Kategorie

Finansowanie konserwacji oświetlenia niebędącego własnością gminy jako pomoc publiczna

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozwiał wątpliwości dotyczące uznania za pomoc publiczną finansowania modernizacji i konserwacji oświetlenia, niebędącego własnością gminy.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.), do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną należy finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy.

Finansowanie kosztów oświetlenia obejmuje:

- wydatki na energię elektryczną,

- koszt budowy i utrzymania punktów świetlnych (m.in. koszt obsługi, konserwacji, modernizacji urządzeń i wymiany wyeksploatowanych opraw)

Oznacza to – pisze UOKiK – że gmina jest zobowiązana do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z budową, instalacją i funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego.

Punkt świetlny

Reklama

Aby jednak rozwiać wątpliwości dotyczące zakresu finansowania oświetlenia dróg, należy zdefiniować pojęcie punktu świetlnego. Ponieważ prawo nie podaje takowej definicji, UOKiK powołuje się na definicję techniczną wypracowaną w 2001 r. przez Polski Komitet Oświetleniowy Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Uznaje ona za punkt świetlny kompletną oprawę oświetleniową  - czyli kompletne urządzenie służące do rozsyłania, filtrowania lub przekształcania światła wysyłanego przez źródło, zawierające elementy niezbędne do mocowania i ochrony źródła światła, oraz do przyłączenia go do obwodu zasilającego. Zatem słupy oświetleniowe czy kable sterownicze wykraczają już poza zakres definicji punktu świetlnego – dodaje Urząd.

Art. 4 ustawy Prawo energetyczne stanowi, iż do obowiązków przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej należy utrzymywania zdolności urządzeń instalacji i sieci do realizacji zaopatrzenia w energię w sposób ciągły i niezawodny. Czyli przedsiębiorstwo ma dbać o stan urządzeń, instalacji i sieci w takim stopniu w jakim obowiązek ten nie obciąża gminy, a działając w tym zakresie nie potrzebuje zleceń od gminy.

Czytaj także: Kto płaci za oświetlenie dróg krajowych>>

Pomoc publiczna

Według postanowień Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wsparcie dla przedsiębiorstwa podlega przepisom o pomocy publicznej o ile łącznie spełnione są następujące warunki:

- udzielane jest ono przez państwo lub ze środków publicznych (państwo w tym kontekście to także organy administracji publicznej szczebla regionalnego i lokalnego, przedsiębiorstwa publiczne a nawet podmioty prywatne jeśli dysponują środkami publicznymi) – do których zaliczają się także środki pochodzące z budżetu gminy,

Reklama

- ma charakter selektywny czyli uprzywilejowuje przedsiębiorstwo / -a, lub towar (wsparcie w formie finansowania przez gminy kosztów budowy i utrzymania wyłącznie punktów świetlnych będzie miało charakter selektywny – bo faworyzuje wybraną gałąź gospodarki)

- przedsiębiorstwo otrzymuje przysporzenie na warunkach korzystniejszych od warunków rynkowych (tzw. test prywatnego inwestora - należy rozważyć czy w analogicznych okolicznościach inwestor prywatny podjąłby taką samą decyzję dotyczącą realizacji inwestycji w takiej samej kwocie i na tych samych warunkach co gmina. Przy czym należy wyłączyć koszty związane z realizacją polityki socjalnej, regionalnej oraz sektorowej – celów tych bowiem inwestor prywatny nie realizuje)

- grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową pomiędzy państwami-członkami UE (wpływ może być nawet tylko potencjalny, jeśli pomoc wzmacnia pozycję przedsiębiorstwa względem jego konkurentów warunek zostanie spełniony)

Właściciele infrastruktury oświetleniowej

UOKiK zwraca uwagę, iż w praktyce istnieje wiele rozwiązań technicznych i własnościowych infrastruktury oświetleniowej.

Najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem jest istnienie dwóch odrębnych sieci:

- oświetleniowej - stanowiącej własność gminy

- dystrybucyjnej - stanowiącej własność przedsiębiorstwa.

Tańszy sposób to korzystanie ze wspólnej sieci. Może ona stanowić własność przedsiębiorstwa energetycznego razem z punktami świetlnymi albo możliwe jest umieszczenie gminnych punktów świetlnych na słupach stanowiących własność przedsiębiorstwa:

1)    Infrastruktura własnością gminy

Gmina ma obowiązek finansowania kosztów oświetlenia (wydatki na energię i punkty świetlne). Jeśli w gminie wydzielona jest jednostka lub personel odpowiedzialny za utrzymanie infrastruktury (np wydział lub referat) to do finansowania zadań wynikających z przepisów prawa energetycznego nie mają zastosowania przepisy o pomocy publicznej.

Jeśli gmina nie posiada służb realizujących inwestycje w zakresie infrastruktury oświetleniowej ale jest właścicielem wyodrębnionej jej części, wtedy podmiot świadczący usługi w zakresie pudowy i konserwacji infrastruktury powinien zostać wyłoniony w drodze procedury zamówień publicznych (także wtedy gdy zadania zlecane są jednostkom zależnym od gminy). Jedynie odpowiednio upubliczniona i otwarta procedura konkurencyjna wyłaniania wykonawcy zadania publicznego nie zawiera elementów pomocy publicznej - zaznacza UOKiK.

