| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Ustrój i jednostki

Podstawą zarządzania targowiskiem jest uchwała rady gminy

Aktualizacja: 13.01.2010

Jaka jest podstawa prawna zarządzania targowiskiem gminnym? Czy i gdzie muszą znajdować się regulaminy targowisk gminnych? »

Wnioski komisji stałych rady gminy

Aktualizacja: 13.01.2010

Wnioski komisji stałych rady gminy muszą być brane pod uwagę przez radę, jeżeli takie uregulowanie wprowadziła sama rada gminy. »

Powołanie kierownika USC bez konkursu jest nieważne

Aktualizacja: 13.01.2010

Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na stanowiska kierownicze, zatrudnianych na podstawie mianowania i umowy o pracę, jest otwarty i konkurencyjny. Powołanie kierownika urzędu stanu cywilnego bez takiego konkursu jest nieważne. »

Interes publiczny a ochrona danych osobowych

Aktualizacja: 13.01.2010

W celu poinformowania mieszkańców gminy o wstrzymaniu remontów dróg gminnych w związku ze skargą na degradację środowiska naturalnego możliwe jest upublicznienie tej informacji, ale bez identyfikacji osoby, która złożyła skargę. »

O zdarzeniu losowym decyduje wójt

Aktualizacja: 13.01.2010

Rada gminy nie może w regulaminie przyznawania pomocy materialnej rozstrzygnąć, co jest zdarzeniem losowym. O tym decyduje wójt, który przyznaje zasiłek losowy. Rada gminy nie może też określić jego wysokości, niezgodnej z przepisami ustawy. »

Premier nie mógł odwołać wójta za naruszenie ustawy

Aktualizacja: 13.01.2010

Wykazanie jednorazowego naruszenia ustawy nie wystarcza do odwołania wójta przez prezesa Rady Ministrów. »

Funkcje decydują o wysokości diety radnego

Aktualizacja: 13.01.2010

Rada gminy przy ustalaniu zasad przyznawania diet ma obowiązek brać pod uwagę funkcje pełnione przez radnych. »

Burmistrz określa zasady obsługi rady

Aktualizacja: 30.04.2010

Burmistrz (wójt, prezydent miasta) jako kierownik urzędu miasta (urzędu gminy) może zmienić dotychczas obowiązujące regulacje dotyczące obsługi rady miasta (rady gminy). Burmistrz jako podmiot wykonujący wobec pracowników urzędu miasta czynności z zakresu prawa pracy uprawniony jest także do zmiany zakresu czynności pracownika. »

Radny nie powinien być członkiem komisji przetargowej

Aktualizacja: 13.01.2010

Podczas obrad sesji rady miejskiej zwróciłem się do burmistrza z pytaniem, czy w skład komisji przetargowych zostaną powołani radni. Burmistrz odpowiedział, że radni nie mogą wchodzić w skład takich komisji, gdyż byłoby to niezgodne z prawem. O ile mi wiadomo są gminy, gdzie radni wchodzą w skład takich komisji. Czy to zgodne z prawem? Czy radni mogą, czy nie mogą wchodzić w skład komisji przetargowej? »

Urząd ma realizować zadania, a nie spełniać procedury

Aktualizacja: 13.01.2010

Zadaniem zarządzania jest nie stabilizacja, lecz pobudzanie innowacji w organizacji. Wprowadzaniu zmian służy CAF - Powszechny Model Oceny. To prosty w obsłudze kwestionariusz oceniający jakość działania urzędu. Umożliwia on porównywanie wyników między instytucjami. »

Radny może organizować imprezy kulturalne w miejskim domu kultury.

Aktualizacja: 13.01.2010

Radny prowadzący działalność gospodarczą może zawierać umowy z Miejskim Domem Kultury w gminie, w której uzyskał mandat. »

Zarząd nie może sam skarżyć odwołania starosty

Aktualizacja: 13.01.2010

Tylko rada powiatu, a nie jego zarząd, może zaskarżyć zarządzenie zastępcze wojewody o odwołaniu starosty. Nawet okoliczności dotyczące niewłaściwego działania przewodniczącego rady powiatu dają zarządowi uprawnienia do przejmowania kompetencji rady. »

Radny może zaskarżyć decyzję wojewody

Aktualizacja: 13.01.2010

Przepis ustawy o samorządzie gminy uniemożliwiający radnemu zaskarżanie decyzji wojewody stwierdzającej wygaśnięcie jego mandatu jest niezgodny z konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny. »

Kogo można zatrudnić na podstawie powołania

Aktualizacja: 13.01.2010

Powołanie stanowi odrębną od umowy o pracę podstawę nawiązania stosunku pracy. Stosunek pracy na podstawie powołania nawiązuje się jednak tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych. »

Sołtysa może wybrać tylko zebranie wiejskie

Aktualizacja: 13.01.2010

Kompetencje do wyboru sołtysa ustawodawca przypisał zebraniu wiejskiemu, dlatego przy wyborze sołtysa nie może wchodzić w grę zasada domniemania właściwości rady gminy do stwierdzenia tego wyboru. »

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Majcherczak

Starszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »