Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kwalifikacja pomocy publicznej

Robert Zenc
inforCMS
Podmiot udzielający pomocy, oprócz warunków wynikających z przepisów upoważniających go do takiego działania, musi każdorazowo dokonać kwalifikacji pomocy do konkretnego przeznaczenia, co z kolei determinuje konieczność spełnienia przez beneficjenta określonych warunków.

Zdefiniowanie danego wsparcia jako pomocy publicznej pociąga za sobą konieczność jego kwalifikacji do określonego przeznaczenia, czyli celu, w ramach którego wsparcie to powinno być wykorzystane. Ze względu bowiem na ogólny zakaz udzielania pomocy, zawarty w art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE), każdy przypadek jej udzielenia jest de facto wyjątkiem od takiego zakazu, ograniczonym dodatkowo listą celów (przeznaczeń), które mogą być w ten sposób wspierane. W praktyce oznacza to zatem, iż podmiot udzielający pomocy, oprócz warunków wynikających z przepisów upoważniających go do takiego działania (przykład ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego z Ordynacji podatkowej), musi każdorazowo dokonać kwalifikacji pomocy do konkretnego przeznaczenia, co z kolei determinuje konieczność spełnienia przez beneficjenta określonych warunków.

Na co można udzielać pomocy

Przeznaczenia, na które może być udzielana pomoc publiczna, wynikają przede wszystkim z Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską, zwłaszcza przepisów art. 87 ust. 2 i 3 oraz art. 86. Ze względu jednak na ogólny charakter wymienionych przepisów, przeznaczenia pomocy doprecyzowane zostały przez lata w prawie wtórnym Unii Europejskiej, m.in. w licznych rozporządzeniach, komunikatach, wytycznych, zasadach ramowych. Przede wszystkim Komisja Europejska na przestrzeni lat wydała (i wciąż to robi) dokumenty, w których określiła zarówno szczegółowe przeznaczenia pomocy, jak i warunki ich dopuszczalności. Najogólniej ujmując, przeznaczenia pomocy grupuje się w następujących kategoriach:

• pomoc regionalna,

• pomoc horyzontalna,

• pomoc dla sektorów wrażliwych,

• inna pomoc.

Tak zwana krajowa pomoc regionalna ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego niekorzystnie położonych regionów Unii Europejskiej. Chodzi więc o wyrównywanie różnic regionalnych poprzez rozwój najmniej uprzywilejowanych regionów UE. Od innych przeznaczeń pomocy (zwłaszcza pomocy horyzontalnej) odróżnia ją zatem typowo geograficzna specyfika. W przypadku Polski, zgodnie z ustaleniami Komisji Europejskiej na lata 2007-2013, do skorzystania z pomocy regionalnej kwalifikują się przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w tych regionach, w których poziom produktu krajowego brutto jest niższy niż 75 proc. średniej wspólnotowej (wiążące są w tym zakresie dane Eurostatu). Priorytetem pomocy regionalnej jest wspieranie nowych inwestycji (oraz zatrudnienia z nią związanego), aczkolwiek wyjątkowo może ona przybierać również charakter tzw. pomocy operacyjnej (mającej na celu zmniejszenie bieżących wydatków przedsiębiorstwa). Od niedawna, w ramach uzupełnienia regionalnej pomocy inwestycyjnej, dopuszcza się również wsparcie dla nowo powstałych małych przedsiębiorstw.

Z kolei pomoc na cele horyzontalne to pomoc, której dopuszczalność nie jest uzależniona od prowadzenia przez beneficjenta działalności w danym regionie ani przynależności do jakiegoś konkretnego sektora. Jest ona raczej ukierunkowana na rozwiązywanie pewnych ogólnych problemów gospodarczych, w związku z czym może być adresowana do wszystkich przedsiębiorców, którzy dzięki niej będą realizować określone cele. Stąd też dopuszczalność jej udzielania m.in. na ochronę środowiska, szkolenia pracowników, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, ochronę kultury i dziedzictwa narodowego, projekty badawcze, rozwojowe, innowacyjne czy na restrukturyzację.

Natomiast pomoc sektorowa to pomoc przeznaczona dla konkretnych gałęzi przemysłu, zazwyczaj przeżywających trudności. Chodzi tu np. o sektor hutnictwa żelaza i stali, budownictwa okrętowego, górnictwa węgla czy żeglugi morskiej.

Odrębny charakter od powyższych kategorii pomocy ma tzw. pomoc de minimis. Od 1 stycznia 2007 r. zasady jej udzielania, w zakresie działalności przemysłowej, określa rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28 grudnia 2006 r.). Generalnie przyjmuje się, iż pomoc de minimis, udzielana przy zachowaniu określonych warunków, ze względu na swoją wartość ma na tyle nieznaczny wpływ na konkurencję oraz na wymianę handlową między państwami członkowskimi, iż nie wymaga uprzedniej kontroli ze strony Komisji (w drodze notyfikacji). Nie pociąga ona zatem konieczności spełnienia „surowych” niekiedy warunków wynikających z pomocy regionalnej, horyzontalnej czy sektorowej, umożliwiając tym samym szybszą procedurę jej przyznania. Jednym z najistotniejszych warunków dopuszczalności takiej pomocy jest zapewnienie nieprzekroczenia określonego progu kwotowego, który wynosi obecnie dla jednego przedsiębiorcy 200 tys. euro (100 tys. euro w transporcie drogowym) w okresie 3 kolejnych lat, przy czym okres 3-letni oblicza się, biorąc pod uwagę wartość pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcy w roku bieżącym oraz w dwóch latach poprzedzających. Obowiązek ten spoczywa przede wszystkim na podmiotach udzielających pomocy, które wykorzystują w tym zakresie system wydawania tzw. zaświadczeń o pomocy de minimis. Tak jak w przypadku każdego przeznaczenia pomocy również udzielanie pomocy de minimis jest ograniczone czy wręcz niedopuszczalne w stosunku do niektórych sektorów lub stanów faktycznych. Przykładowo z pomocy de minimis nie mogą skorzystać podmioty znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Usługi użyteczności publicznej, transport i rolnictwo

Przeznaczeniem pomocy, które należałoby również potraktować odrębnie, jest pomoc stanowiąca tzw. rekompensatę z tytułu realizacji usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. Pomoc taka może być udzielana przedsiębiorstwom, którym powierzono obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym i które są przez to narzędziem realizacji określonych celów w ramach prowadzonej przez państwo polityki społecznej czy gospodarczej. Pomoc udzielana takim przedsiębiorstwom stanowi swego rodzaju rekompensatę dodatkowych kosztów, a niekiedy strat związanych z wykonywaniem zadań publicznych przekazanych im do realizacji.

Dokonując analizy przeznaczeń pomocy, należy mieć na uwadze fakt, iż w niektórych obszarach będą one całkowicie odmienne od typowej działalności przemysłowej. Dotyczy to zwłaszcza rolnictwa, rybołówstwa i transportu. Przykładowo, w zakresie rolnictwa, wśród przeznaczeń odnajdziemy pomoc dla grup producentów, pomoc na scalanie gruntów czy pomoc związaną z przejściem na wcześniejszą emeryturę lub zaprzestaniem działalności rolniczej. Z kolei jako przykład przeznaczenia pomocy w sektorze rybołówstwa może posłużyć pomoc na trwałe zaprzestanie działalności połowowej, podczas gdy sektor lotnictwa przewiduje np. pomoc na budowę infrastruktury portu lotniczego itd. Co więcej, w obszarze rolnictwa (zwłaszcza produkcji pierwotnej produktów rolnych) i rybołówstwa modyfikacjom ulegają nawet zasady udzielania pomocy de minimis, zawarte zresztą w odrębnych rozporządzeniach Komisji Europejskiej (rozporządzenie KE nr 1535/2007 z 20 grudnia 2007 r. dotyczące sektora produkcji rolnej oraz rozporządzenie KE nr 875/2007 z 24 lipca 2007 r. dotyczące sektora rybołówstwa).

Lista przeznaczeń pomocy w prawie polskim

Ze względu na to, iż przeznaczenia pomocy rozproszone są w wielu aktach prawa wspólnotowego, wydawałoby się, że ich identyfikacja jest zadaniem nieosiągalnym. Dlatego, zwłaszcza dla celów sprawozdawczych, zostały one zgromadzone i pogrupowane w rozporządzeniu Rady Ministrów z 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz.U. nr 61, poz. 413), rozporządzeniu Rady Ministrów z 3 kwietnia 2007 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzielaniu pomocy (Dz.U. nr 71, poz. 475), a także rozporządzeniu Rady Ministrów z 12 lipca 2007 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 133, poz. 923).

Robert Zenc

Niniejszy artykuł odzwierciedla prywatny pogląd autora i nie stanowi tym samym oficjalnego stanowiska Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w którym autor jest zatrudniony.

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego [PDF]
  Znany jest wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Nie zostało jeszcze opublikowane odpowiednie rozporządzenie, ale autorzy ustawy o dodatku już udostępnili wzór wniosku. W artykule załączamy go w formacie PDF.
  Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 r. [rozporządzenie z 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego]
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1) z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego.
  Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2023 r.
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty - Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1636
  Kwalifikacje na stanowisku pedagoga specjalnego
  Określenie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli zatrudnianych na stanowisku pedagoga specjalnego w przedszkolach, szkołach i zespołach przedszkoli i szkół niebędących szkołami specjalnymi znalazło się w projekcie rozporządzenia. Zmieni ono rozporządzenie ministra edukacji i nauki w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
  Ile wyniosą podwyżki opłat za wodę i ścieki w 2023 r.?
  Wody Polskie od 1 września rozpoczną ponowny proces taryfikacji, czyli ustalania cen za wodę i ścieki - poinformowały w we wspólnym komunikacie Wody Polskie oraz Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie".
  Przedmioty dodatkowe na egzaminie maturalnym w 2023 r.
  Przedmioty dodatkowe na egzaminie maturalnym w 2023 r. - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego.
  Deklaracja przystąpienia do matury 2023 r.
  Deklaracja przystąpienia do matury 2023 r. - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego.
  Czy piec kaflowy i koza na węgiel dają prawo do dodatku węglowego?
  Czy piec kaflowy i koza na węgiel dają prawo do dodatku węglowego?
  Kontrola prawa do dopłaty do pelletu i węgla [urzędnicy w gminach, straż miejska i kominiarze]
  W Rzeszowie do połowy zeszłego tygodnia korekty deklaracji zgłosiło 30 osób, a w Częstochowie w okresie od 20 lipca do 2 sierpnia było ich 26 (co stanowiło niemal jedną piątą wszystkich złożonych deklaracji w tym czasie). Ale już np. w Katowicach w zeszłym tygodniu urzędnicy szacowali, że zmiany wcześniejszych deklaracji mogło dokonać ponad 200 właścicieli i zarządców nieruchomości.
  Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 r. [jednolite rozporządzenie]
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2017 r. z późn. zm.)
  Czy dodatek węglowy jest opodatkowany?
  Pytanie: Czy po otrzymaniu dodatku węglowego, mam zapłacić podatek dochodowy PIT od 3000 zł?
  Czy jest dopuszczalna egzekucja obowiązku szkolnego w wakacje
  Do organu prowadzącego szkołę podstawową wpłynął wniosek dyrektora tej szkoły o wszczęcie egzekucji administracyjnej wobec rodziców uchylających się od obowiązku zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne. Wniosek wpłynął 14 czerwca 2022 r. Rolą organu egzekucyjnego jest doprowadzenie do wykonania obowiązku podlegającego egzekucji, czyli wymuszenie na rodzicach (prawnych opiekunach) pożądanych zachowań dziecka i (lub) samych rodziców, drogą zastosowania grzywny w celu przymuszenia. Czy zasadne jest by wójt gminy jako organ egzekucyjny wszczynał procedurę w sprawie egzekucji obowiązku szkolnego po zakończeniu roku szkolnego?
  Czy urzędnik na stanowisku kierowniczym może też być kierownikiem jednostki organizacyjnej w gminie?
  Czy pracownik na stanowisku urzędniczym kierowniczym w urzędzie gminy może jednocześnie pełnić obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej w gminie, na zasadzie wydania zarządzenia wójta w sprawie powierzenia obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej X z zaznaczeniem, że pełnienie tych obowiązków wygasa z dniem zatrudnienia kierownika tej jednostki?
  Jak wyjaśnić rażąco niską cenę zamówienia publicznego
  Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego. Złożono trzy oferty. Wartość jednej z ofert jest o 90% niższa od pozostałych dwóch ofert oraz o 90% od oszacowania przedmiotu zamówienia. Zamawiający ma obawy co do możliwości prawidłowej realizacji zamówienia. Czy zamawiający może w tym przypadku zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienie ceny rażąco niskiej?
  Ustawa z 22 lipca 2022 r. o dodatku węglowym [pełna treść]
  Poniżej treść ustawa z 22 lipca 2022 r. o dodatku węglowym:
  Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy 3000 zł? Do kiedy? Gdzie jest wzór? Czy trzeba wykazywać dochody? [Kompendium]
  Wniosek o wypłatę dodatku węglowego 3000 zł składa się do dnia 30 listopada 2022 r. Można go złożyć przez ePUAP, a wzór opracuje minister do spraw energii.
  Wniosek o dofinansowanie do pelletu, LPG, oleju, drewna. Co z dopłatami do gazu?
  Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zaprezentowała projekt ustawy dotyczącej wsparcia dla niektórych źródeł ciepła i ciepłowni. Według niego używający pelletu otrzymają 3 tys. zł, drewna kawałkowego – 1 tys. zł, oleju opałowego – 2 tys. zł, a gazu LPG – 500 zł.
  Jakie są przedmioty w liceum ogólnokształcącym (LO)?
  Jakie są przedmioty w liceum ogólnokształcącym? Jaki akt prawny wprowadza te przedmioty do programu nauczania w liceum?
  Gdzie znaleźć listę szkół prowadzących rekrutację uzupełniającą do liceum, technikum, zawodówki?
  Jak znaleźć liceum, technikum, szkołę zawodową prowadzącą rekrutację uzupełniającą?
  MEiN: rekrutacja uzupełniająca i odwołanie od wyniku rekrutacji do liceum, technikum, zawodówki
  Zgodnie z art. 130 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe młodzież przyjmuje się do publicznych szkół ponadpodstawowych po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego. Wskazane w ustawie kryteria są możliwe do spełnienia przez każdego ucznia publicznej szkoły podstawowej.
  Minister rolnictwa: 4-5 zł za 1 kg cukru. 10 zł za chleb to sianie paniki. Chyba, że wzrośnie cena gazu
  Mąki nam nie zabraknie, jesteśmy bezpieczni żywnościowo - zapewnił w piątek wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Mamy odpowiednie ilości zapasów cukru - dodał.
  Wczasy pod gruszą a wakacyjny wyjazd dziecka pracownika
  Wakacje, podobnie jak święta, to czas, w którym zainteresowanie pracowników możliwością uzyskania świadczeń z ZFŚS jest wzmożone. Wiąże się to z ponoszeniem w tym okresie większych wydatków związanych z organizacją wypoczynku rodzinnego oraz dla dzieci i młodzieży. Jakie środki mogą uzyskać pracownicy na te cele? Czy możliwe jest uzyskanie świadczenia zarówno na organizację wypoczynku własnego, jak i dziecka?
  Konferencja: Atom dla samorządu. Energetyka jądrowa szansą dla transformacji energetycznej Śląska i Zagłębia [13 września 2022 r.]
  Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zaprasza do udziału w konferencji:
  Wykaz zajęć pedagogów, psychologów, terapeutów i doradców zawodowych [rozporządzenie z 22 lipca 2022 r.]
  Znany jest wykaz zajęć prowadzonych przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych. Wynika z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych – Dz.U z 2022 r. Poz. 1610.
  Egzamin ósmoklasisty: Lista lektur w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024
  Minister edukacji Przemysław Czarnek określił listę lektur wymaganych na egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024.