W celu wykluczenia pomocy publicznej w zakresie dostarczania energii zasilającej punkty świetlne, umowa z przedsiębiorcą energetycznym powinna przewidywać cenę za energię nie wyższą niż rynkowa wartość tej energii powiększonej o rynkowe koszty usługi dystrybucyjnej.

Czytaj także: Będą nowe obowiązki w zakresie efektywności energetycznej>>

2)    Infrastruktura jest własnością przedsiębiorstwa energetycznego

Jeśli jedynie punkty świetlne stanowią własność gminy racjonalne jest powierzenie zadań z zakresu utrzymania infrastruktury przedsiębiorstwu będącemu dysponentem sieci dystrybucyjnej.

Przedsiębiorstwo energetyczne może być także właścicielem całości urządzeń, gmina nie ma wówczas możliwości zlecania podmiotowi trzeciemu prac związanych z utrzymaniem punktów świetlnych bez zgody właściciela tych punktów. Zadanie eksploatacji punktów świetlnych gmina będzie więc mogła powierzyć innemu podmiotowi tylko za zgodą przedsiębiorstwa.

W tych sytuacjach finansowanie oświetlenia przez gminę powinno następować przy spełnieniu testu prywatnego inwestora. Znaczy to, że gmina zawierając umowę z przedsiębiorcą ekonomicznym zasadniczo osiągnie jakąś korzyść ekonomiczną (np: mniejsze wydatki finansowe od tych które musiałaby ponieść jako właściciel infrastruktury) trzeba byłoby jednak wykazać rzeczywiste wystąpienie oszczędności / korzyści. (UOKiK podkreśla, iż zadania można także realizować w oparciu o przepisy ustawy o PPP)

Jeśli test prywatnego inwestora wykaże korzyść przedsiębiorcy, powinno się uwzględnić przepisy o pomocy publicznej. Finansowanie oświetlenia może wówczas zostać zakwalifikowane, np. jako pomoc de minimis i udzielone zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania przepisów art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L 379, 28.12.2006).

Pełna treść wyjaśnienia UOKiK-u na stronie www.katowice.rio.gov.pl

samorzad.infor.pl / katowice.rio.gov.pl

Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  22 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Unijny Certyfikat COVID - jak pobrać na telefon?

  Unijny Certyfikat COVID - tzw. paszport covidowy (szczepionkowy) od dziś jest już dostępny w aplikacji mObywatel i można go pobrać na telefon komórkowy. Jak pobrać paszport covidowy?

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla samorządów

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Rusza nowy rządowy program, który zapewni pieniądze na inwestycje dla samorządów. Na co i na jakich zasadach będzie można otrzymać dofinansowanie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole - dla kogo, na jakich zasadach?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole - dla kogo, na jakich zasadach? Czy mogą być one prowadzone w formie zdalnej? Z jakich przedmiotów organizuje się zajęcia wspomagające? Jak poinformować o nich rodziców? Jak prawidłowo wyliczyć przysługującą szkole liczbę zajęć wspomagających? Ministerstwo Edukacji i Nauki odpowiada na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące dodatkowych lekcji po powrocie do szkół.

  Zmiany w programie Aktywna tablica 2020-2024

  Aktywna tablica 2020-2024 - zmiany. Proponowane nowe rozwiązania dotyczą m.in. wprowadzenia nowego rodzaju sprzętu, który będzie można zakupić w ramach programu i rozszerzenia na kolejne lata (2021-2024) możliwości zakupu laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu. Trwają konsultacje społeczne, opinie można przesyłać do 9 lipca 2021 r.

  Do kiedy Spis Powszechny?

  Spis Powszechny – do kiedy trwa? Do kiedy można się spisać przez Internet? Czy każdy domownik musi się spisać osobno? Jakie kary grożą za brak udziału w spisie ludności i mieszkań w 2021 roku?

  Nieskuteczność systemów Compliance, systemów Whistleblowingu lub ochrony danych osobowych - przyczyny

  Nieskuteczność systemów. Czy da się zlikwidować ryzyko compliance lub ryzyko naruszenia danych osobowych? Jakie są powody pozorności lub nieskuteczności systemów?

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich. Dzięki wsparciu NFOŚiGW, w wysokości prawie 40 mln zł, autobusy elektryczne będą woziły dzieci do szkół w kolejnych 16 gminach.

  Czyste Powietrze - zmiany w programie, koniec dotacji na piece węglowe

  Czyste Powietrze - co się zmieni w programie? Do kiedy można jeszcze uzyskać dotację na piece węglowe?

  Pakiet psychologiczny – rekomendacje dla uczelni dotyczące pomocy studentom

  Pakiet psychologiczny. Na podstawie przekazanych przez uczelnie informacji na temat udzielanego w okresie epidemii wsparcia studentom, Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało poniższe zalecenia w zakresie zwiększenia pomocy psychologicznej.

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?