Kategorie

Jakie są kompetencje straży gminnych w przypadku zakłócania spokoju

Maciej Napierała
Jak obecnie obowiązujące przepisy regulują uprawnienia straży miejskiej w przypadku zakłócenia porządku? Na jakiej podstawie dopuszczalna jest interwencja strażników gminnych?

Reklama

Do zadań straży należy w szczególności ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych. W praktyce spotkać się można z sytuacjami kwestionowania kompetencji strażników gminnych do zajmowania się sprawami związanymi z ochroną spokoju i porządku w miejscach niestanowiących przestrzeni publicznej, czyli na prywatnych posesjach. Przykładowo problem może pojawić się wtedy, gdy dochodzi do zakłócania spokoju lub spoczynku nocnego sąsiadom na osiedlu domków jednorodzinnych. Ewentualna interwencja strażnika gminnego, działającego bez stosownego prawnego umocowania, mogłaby spowodować możliwość skutecznego zarzucenia mu przekroczenia swoich uprawnień oraz działania na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, czyli przestępstwa określonego w art. 231 par. 1 kodeksu karnego (Dz.U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 ze zm.).

Reklama

Zakłócenie spokoju lub spoczynku nocnego jest wykroczeniem uregulowanym w art. 51 kodeksu wykroczeń (Dz.U. z 2007 r. nr 109, poz. 756 ze zm.). Z kolei zgodnie z art. 17 par. 1 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2008 r. nr 143, poz. 848), strażom gminnym (miejskim) uprawnienia oskarżyciela publicznego przysługują tylko wówczas, gdy w zakresie swego działania ujawniły wykroczenie i wystąpiły z wnioskiem o ukaranie. Tu można by zadać pytanie, czy straż gminna może, w przypadku wskazanego wyżej wykroczenia, skutecznie wystąpić do sądu z wnioskiem o ukaranie sprawcy, czy też leży to tylko w kompetencjach policji.

W rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 17 listopada 2003 r. (Dz.U. nr 208, poz. 2026 ze zm.) strażnicy straży gminnych otrzymali możliwość nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wymienione w tym akcie wykroczenia, w tym z art. 51 kodeksu wykroczeń. Z rozporządzenia wynika zatem podstawa prawna do interweniowania przez strażników gminnych w sprawach wykroczeń polegających na zakłócaniu spokoju lub spoczynku nocnego, aczkolwiek można odnieść wrażenie, iż wyposażając ich w ową kompetencję, nie wzięto w tym miejscu pod uwagę przepisu art. 11 pkt 1 ustawy o strażach gminnych stanowiącym o ochronie spokoju i porządku tylko w miejscu publicznym. Wprawdzie wyliczenie zadań straży gminnej ma w tym przepisie charakter otwarty, niemniej jednak nie sposób zauważyć, że w omawianym zakresie zostało ono sformułowane nieco inaczej niż w ustawie z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2007 r. nr 43, poz. 277 ze zm.), do której podstawowych zadań należy ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych. Spokój w miejscach publicznych został tu zatem wymieniony tylko jako jedna ze sfer ochrony, m.in. porządku publicznego.

Odmienność sformułowania użytego w art. 11 pkt 1 ustawy o strażach gminnych może powodować pojawianie się wspomnianych na wstępie wątpliwości interpretacyjnych co do zakresu kompetencji strażników gminnych. Warto, by przy okazji planowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nowelizacji ustawy o strażach gminnych wzięto pod uwagę, że podstawowe kompetencje organów administracji publicznej winny być formułowane w sposób dający jak najmniej powodów do podawania w wątpliwość istnienia kompetencji do podejmowanych przez nie działań.

MACIEJ NAPIERAŁA

prawnik, Urząd Miasta Poznań

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 11 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 1997 r. nr 123, poz. 779 ze zm.).

• Art. 51 kodeksu wykroczeń (Dz.U. z 2007 r. nr 109, poz. 756 ze zm.).

• Art. 17 par. 1 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2008 r. nr 143, poz. 848).

• Roporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 17 listopada 2003 r. (Dz.U. nr 208, poz. 2026 ze zm.).

 

Chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj z naszego programu
INFORLEX Plan kont dla firm – program
INFORLEX Plan kont dla firm – program
Tylko teraz
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  29 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych. Są już pierwsi zwycięzcy w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Gdzie sprawdzić listę wygranych nagród? Kiedy kolejne losowania?

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?

  Szczepienia dzieci w wieku 5-12 lat - od kiedy?

  Szczepienia dzieci w wieku 5-12 lat - od kiedy? Jest to niezwykle istotna kwestia pod kątem roku szkolnego i bezproblemowego powrotu dzieci do szkół.

  Compliance - od czego zacząć wdrożenie systemu?

  Compliance - od czego należy zacząć wdrożenie systemu w organizacji? Coraz więcej podmiotów z sektora prywatnego oraz z sektora publicznego rozumie, że posiadanie systemów Compliance jest niezbędne, by podmiot mógł bezpiecznie funkcjonować lub się rozwijać.