Kategorie

Przedwyborcze obowiązki wójta

Tomasz Gąsior
Przedwyborcze obowiązki wójta/ Fot. Fotolia
Przedwyborcze obowiązki wójta/ Fot. Fotolia
Na czas tuż przed wyborami prezydenckimi, jak również w dniu wyborów, przewidziano dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wiele zadań, które w istotny sposób wpływają na poprawność i sprawność głosowania.
Reklama

W dziewiątym dniu przed dniem wyborów (4 maja br.) upływa termin składania (przez wyborcę o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także przez wyborcę, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat) do wójta gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców, wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Wójt, w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, wzywa wyborcę do usunięcia ewentualnych wad wniosku.

Najpóźniej w piątym dniu przed dniem wyborów (5 maja br.) wyborca może złożyć do urzędu gminy pisemny wniosek o dopisanie go do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo gminy, w której czasowo przebywa. O dopisaniu lub wpisaniu do spisu wyborców osób niezwłocznie zawiadamia się urząd gminy właściwy ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania lub ostatniego zameldowania na pobyt stały. W tym samym terminie (nie później niż 5 maja br.) osoba kierująca placówką, w której utworzony został odrębny obwód głosowania, przekazuje do urzędu gminy wykaz osób, które będą przebywały w tych jednostkach w dniu wyborów.

Polecamy serwis: Organizacja

Reklama

Na dwa dni przed wyborami (8 maja br.) do wójta składane są oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa do głosowania. W tym samym dniu konsul oraz kapitan statku, drogą elektroniczną lub za pomocą innych dostępnych środków, zawiadamia właściwy urząd gminy o wpisaniu lub dopisaniu do spisu wyborców wyborcy stale zamieszkałego w kraju na terenie gminy właściwej dla danego wójta. Wójt wykreśla daną osobę ze spisu wyborców w gminie. Również nie później niż na dwa dni przed wyborami urząd gminy ma obowiązek, na wniosek wyborcy zmieniającego przed dniem wyborów miejsce pobytu, wydania zaświadczenia o jego prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Wyborca, który przed dniem pierwszego głosowania złożył wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania, otrzyma dwa zaświadczenia. Zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. W przypadku utraty zaświadczenia, bez względu na przyczynę, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania. W tym samym czasie upływa termin na doręczenie wójtowi przez dyrektora jednostki samorządowej gminy, w której utworzony został odrębny obwód głosowania, dodatkowego wykazu wyborców przybyłych do tej jednostki później niż na pięć dni przed wyborami.

Nie później niż na dwa dni przed dniem wyborów dokonywany jest wydruk spisu wyborców. W przeddzień wyborów wójt ma obowiązek przekazania przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej egzemplarza spisu wyborców. Wraz ze spisem wyborców komisja odbiera karty do głosowania, formularze protokołu głosowania, pieczęć oraz listę wyborców, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania, wpisanych do spisu wyborców. Komisja ustala także miejsce i sposób przechowywania odebranych materiałów do dnia wyborów, którym to miejscem najczęściej jest urząd gminy.

Wójt odpowiada za przygotowanie i obsługę lokalu wyborczego w ciągu całego dnia wyborczego, aż do czasu zakończenia głosowania. Ma także obowiązek zapewnić formularze zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo wyborcy w głosowaniu, które muszą być wydane na żądanie każdemu, kto się o nie zwróci do obwodowej komisji wyborczej. Do obowiązków wójta należy również przyjmowanie w depozyt i przechowywanie dokumentów oraz pieczęci komisji wyborczych po zakończonym głosowaniu.

TOMASZ GĄSIOR

Autor jest pracownikiem Krajowego Biura Wyborczego, opublikował wiele prac związanych z tematyką wyborczą

PODSTAWA PRAWNA

● art. 9 § 2, art. 28 § 1, art. 29 § 3 ustawy z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. nr 21, poz. 121; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1072)

Zobacz również: Prawa niepełnosprawnych wyborców

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  3 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Dobry Start - pieniądze wypłacane przez ZUS

  ZUS wypłaca już pieniądze w ramach programu Dobry Start. Kto najszybciej otrzymał świadczenie? Jaki błąd uniemożliwia przelanie pieniędzy?

  Dodatek specjalny za część miesiąca

  Dodatek specjalny za część miesiąca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - jak obliczyć w przypadku absencji z innego powodu niż choroba?

  Kiedy gmina może wprowadzić uchwałę ograniczenia emisji hałasu

  Uchwały o ograniczeniu emisji hałasu nie można uchwalić tylko na podstawie skarg mieszkańców. Niezbędne są badania określające poziom hałasu. Przy czym wprowadzenia ograniczeń nie uzasadnia incydentalne naruszenie norm emisji hałasu.

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień w oparciu o urzędy wojewódzkie to nowe programy, których uruchomienie zapowiada rząd.

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?