| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Gospodarka komunalna > Kto odpowiada za gospodarowanie mieniem komunalnym

Kto odpowiada za gospodarowanie mieniem komunalnym

Do korzystania z mienia komunalnego ma zarówno gmina, jak i m.in. jej jednostki organizacyjne i pomocnicze. Gmina nie ponosi jednak odpowiedzialności za zobowiązania innych gminnych osób prawnych.

Jednostka pomocnicza gminy zarządza i korzysta z mienia komunalnego, a także rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym w statucie. W statucie można też określić zakres samodzielnych czynności dokonywanych przez jednostkę pomocniczą (art. 48 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; dalej: u.s.g.). Brak określenia w statucie:

● sposobu zarządzania i korzystania z mienia komunalnego,

● warunków rozporządzania dochodami z tego źródła,

● czynności, które miałaby podejmować w zakresie zarządzania mieniem

– skutkuje stwierdzeniem jego nieważności, ponieważ zagadnienia te należą wyłącznie do materii statutowej. Także niedopuszczalne będzie regulowanie ich w innym akcie prawnym (wyrok WSA w Opolu z 20 maja 2008 r.; sygn. akt II SA/Op 83/08). Za szczególnie wadliwe należy uznać przyznanie np. stowarzyszeniom kompetencji do decydowania o zbywaniu mienia sołectwa oraz reprezentowania sołectwa w obrocie cywilnoprawnym (wyrok NSA z 17 marca 1992 r., sygn. akt SA/Wr 238/92).

Polecamy produkt: Gazeta Samorządu i Administracji

Rada gminy nie może uszczuplić dotychczasowych praw sołectw do korzystania z mienia, jeżeli nie wyrazi na to zgody zebranie wiejskie (art. 48 ust. 2 u.s.g.). Ustawodawca gwarantuje też, że wszystkie przysługujące mieszkańcom wsi prawa własności, użytkowania, prawa rzeczowe i majątkowe pozostają nienaruszone (art. 48 ust. 3 u.s.g.).

Gmina nie ponosi jednak odpowiedzialności za zobowiązania innych gminnych osób prawnych (art. 49 ust. 1 u.s.g.). Natomiast gminne osoby prawne nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania gminy. Reguła ta ma ograniczone zastosowanie tylko do związków międzygminnych, gdyż gmina z całą pewnością ponosi odpowiedzialność w granicach wniesionego wkładu, a ponadto w zakresie, w jakim zobowiązana jest do pokrywania strat ponoszonych przez związek. Zasada ograniczenia odpowiedzialności gminy za działania innych podmiotów nie dotyczy też odpowiedzialności związku międzygminnego, jeżeli istnieje ważna podstawa prawna pozwalająca takiemu związkowi międzygminnemu na domaganie się od gminy pokrycia tych zobowiązań w formie składek (wyrok WSA w Kielcach z 21 grudnia 2011 r., sygn. akt II SA/Ke 545/11). Sąd Najwyższy z kolei wskazał, że gmina nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania przedsiębiorstwa komunalnego w likwidacji z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne pracowników tego przedsiębiorstwa (wyrok SN z 10 grudnia 1998 r., sygn. akt II UKN 372/98).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »