REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dofinansowanie zadań samorządów z Funduszu Pracy

Katarzyna Wilko
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Do dyspozycji samorządu województwa przeznaczonych zostanie 50 proc. środków Funduszu Pracy, zamiast dotychczasowych 30 proc. Z uwagi na zmieniającą się sytuację na rynku pracy, przedsięwzięcia programowe aktywizacji bezrobotnych będą w szerszym stopniu wymagały udziału projektów ponadlokalnych i regionalnych (wojewódzkich).

Minister pracy i polityki społecznej przekazuje samorządom województw i powiatów środki Funduszu Pracy na finansowanie zadań z zakresu promocji zatrudnienia. Jak wynika z ustawy z 20 kwietnia 2008 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, kwoty środków (limity), jakie mogą być wydatkowane w roku budżetowym na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w województwie, są ustalane przez ministra pracy według odpowiedniego algorytmu. Minister pracy i polityki społecznej ustala również i przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy urzędom wojewódzkim środki Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów szkolenia pracowników urzędu wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy. Środki Funduszu Pracy na wypłatę zasiłków i innych obligatoryjnych świadczeń są przekazywane samorządom województw i powiatów do wysokości faktycznych potrzeb.

REKLAMA

Fundusze europejskie

REKLAMA

Podstawę wydatkowania w danym roku budżetowym środków Funduszu Pracy na finansowanie w województwie projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego stanowi umowa zawarta między zarządem województwa a ministrem rozwoju regionalnego, po uprzednim uzgodnieniu treści umowy oraz wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie tych projektów z ministrem pracy.

Podstawę wydatkowania w danym roku budżetowym środków Funduszu Pracy na refundację kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników wojewódzkich urzędów pracy wykonujących zadania wynikające z realizacji w województwie projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy stanowi umowa zawarta między zarządem województwa a ministrem właściwym do spraw pracy, określająca wysokość środków na ten cel oraz sposób ich wydatkowania.

Marszałek województwa informuje ministra pracy o kwocie środków Funduszu Pracy przeznaczonych w danym roku budżetowym na realizację przez powiaty projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poszczególnych działań, w tym ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa oraz ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządów powiatowych.

Zadania powiatów

Kwoty środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty są ustalane przez zarząd województwa, według kryteriów określonych przez sejmik województwa. Określając kryteria, sejmik województwa powinien wziąć pod uwagę:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• skalę napływów do bezrobocia i odpływów z bezrobocia;

• udział osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w ogólnej liczbie bezrobotnych;

• stopę bezrobocia;

• wskaźnik efektywności realizowanych usług lub instrumentów rynku pracy;

• kwoty środków Funduszu Pracy przeznaczone w powiecie na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Decyzję w sprawie wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób, w ramach łącznej kwoty ustalonej dla powiatu na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, podejmuje starosta, po zasięgnięciu opinii powiatowej rady zatrudnienia.

Zwiększone kwoty

REKLAMA

Od 1 lutego tego roku obowiązuje rozporządzenia Rady Ministrów z 22 stycznia 2008 r. sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz.U. nr 18, poz. 114). Do dyspozycji samorządu województwa przeznaczonych zostanie 50 proc. środków Funduszu Pracy, zamiast dotychczasowych 30 proc. Z uwagi na zmieniającą się sytuację na rynku pracy, przedsięwzięcia programowe aktywizacji bezrobotnych będą w szerszym stopniu wymagały udziału projektów ponadlokalnych i regionalnych (wojewódzkich).

Jak poinformowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nowe rozwiązania nie naruszają w niczym dotychczasowych prerogatyw samorządu województw i powiatów w obszarze pozyskiwania i wydatkowania środków Funduszu Pracy. Ustalenie kwot (limitów) środków Funduszu Pracy dla województw, uzależnione jest od rodzaju zadań podlegających finansowaniu z Funduszu Pracy.

Rezerwy ministra

Minister pracy i polityki społecznej jako dysponent Funduszu Pracy posiada rezerwę wynoszącą:

• 10 proc. na finansowanie zadań na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,

• 5 proc. na finansowanie innych fakultatywnych zadań.

Minister, z własnej inicjatywy lub na wniosek marszałków województw, będzie mógł przyznać z rezerwy dodatkową kwotę, w szczególności samorządom województw i powiatów, na terenie których:

• nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji na rynku pracy,

• miały miejsce klęski żywiołowe o znacznym zakresie i skutkach,

• realizowane są programy dotyczące restrukturyzacji zatrudnienia na podstawie ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy oraz wysokiej efektywności;

• realizowane są programy regionalne - na wniosek marszałków województw, mogą być przyznawane dodatkowe środki z rezerwy będącej w dyspozycji ministra,

• istnieje możliwość realizacji programów o wysokiej efektywności, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Minister pracy i polityki społecznej może, z własnej inicjatywy lub na wniosek starosty, przyznać z 5-proc. rezerwy dodatkowe kwoty środków Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań.

ZADANIA WSPIERANE Z FUNDUSZU PRACY

Ustalanie kwot środków (limitów) Funduszu Pracy na finansowanie poszczególnych grup zadań będzie dokonywane w następujący sposób:

• na wydatki o charakterze obligatoryjnym - środki nie będą limitowane; oznacza to, że kwota środków Funduszu Pracy jaka powinna być przekazana przez dysponenta Funduszu Pracy powinna umożliwić sfinansowanie tych wydatków w pełnym zakresie i wysokości stosownie do potrzeb,

• na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej - wielkość tych środków będzie ustalona według określonego wzoru algorytmu. Preferowane będą województwa, na terenie, których jest najwyższa stopa bezrobocia, ale jednocześnie dzięki skuteczności działań urzędów pracy liczba wyrejestrowanych bezrobotnych, jest wyższa niż liczba nowozarejestrowanych. Ponadto preferowane będą województwa, w których występuje duży udział bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia oraz bezrobotnych w wieku do 25 lat.

• na finansowanie pozostałych zadań - kwoty środków (limity) Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych (w województwach) - ustalane będą proporcjonalnie do liczby zarejestrowanych w poszczególnych województwach bezrobotnych. Przyjęcie tego kryterium wynika z tego, że podstawowymi wydatkami w tej grupie zadań są między innymi wydatki ponoszone na koszty przekazywania bezrobotnym należnych świadczeń, zakup lub druk kart rejestracyjnych niezbędnych do ustalenia uprawnień oraz koszty korespondencji i komunikowania się z bezrobotnymi i pracodawcami.

KATARZYNA WILKO

gp@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001 ze zm.).

• Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 stycznia 2008 r. sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz.U. nr 18, poz. 114).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
To było takie proste? Bloomberg: Polska zagroziła blokadą chińskiego eksportu do UE. Teraz spokojniej na granicy z Białorusią

Prezydent Andrzej Duda podczas niedawnej wizyty w Pekinie zagroził Chinom zablokowaniem kluczowego kolejowego szlaku transportowego do UE, by osłabić kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej – napisała 24 lipca 2024 r. agencja Bloomberga. To może być przyczyna spadku nielegalnych przekroczeń tej granicy w ostatnich tygodniach.

Barszcz Sosnowskiego groźny nie tylko po dotknięciu

Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) to jedna z roślin groźnych dla zdrowia. Warto wiedzieć, że nie tylko dotykanie jej jest ryzykowne. Niebezpieczne może być przebywanie w jej otoczeniu. Co zrobić, gdy już dojdzie do oparzenia?

Rządowi brakuje pieniędzy na służby: Policję, SG, PSP i SOP. Co z programem modernizacyjnym?

Cały czas mamy sytuację niepełnego pokrycia w budżecie wydatków na służby (chodzi o Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną i Służbę Ochrony Państwa) - poinformował 23 lipca 2024 r. podczas sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Dodał, że w najbliższym czasie przedstawione zostaną propozycje na kolejne lata.

Przeszło 854 mln zł na Sejm w 2025 r. Podwyżki dla posłów i wszystkich pracowników Kancelarii Sejmu. Wzrosną też ryczałty na biura poselskie

Budżet Kancelarii Sejmu na 2025 r. ma wynieść 854 mln 258 tys. zł - to ponad 80 mln więcej niż w 2024 roku. W dniu 23 lipca 2024 r. sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Kancelarii Sejmu na 2025 rok. Szef Kancelarii Sejmu Jacek Cichocki poinformował, że w 2025 roku nastąpi wzrost wynagrodzeń wszystkich pracowników Kancelarii Sejmu a także posłów.

REKLAMA

Zmiany w finansowaniu ochotniczych straży pożarnych. Znamy plany ministerstwa

Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz przekazał, że w resorcie trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia ws. przyznawania rekompensaty pieniężnej oraz wyrównania do wysokości rekompensaty wypłacanej strażakowi ratownikowi ochotniczej straży pożarnej.

Zmiany w wynagradzaniu pracowników samorządowych wchodzą w życie 1 sierpnia 2024 r. Pensje od 4000 zł do 6200 zł

1 sierpnia wejdzie w życie znowelizowane rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Ale na wyższe pensje można liczyć przy pensjach należnych od 1 lipca. 

Polaków ubywa, takie są fakty. Dane GUS pokazują co się dzieje, jest coraz gorzej

Polaków jest coraz mniej. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba ludności w Polsce zmniejszyła się o prawie 130 tys. osób. Spadek liczby ludności zanotowano w 14 województwach i w 270 powiatach. Takie dane podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Tragiczne dane z weekendu - wypadki i utonięcia

Statystyki z minionego weekendu są zatrważające. W niedzielę w pięciu wypadkach śmiertelnych zginęło 5 osób, łącznie w weekend zginęło 11 osób. 17 osób utonęło.

REKLAMA

Nie żartuj, że masz bombę w walizce, nie zostawiaj bagażu bez opieki. Mandaty są surowe

Pozostawienie na lotnisku bagaży bez opieki staje się plagą. Straż Graniczna od początku czerwca interweniowała już 125 razy. Nałożono mandaty na łączna kwotę 11 tys. zł.

Globalna awaria systemów Microsoft. Czy mamy się czym martwić w Polsce?

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski uspokaja, że obecnie w Polsce systemy infrastruktury informatycznej działają płynnie. 

REKLAMA