reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Rozwój i promocja > Partnerstwo publiczno-prywatne > Partnerstwo publiczno-prywatne - jak sporządzić umowę o PPP?

Partnerstwo publiczno-prywatne - jak sporządzić umowę o PPP?

Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym stanowi dla jednostki sektora publicznego gwarancję zachowania przez partnera prywatnego odpowiedzialności za przedmiot przedsięwzięcia. Umożliwia również bieżącą kontrolę nad realizacją zadania. Stanowi ona bowiem najważniejszy dokument regulujący zobowiązania partnerów przedsięwzięcia.

Przez umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym (dalej: umowa o PPP) partner prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią, a podmiot publiczny zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego.

Do umów o PPP należy stosować przepisy ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi lub ustawy Prawo zamówień publicznych, w zależności od tego, w którym z tych trybów doszło do zawarcia umowy. Umowa o PPP będzie zatem podlegała regułom określonym odpowiednio w:
• rozdziale 3 ustawy z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi,
• dziale IV ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Każda umowa o PPP, niezależnie od podstawy prawnej jej zawarcia, musi zawierać postanowienia dotyczące:
1) zasady wnoszenia i rozliczania wkładów własnych,
2) możliwości powołania spółki celowej o kapitale mieszanym do wykonania przedsięwzięcia, będącego przedmiotem PPP; umowa powinna określać także cel i przedmiot działalności takiej spółki (art. 14 ust. 1 ustawy o PPP),
3) termin i zasady wykonania przez partnera prywatnego prawa pierwokupu nieruchomości, będącej wkładem własnym podmiotu publicznego w realizację przedsięwzięcia.

Zobacz serwis: Rozwój i promocja

Umowa o PPP w trybie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Umowa o PPP zawarta w trybie koncesji na roboty budowlane lub usługi musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Powinna ona zawierać:
1) opis przedmiotu przedsięwzięcia, w tym uwarunkowania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, jakim powinien odpowiadać, oraz zasady na jakich partner prywatny będzie utrzymywał lub zarządzał składnikiem majątkowym, który jest wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego lub jest z nim związany,
2) czas realizacji przedmiotu przedsięwzięcia,
3) czas trwania kontraktu,
4) wysokość, formę i sposób wynagrodzenia partnera prywatnego,
5) płatność na rzecz podmiotu publicznego,
6) podział ryzyk i zadań w ramach PPP,
7) normy jakościowe, wymagania i standardy stosowane przy wykonywaniu przedsięwzięcia;
8) zasady i szczegółowy tryb przeprowadzania kontroli bieżącej realizacji przedsięwzięcia,
9) warunki przedłużenia lub skrócenia okresu obowiązywania umowy,
10) sposób oraz terminy rozwiązania i wypowiedzenia umowy, jak również zasady odpowiedzialności odszkodowawczej w związku z naruszeniem tych postanowień,
11) skutki nienależytego wykonania i niewykonania zobowiązania, w szczególności kary umowne lub obniżenie wynagrodzenia partnera prywatnego lub spółki celowej (art. 7 ust. ustawy o PPP),
12) warunki i zakres ubezpieczeń wykonywania przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego,
13) wykaz dokumentów, jakie strony umowy o PPP są zobowiązane uzyskać lub dostarczyć w celu realizacji umowy wraz z podaniem terminów, w jakich powinno to nastąpić;
14) tryb i warunki rozwiązywania sporów związanych z realizacją umowy o PPP.

reklama

Czytaj także

Źródło:

INFOR
Compliance 360° w firmie (PDF)59.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sandra Zawadzka

doradca podatkowy, specjalista z zakresu rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego oraz procedur podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama