wystąpić. »

Sędziego może delegować także podsekretarz stanu

Aktualizacja: 13.01.2010

Uchwała Sądu Najwyższego w pełnym składzie ma moc zasady prawnej. Ingerencja w miejsce służbowe sędziego ogranicza jego władzę. Orzekanie przez sędziów delegowanych jest powszechne w sądownictwie. »

Jakie są konsekwencje niepowiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia

Aktualizacja: 13.01.2010

Jaki organ właściwy jest do poinformowania osoby o konieczności złożenia oświadczenia lustracyjnego, która objęła mandat radnego w radzie gminie powyżej 20 000 mieszkańców bądź też radzie powiatu lub sejmiku województwa w związku z uzupełnieniem składu rady (sejmiku)? Co powinny zrobić organy samorządowe, które są jeszcze wposiadaniu poprzednio złożonych oświadczeń lustracyjnych? »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wydawnictwo Septem

Septem (literatura poradnikowa) - To literatura poradnikowa dla wszystkich - począwszy od pasjonatów odczuwających nieustanny głód wiedzy po wszystkich poszukujących w książce dobrej rady i interesującej rozrywki.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama