Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Finansowanie konserwacji oświetlenia niebędącego własnością gminy jako pomoc publiczna

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozwiał wątpliwości dotyczące uznania za pomoc publiczną finansowania modernizacji i konserwacji oświetlenia, niebędącego własnością gminy.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.), do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną należy finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy.

Finansowanie kosztów oświetlenia obejmuje:

- wydatki na energię elektryczną,

- koszt budowy i utrzymania punktów świetlnych (m.in. koszt obsługi, konserwacji, modernizacji urządzeń i wymiany wyeksploatowanych opraw)

Oznacza to – pisze UOKiK – że gmina jest zobowiązana do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z budową, instalacją i funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego.

Punkt świetlny

Aby jednak rozwiać wątpliwości dotyczące zakresu finansowania oświetlenia dróg, należy zdefiniować pojęcie punktu świetlnego. Ponieważ prawo nie podaje takowej definicji, UOKiK powołuje się na definicję techniczną wypracowaną w 2001 r. przez Polski Komitet Oświetleniowy Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Uznaje ona za punkt świetlny kompletną oprawę oświetleniową  - czyli kompletne urządzenie służące do rozsyłania, filtrowania lub przekształcania światła wysyłanego przez źródło, zawierające elementy niezbędne do mocowania i ochrony źródła światła, oraz do przyłączenia go do obwodu zasilającego. Zatem słupy oświetleniowe czy kable sterownicze wykraczają już poza zakres definicji punktu świetlnego – dodaje Urząd.

Art. 4 ustawy Prawo energetyczne stanowi, iż do obowiązków przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej należy utrzymywania zdolności urządzeń instalacji i sieci do realizacji zaopatrzenia w energię w sposób ciągły i niezawodny. Czyli przedsiębiorstwo ma dbać o stan urządzeń, instalacji i sieci w takim stopniu w jakim obowiązek ten nie obciąża gminy, a działając w tym zakresie nie potrzebuje zleceń od gminy.

Czytaj także: Kto płaci za oświetlenie dróg krajowych>>

Pomoc publiczna

Według postanowień Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wsparcie dla przedsiębiorstwa podlega przepisom o pomocy publicznej o ile łącznie spełnione są następujące warunki:

- udzielane jest ono przez państwo lub ze środków publicznych (państwo w tym kontekście to także organy administracji publicznej szczebla regionalnego i lokalnego, przedsiębiorstwa publiczne a nawet podmioty prywatne jeśli dysponują środkami publicznymi) – do których zaliczają się także środki pochodzące z budżetu gminy,

- ma charakter selektywny czyli uprzywilejowuje przedsiębiorstwo / -a, lub towar (wsparcie w formie finansowania przez gminy kosztów budowy i utrzymania wyłącznie punktów świetlnych będzie miało charakter selektywny – bo faworyzuje wybraną gałąź gospodarki)

- przedsiębiorstwo otrzymuje przysporzenie na warunkach korzystniejszych od warunków rynkowych (tzw. test prywatnego inwestora - należy rozważyć czy w analogicznych okolicznościach inwestor prywatny podjąłby taką samą decyzję dotyczącą realizacji inwestycji w takiej samej kwocie i na tych samych warunkach co gmina. Przy czym należy wyłączyć koszty związane z realizacją polityki socjalnej, regionalnej oraz sektorowej – celów tych bowiem inwestor prywatny nie realizuje)

- grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową pomiędzy państwami-członkami UE (wpływ może być nawet tylko potencjalny, jeśli pomoc wzmacnia pozycję przedsiębiorstwa względem jego konkurentów warunek zostanie spełniony)

Właściciele infrastruktury oświetleniowej

UOKiK zwraca uwagę, iż w praktyce istnieje wiele rozwiązań technicznych i własnościowych infrastruktury oświetleniowej.

Najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem jest istnienie dwóch odrębnych sieci:

- oświetleniowej - stanowiącej własność gminy

- dystrybucyjnej - stanowiącej własność przedsiębiorstwa.

Tańszy sposób to korzystanie ze wspólnej sieci. Może ona stanowić własność przedsiębiorstwa energetycznego razem z punktami świetlnymi albo możliwe jest umieszczenie gminnych punktów świetlnych na słupach stanowiących własność przedsiębiorstwa:

1)    Infrastruktura własnością gminy

Gmina ma obowiązek finansowania kosztów oświetlenia (wydatki na energię i punkty świetlne). Jeśli w gminie wydzielona jest jednostka lub personel odpowiedzialny za utrzymanie infrastruktury (np wydział lub referat) to do finansowania zadań wynikających z przepisów prawa energetycznego nie mają zastosowania przepisy o pomocy publicznej.

Jeśli gmina nie posiada służb realizujących inwestycje w zakresie infrastruktury oświetleniowej ale jest właścicielem wyodrębnionej jej części, wtedy podmiot świadczący usługi w zakresie pudowy i konserwacji infrastruktury powinien zostać wyłoniony w drodze procedury zamówień publicznych (także wtedy gdy zadania zlecane są jednostkom zależnym od gminy). Jedynie odpowiednio upubliczniona i otwarta procedura konkurencyjna wyłaniania wykonawcy zadania publicznego nie zawiera elementów pomocy publicznej - zaznacza UOKiK.

W celu wykluczenia pomocy publicznej w zakresie dostarczania energii zasilającej punkty świetlne, umowa z przedsiębiorcą energetycznym powinna przewidywać cenę za energię nie wyższą niż rynkowa wartość tej energii powiększonej o rynkowe koszty usługi dystrybucyjnej.

Czytaj także: Będą nowe obowiązki w zakresie efektywności energetycznej>>

2)    Infrastruktura jest własnością przedsiębiorstwa energetycznego

Jeśli jedynie punkty świetlne stanowią własność gminy racjonalne jest powierzenie zadań z zakresu utrzymania infrastruktury przedsiębiorstwu będącemu dysponentem sieci dystrybucyjnej.

Przedsiębiorstwo energetyczne może być także właścicielem całości urządzeń, gmina nie ma wówczas możliwości zlecania podmiotowi trzeciemu prac związanych z utrzymaniem punktów świetlnych bez zgody właściciela tych punktów. Zadanie eksploatacji punktów świetlnych gmina będzie więc mogła powierzyć innemu podmiotowi tylko za zgodą przedsiębiorstwa.

W tych sytuacjach finansowanie oświetlenia przez gminę powinno następować przy spełnieniu testu prywatnego inwestora. Znaczy to, że gmina zawierając umowę z przedsiębiorcą ekonomicznym zasadniczo osiągnie jakąś korzyść ekonomiczną (np: mniejsze wydatki finansowe od tych które musiałaby ponieść jako właściciel infrastruktury) trzeba byłoby jednak wykazać rzeczywiste wystąpienie oszczędności / korzyści. (UOKiK podkreśla, iż zadania można także realizować w oparciu o przepisy ustawy o PPP)

Jeśli test prywatnego inwestora wykaże korzyść przedsiębiorcy, powinno się uwzględnić przepisy o pomocy publicznej. Finansowanie oświetlenia może wówczas zostać zakwalifikowane, np. jako pomoc de minimis i udzielone zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania przepisów art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L 379, 28.12.2006).

Pełna treść wyjaśnienia UOKiK-u na stronie www.katowice.rio.gov.pl

samorzad.infor.pl / katowice.rio.gov.pl

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Czy można przesunąć pracownika z urzędu gminy do ośrodka pomocy społecznej
  Burmistrz postanowił, że miejski ośrodek pomocy społecznej będzie zajmował się przyznawaniem świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy. Jakie są sposoby przesunięcia pracowników z urzędu gminy do ośrodka pomocy społecznej?
  1 lipca 2022 r. Nowa lista leków refundowanych
  Od 1 lipca 2022 r. obowiązuje nowy wykaz leków refundowanych, do którego dodano 54 produkty bądź nowe wskazania.
  Centralizacja rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
  Ministerstwo Finansów udzieliło 24 czerwca 2022 r. wyjaśnień odnośnie centralizacji rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego.
  6600 zł brutto, to netto 4829,58 zł, składka ZUS 904,86 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  W 2021 r. dla pensji 6600 zł brutto wynagrodzenie na rękę było 4741,58 zł netto.
  Komunikat MRiPS: przepisy nie nakazują skrócenia pracy w czasie upału. Pracownik ma prawo do napojów pod rygorem grzywny
  Komunikat Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: Wysokie temperatury mają wpływ nie tylko na wydajność pracy, ale i na bezpieczeństwo pracownika. Skrócenie czasu pracy jest jednak decyzją, która zależy w praktyce od dobrej woli pracodawcy. Prawo nakazuje mu dostarczenia napojów. Nierespektowanie przez pracodawcę tego obowiązku stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny od 1 do 30 tys. złotych.
  5500 zł brutto, to netto 4078,81 zł, zaliczka 240 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  5500 zł brutto, to netto 4078,81 zł, zaliczka 240 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  Klasa IV i V podstawówki - lista przedmiotów i liczba godzin w roku szkolnym 2022/2023
  Przedmioty w klasie 5 podstawówki w roku szkolnym 2022/2023. Przedmioty w klasie 4 podstawówki w roku szkolnym 2022/2023, liczba godzin.
  Czy praca zdalna jest na wniosek pracownika? Czy pracodawca może nakazać pracę zdalną?
  Kodeks pracy wprowadzi możliwość pracy zdalnej i hybrydowej – zapowiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg
  Podwyżka zaliczki na PIT dla umowy zlecenia od 1 lipca 2022 r. Przykłady MF i DGP obliczeń od 3000 zł do 8000 zł
  MF: Od zlecenia 3200 zł brutto miesięcznie zaliczka na PIT wzrośnie o 103 zł do 265 zł. Niekorzystna zmiana od 1 lipca 2022 r. Przed tą datą zaliczka na PIT wynosiła 162 zł.
  300 mln zł dla artystów z opłaty od komputerów, tabletów, smartfonów, dysków i pendrivów
  Projekt ustawy o artystach zawodowych przewiduje zasilenie kwotą 300 mln zł nowego Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych. Pieniądze będą pochodziły z opłaty reprograficznej płaconej przez importerów i sprzedawców elektroniki (komputery, tablety, smartfony, dyski twarde i pendrivy).
  300 mln zł dla Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych. Opłata od smartfonów i laptopów w 2023 r.
  300 mln zł. To planowane wpłaty z opłaty reprograficznej na rzecz nowego Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych (FWAZ). Jeżeli nie będzie tych pieniędzy fundusz dla artystów otrzyma z budżetu dotację celową 100 mln zł rocznie. Podstawą dla płatności tych kwot jest ustawa o artystach zawodowych. 27 czerwca 2022 r. rząd przedstawił jej najnowszy projekt w wersji, która ma zostać skierowana do Sejmu i tam uchwalona.
  Świadczenie 40 zł za dzień dłużej niż 120 dni za pomoc Ukrainkom w ciąży, osobom w wieku 60/65 lat i matkom trójki dzieci
  Gminy otrzymały prawo do wydłużenia ponad 120 dni okresu wypłaty świadczenia 40 zł za dzień zakwaterowania i wyżywiania uchodźców z Ukrainy.
  Czy umowy zawierane na realizację zadań w programie rozwiązywania problemów alkoholowych podlegają Prawu zamówień publicznych?
  Pytanie nr 1. Czy umowy zawierane na realizację zadań zapisanych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii podlegają Prawu zamówień publicznych? Pytanie nr 2. Czy prawidłowym jest zawieranie umów zlecenia na realizację usług konsultanta bez określania okresu świadczenia usługi?
  Połowa nauczycieli z Warszawy myśli o odejściu ze szkoły. Nauczyciel woli prowadzić zakład pogrzebowy niż uczyć za 3500 zł
  Blisko połowa kadry zatrudnionej w publicznych szkołach myśli o odejściu z zawodu – pokazują badania realizowane m.in. przez Urząd Miasta st. Warszawy. Według ratusza zbliżamy się do dramatycznego punktu, kiedy po prostu nie będzie komu uczyć dzieci. Tym bardziej że spośród 31 tys. stołecznych nauczycieli ponad 5 tys. jest w wieku emerytalnym lub przedemerytalnym. Wiadomo też, że wakatów w tym roku jest więcej niż w latach 2021 i 2020, a z podobnym problemem borykają się szkoły w całym kraju.
  "DGP": Od 1 lipca 2022 r. błąd w przepisach o składce zdrowotnej i liczeniu zaliczek od pensji [nieudana korekta Polskiego Ładu?]
  DGP: Przepisy korygujące Polski Ład były tworzone w pośpiechu i rząd zapomniał zmienić zasady wyliczania składki zdrowotnej. Nie ma wątpliwości, że w po 1 lipca 2022 r. pracodawcy dalej muszą wyliczać wysokość zaliczki na PIT dwukrotnie: 1) według zasad z 2022 r. i 2) zasad z 2021 r. W jakim celu? Dla ewentualnego obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki z 2021 r.
  IMGW: Najnowsza prognoza pogody na wakacje 2022 r. W lipcu upały powyżej 30 stopni. W sierpniu ciepło i burze
  Z eksperymentalnej prognozy długoterminowej wynika, że w lipcu w Polsce temperatury będą powyżej normy, to znaczy, że będzie naprawdę upalnie.
  5000 zł brutto, to netto 3613.19 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  5000 zł brutto, to netto 3613.19 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4600 zł brutto i netto 3270,83 zł dla pracownika chorującego przez część miesiąca od 1 lipca 2022 r. [42 przykłady]
  Przeliczenie wynagrodzenia brutto do netto od 1 lipca 2022 r., gdy pracowniki część miesiąca był chory - to przykład nr 38 z poradnika Wydawnictwa Infor o przeliczaniu wynagrodzeń z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. Pozostałe przykłady w poradniku.
  15 000 zł brutto dla programisty, to 10555,58 zł albo 9167,58 zł netto [42 przykłady od 1 lipca 2022 r.]
  Lista płac dla pracownika, który przekroczył I próg podatkowy - to przykład nr 40 z poradnika Wydawnictwa Infor o przeliczaniu wynagrodzeń z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. Pozostałe przykłady w poradniku.
  Ochrona zabytków w gminach
  Zadania, które realizuje samorząd gminny w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej, obejmują między innymi ochronę i opiekę nad zabytkami. Oznacza to wiele obowiązków ustawowych, które gmina musi wypełniać.
  Okazjonalne kąpielisko za milczącą zgodą wójta
  Zmienia się procedura tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. Zgłoszenie wodnoprawne i zgłoszenie na utworzenie takiego miejsca będzie można załatwić w jednym urzędzie - gminy. Nowelizacja Prawa wodnego upraszcza także zasady i formę zgody na utworzenie takiego miejsca (może być milcząca). Ważne jest również skrócenie terminów opiniowania zgłoszenia przez inspekcje ochrony środowiska, sanepid, dyrektorów: parku narodowego, urzędu morskiego czy urzędu żeglugi śródlądowej.
  Pełnomocnictwo dla wójta do reprezentowania spółki to nie dokument urzędowy
  Pełnomocnictwo udzielone przez reprezentującego podmiot gospodarczy, nawet na rzecz osoby sprawującej funkcję publiczną, nie jest dokumentem urzędowym. Taki dokument jest wystawiony przez podmiot prywatny i dotyczy spraw, które nie są związane z działalnością organu publicznego oraz zarządzaniem mieniem komunalnym. Z tego powodu dokument taki nie stanowi również informacji publicznej i nie podlega udostępnieniu.
  Listy płac dla 3010 zł, 6000 zł i 11 000 zł brutto netto od 1 lipca 2022 r. [42 przykłady]
  W artykule jeden z 42 przykładów jak przeliczać wynagrodzenie z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. z poradnika Wydawnictwa Infor. I sporządzić listy płac. Od 1 lipca 2022 r. pensja 3010 zł brutto, to 2363,56 zł netto, wynagrodzenie 6000 zł brutto, to na rękę 4420,43 zł a 11 000 zł brutto, to wypłata netto 7828.63 zł. Pozostałe 41 przykłady w poradniku.
  PIP po kontroli przestrzegania PPK może nałożyć mandat karny do 2000 zł [wykaz naruszeń prawa]
  Po nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, od 4 czerwca br., każdy podmiot zatrudniający w rozumieniu ustawy o PPK – nie tylko pracodawca, ale też np. zleceniodawca - może być kontrolowany przez PIP w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o PPK.
  4900 zł brutto, to netto 3670,67 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4900 zł brutto, to netto 3670,67 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]