reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Porady ekspertów INFORLEX.pl > Jakie zasady obowiązują w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Jakie zasady obowiązują w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Czy Wykonawca może polegać na doświadczeniu wykładowców wykazując spełnianie warunków wiedzy i doświadczenia i tym samym dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia?

Zamawiający jako warunki udziału w postępowania wymaga:

1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia w celu wykazania spełniania tego warunku Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na należytym wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwóch szkoleń w zakresie tworzenia aplikacji w dowolnym języku programowania w grupach co najmniej 5 osobowych.

2. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (posiadającymi niezbędne kwalifikacje do jego wykonania).

W celu wykazania spełniania tego warunku Zamawiający wymaga wykazania, że Wykonawca ubiegający się o zamówienie zapewni:

- co najmniej dwóch wykładowców do realizacji zajęć teoretycznych i ćwiczeń praktycznych legitymujących się wykształceniem wyższym informatycznym i posiadających co najmniej 2 letnie doświadczenie w realizacji szkoleń o tożsamej tematyce;
- co najmniej jednej osoby do prowadzenia zajęć z zakresu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy legitymującej się co najmniej wykształceniem średnim z zakresu BHP oraz 2 letnim doświadczeniem w zawodzie.

Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zarówno wiedzy i doświadczenia jak i dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia przedstawił - Oświadczenie wykładowców o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy zamówieniu zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.
- informację zawierającą doświadczenie wykładowców
- wykaz wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia, który zawierał przeprowadzone szkolenia przez wykładowcę a nie przez firmę szkoleniową składającą ofertę.

Zobacz również: Cena wyższa niż kwota przeznaczona na realizację zamówienia

Czy Wykonawca może polegać na doświadczeniu wykładowców wykazując spełnianie warunków wiedzy i doświadczenia i tym samym dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia?

Zamawiający może korzystać z wykładowców, którzy wykonywali czynności w ramach realizacji innego zamówienia, na które w ramach swojego doświadczenia powołuje się wykonawca. Co więcej należy zaznaczyć, że oświadczenie wykładowców o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy zamówieniu wydaje się zbędne. To nie jakiś inny podmiot oddaje do dyspozycji wykonawcy swoje zasoby kadrowe, ale sami wykonawcy zgadzają się współpracować z wykonawcą, a to oznacza, że nie zachodzi sytuacja opisana wart. 26 ust. 2b ustawy Pzp.

Tak więc podkreślić trzeba, że całkowicie naturalne i nie budzące wątpliwości jest, że warunki wiedzy i doświadczenia oraz warunek dysponowania osobami do realizacji zamówienia mogą się niejako pokrywać. Wykonawca (firma) mogła z danymi wykładowcami wykonać zamówienie, a ponadto mogła ponownie wyznaczyć ich oraz podać ich doświadczenie dla nowego zamówienia. W razie wątpliwości zamawiającego i nie uznania tego powinien wykonawca skorzystać z przysługujących mu środków ochrony prawnej.

Podstawa prawna:

Art. 26 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907)

Piotr Wiśniewski, specjalista prawa zamówień publicznych

Polecamy serwis: Zamówienia publiczne

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bibby Financial Services Sp. z o.o.

Ekspresowe finansowanie należności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama