REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zły plan zagospodarowania przestrzennego

REKLAMA

Działka, na której chcemy postawić budynki używane do celów produkcyjnych, ma być przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania pod niską zabudowę mieszkalną. Wynika to z wyłożonego w gminie studium. Jeśli w uchwalonym planie zagospodarowania będzie zapisane takie postanowienie, to utracimy możliwość zbudowania w tym miejscu przedsiębiorstwa. Czy wobec tego przysługują nam jakieś środki prawne? Jeśli tak, to jak i do kogo mamy je wnosić?

 

W sprawie czytelnika znajdują zastosowanie przepisy art. 11 i art. 12 oraz art. 17-20 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na etapie uchwalania przez gminę studium a następnie planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku gdy plan zostanie już uchwalony z naruszeniem interesu prawnego czytelnika, przysługuje mu skarga w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym.


W celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Studium sporządza burmistrz. Nie jest ono aktem prawa miejscowego.


Burmistrz po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium dokonuje czynności wymaganych prawem, m.in.: ogłasza o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium, określając formę, miejsce i termin składania wniosków i termin nie krótszy niż 21 dni od ogłoszenia; ogłasza o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu; wyznacza w ogłoszeniu termin, w którym osoby zainteresowane mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium, nie krótszy niż 21 dni od zakończenia okresu wyłożenia studium; przedstawia radzie gminy do uchwalenia projekt studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag. Studium uchwala rada, decydując w sprawie wniesionych do niego uwag.


W celu ustalenia przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy, rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jest to akt prawa miejscowego. Sporządza go burmistrz i dokonuje prawem wskazanych czynności, m.in.: ogłasza o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu, nie krótszy niż 21 dni od ogłoszenia; rozpatruje wnioski w terminie nie dłuższym niż 21 dni od upływu terminu ich składania; ogłasza o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu i wykłada ten projekt na co najmniej 21 dni; wyznacza w ogłoszeniu termin, w którym osoby zainteresowane mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu, nie krótszy niż 14 dni od zakończenia okresu wyłożenia planu; rozpatruje uwagi w terminie nie dłuższym niż 21 dni od upływu terminu ich składania; wprowadza zmiany do projektu planu miejscowego, wynikające z rozpatrzenia uwag, a następnie w niezbędnym zakresie ponawia uzgodnienia; przedstawia radzie gminy projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag. Pisemne uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu. Plan miejscowy uchwala rada gminy po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. Po podjęciu uchwały dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego możliwe jest już tylko dochodzenie praw na drodze sądowo-administracyjnej przez wniesienie skargi. Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego. W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia stosuje się przepisy o terminach załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym.


Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem interes prawny skarżącego musi wynikać z normy prawnej. Nie może to być interes faktyczny (wyrok WSA w Białymstoku II SA/Bk 763/05, wyrok NSA W-wa OSK 1563/04, wyrok NSA sygn. akt OSK 476/04).


EKSPERT WYJAŚNIA


Zgodnie z art. 11 ustawy, podmiotom zainteresowanym, które nie zgadzają się z postanowieniami projektu studium, przysługuje prawo wniesienia uwag w terminie nie krótszym niż 21 dni od zakończenia okresu wyłożenia projektu studium.
Powinni więc państwo sprawdzić, kiedy upływa termin wyłożenia i wnieść do burmistrza uwagi na piśmie lub drogą elektroniczną (jeśli w gminie działa system poczty elektronicznej). Burmistrz albo uwzględni stanowisko czytelnika, albo jako nieuwzględnione przekaże z projektem radzie. Ta może je jeszcze uwzględnić i dokonać zmian w projektowanym studium. Gdyby jednak uwagi spółki nie zostały uwzględnione w tej procedurze, to może ona przedłożyć swoje racje na etapie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W pierwszej fazie, czyli po podjęciu przez radę uchwały o przystąpieniu do uchwalenia miejscowego planu, spółka może składać wnioski do planu (w terminie 21 dni od ogłoszenia o tym fakcie przez burmistrza). Burmistrz ma obowiązek rozpatrzenia ich w terminie 21 dni od upływu terminu do ich składania. Burmistrz sporządza plan, w którym uwzględni, bądź nie, wnioski zainteresowanych podmiotów.
Następnie wykłada projekt planu na nie krócej niż 21 dni i wyznacza nie krótszy niż 14-dniowy termin do wnoszenia uwag. Następnie ma 21 dni na ich rozpatrzenie. Po upływie tego terminu przedkłada radzie projekt oraz niezatwierdzone uwagi. Rada może uznać uwagi za zasadne i postanowić o dokonaniu zmian w projekcie. Wtedy procedury w tej części projektowanego planu należy powtórzyć.


Jeżeli i ta procedura nie powiedzie się i uwagi spółki nie zostaną uwzględnione w uchwalonym miejscowym planie zagospodarowania, spółka może wnieść skargę na uchwałę rady gminy do miejscowo właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Spółka musi jednak wykazać interes prawny (naruszony uchwałą) w oparciu o konkretny przepis prawa. Skarga musi być oparta o naruszenie konkretnego przepisu prawa, np. naruszenie prawa własności. Przed wniesieniem skargi do sądu należy wezwać organ do usunięcia naruszenia. Dopiero po otrzymaniu odpowiedzi na wezwanie lub po upływie terminu do jej otrzymania można wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Od wyroku tego sądu przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Gdyby i w ten sposób nie doszło do uchylenia uchwały rady gminy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, spółce przysługuje wniosek o odszkodowanie do gminy w związku niemożnością korzystania z nieruchomości w dotychczasowy sposób lub z dotychczasowym przeznaczeniem. Można też żądać nieruchomości zamiennej.


NA CO TRZEBA ZWRÓCIĆ UWAGĘ


n
 W czasie procedury uchwalania studium i planu zainteresowani mogą wnosić wnioski i uwagi.

n Obowiązującą uchwałę można zaskarżyć do sądu administracyjnego.

n Z tytułu niemożności korzystania z nieruchomości wolno żądać odszkodowania od gminy.ALEKSANDRA MARSZAŁEK

aplikantka radcowska, doktorantka z Uniwersytetu ŚląskiegoPODSTAWA PRAWNA

n Artykuły 11, 12, 17-20, 36, 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. nr 80, poz. 717 ze zm.).

n Art. 101 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. z 2001 r. Dz.U. nr 142, poz. 1591 ze zm.).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Faktyczne usunięcie z listy lektur szkolnych „Pana Tadeusza"? [O zmianach w podstawie programowej proponowanych przez resort B. Nowackiej]

  W szkole podstawowej jest tylko fragment „Pana Tadeusza”, a w szkole średniej to nie jest lektura obowiązkowa.

  33,5 mld euro na inwestycje w polskich regionach w latach 2021–2027. Trwa Europejski Kongres Samorządów (komunikat MFiPR)

  Samorządy mają do dyspozycji na lata 2021–2027 kwotę 33,5 mld euro, co jest olbrzymim wsparciem inwestycji w polskich regionach. Trwa spotkanie przedstawicieli samorządów z udziałem wiceministra Protasa.

  W powietrzu nad Rzymem krążą... narkotyki

  W powietrzu nad Wiecznym Miastem krąży już nie tylko smog. Eksperci włoskiego Komitetu Badań Naukowych stwierdzili duże stężenie kokainy i innych narkotyków. W ciągu dekady zawartość wzrosła aż o 60 procent!

  Jakie są zasady refundacji leków? Kto może wypisać receptę?

  Koszty leczenia bywają naprawdę wysokie. Wiedzą o tym zwłaszcza pacjenci cierpiący na choroby przewlekłe i wymagający stałego przyjmowania leków. Zmniejszenie kosztów kuracji, miedzy innymi poprzez refundację leków, to jedno z kluczowych zadań ministra zdrowia. Kiedy możliwa jest refundacja leków?

  REKLAMA

  Podwyżki dla strażaków PSP 2024 - przeciętnie więcej o 1472 zł miesięcznie. Nowa tabela grup uposażenia zasadniczego. Zmiany w tabelach zaszeregowania [projekt rozporządzenia]

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Celem nowego rozporządzenia jest osiągnięcie oczekiwanego wzrostu uposażenia strażaków PSP o 20%. Wzrost kwoty bazowej o 20% w 2024 r. powoduje, że przeciętne miesięczne uposażenie strażaka PSP wraz z nagrodą roczną wzrasta o 1472 zł.

  Podwyżki w Policji 2024. Nowa tabela dodatku za stopień. [projekt rozporządzenia] Przeciętne miesięczne uposażenie (z nagrodą roczną) wzrasta o 1472 zł od 1 stycznia

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego. Celem nowego rozporządzenia jest osiągnięcie oczekiwanego wzrostu uposażenia policjantów o 20% tj. o 1.359 zł od 1 stycznia 2024 r. w zakresie wzrostu uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym, poprzez ustanowienie nowych stawek dodatku za stopień.  Wzrost kwoty bazowej o 20% w 2024 r. powoduje, że przeciętne miesięczne uposażenie policjanta wraz z nagrodą roczną wzrasta o 1.472 zł.

  Wybory samorządowe. 4 marca 2024 r. ostatnim dniem na zgłaszanie list kandydatów na radnych

  W tegorocznych wyborach samorządowych komitety wyborcze mogą zgłaszać listy kandydatów na radnych tylko do godz. 16 w poniedziałek.

  Helikopter z odbiornikiem pasywnym szukają surowców krytycznych na Suwalszczyźnie. Co to są surowce krytyczne?

  Od 1 marca 2024 r. na terenie kilku gmin na Suwalszczyźnie rozpoczęły się poszukiwania złóż surowców krytycznych ze skał magmowych. Badania z wykorzystaniem helikoptera potrwają około dwóch tygodni – poinformował PAP Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.

  REKLAMA

  Są już wypłaty podwyżek 30-33% dla nauczycieli - informuje Lublin, Kalisz, Rzeszów, Biała Podlaska, Brwinów, Hrubieszów. Samorządy nie czekały do końca kwietnia

  Rozpoczęła się długo wyczekiwana wypłata podwyżek dla nauczycieli. 1 marca wyższe wynagrodzenie otrzymali nauczyciele z Lublina i Koszalina. Również mniejsze gminy uruchamiają wyższe przelewy.

  Stopnie alarmowe na terenie całego kraju. Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia

  Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia wprowadzające stopnie alarmowe - 2. stopnia BRAVO i 2. stopnia BRAVO-CRP na terenie całego kraju oraz 2. stopnia BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej, mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

  REKLAMA