Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zły plan zagospodarowania przestrzennego

Działka, na której chcemy postawić budynki używane do celów produkcyjnych, ma być przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania pod niską zabudowę mieszkalną. Wynika to z wyłożonego w gminie studium. Jeśli w uchwalonym planie zagospodarowania będzie zapisane takie postanowienie, to utracimy możliwość zbudowania w tym miejscu przedsiębiorstwa. Czy wobec tego przysługują nam jakieś środki prawne? Jeśli tak, to jak i do kogo mamy je wnosić?

 

W sprawie czytelnika znajdują zastosowanie przepisy art. 11 i art. 12 oraz art. 17-20 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na etapie uchwalania przez gminę studium a następnie planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku gdy plan zostanie już uchwalony z naruszeniem interesu prawnego czytelnika, przysługuje mu skarga w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym.


W celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Studium sporządza burmistrz. Nie jest ono aktem prawa miejscowego.


Burmistrz po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium dokonuje czynności wymaganych prawem, m.in.: ogłasza o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium, określając formę, miejsce i termin składania wniosków i termin nie krótszy niż 21 dni od ogłoszenia; ogłasza o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu; wyznacza w ogłoszeniu termin, w którym osoby zainteresowane mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium, nie krótszy niż 21 dni od zakończenia okresu wyłożenia studium; przedstawia radzie gminy do uchwalenia projekt studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag. Studium uchwala rada, decydując w sprawie wniesionych do niego uwag.


W celu ustalenia przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy, rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jest to akt prawa miejscowego. Sporządza go burmistrz i dokonuje prawem wskazanych czynności, m.in.: ogłasza o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu, nie krótszy niż 21 dni od ogłoszenia; rozpatruje wnioski w terminie nie dłuższym niż 21 dni od upływu terminu ich składania; ogłasza o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu i wykłada ten projekt na co najmniej 21 dni; wyznacza w ogłoszeniu termin, w którym osoby zainteresowane mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu, nie krótszy niż 14 dni od zakończenia okresu wyłożenia planu; rozpatruje uwagi w terminie nie dłuższym niż 21 dni od upływu terminu ich składania; wprowadza zmiany do projektu planu miejscowego, wynikające z rozpatrzenia uwag, a następnie w niezbędnym zakresie ponawia uzgodnienia; przedstawia radzie gminy projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag. Pisemne uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu. Plan miejscowy uchwala rada gminy po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. Po podjęciu uchwały dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego możliwe jest już tylko dochodzenie praw na drodze sądowo-administracyjnej przez wniesienie skargi. Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego. W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia stosuje się przepisy o terminach załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym.


Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem interes prawny skarżącego musi wynikać z normy prawnej. Nie może to być interes faktyczny (wyrok WSA w Białymstoku II SA/Bk 763/05, wyrok NSA W-wa OSK 1563/04, wyrok NSA sygn. akt OSK 476/04).


EKSPERT WYJAŚNIA


Zgodnie z art. 11 ustawy, podmiotom zainteresowanym, które nie zgadzają się z postanowieniami projektu studium, przysługuje prawo wniesienia uwag w terminie nie krótszym niż 21 dni od zakończenia okresu wyłożenia projektu studium.
Powinni więc państwo sprawdzić, kiedy upływa termin wyłożenia i wnieść do burmistrza uwagi na piśmie lub drogą elektroniczną (jeśli w gminie działa system poczty elektronicznej). Burmistrz albo uwzględni stanowisko czytelnika, albo jako nieuwzględnione przekaże z projektem radzie. Ta może je jeszcze uwzględnić i dokonać zmian w projektowanym studium. Gdyby jednak uwagi spółki nie zostały uwzględnione w tej procedurze, to może ona przedłożyć swoje racje na etapie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W pierwszej fazie, czyli po podjęciu przez radę uchwały o przystąpieniu do uchwalenia miejscowego planu, spółka może składać wnioski do planu (w terminie 21 dni od ogłoszenia o tym fakcie przez burmistrza). Burmistrz ma obowiązek rozpatrzenia ich w terminie 21 dni od upływu terminu do ich składania. Burmistrz sporządza plan, w którym uwzględni, bądź nie, wnioski zainteresowanych podmiotów.
Następnie wykłada projekt planu na nie krócej niż 21 dni i wyznacza nie krótszy niż 14-dniowy termin do wnoszenia uwag. Następnie ma 21 dni na ich rozpatrzenie. Po upływie tego terminu przedkłada radzie projekt oraz niezatwierdzone uwagi. Rada może uznać uwagi za zasadne i postanowić o dokonaniu zmian w projekcie. Wtedy procedury w tej części projektowanego planu należy powtórzyć.


Jeżeli i ta procedura nie powiedzie się i uwagi spółki nie zostaną uwzględnione w uchwalonym miejscowym planie zagospodarowania, spółka może wnieść skargę na uchwałę rady gminy do miejscowo właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Spółka musi jednak wykazać interes prawny (naruszony uchwałą) w oparciu o konkretny przepis prawa. Skarga musi być oparta o naruszenie konkretnego przepisu prawa, np. naruszenie prawa własności. Przed wniesieniem skargi do sądu należy wezwać organ do usunięcia naruszenia. Dopiero po otrzymaniu odpowiedzi na wezwanie lub po upływie terminu do jej otrzymania można wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Od wyroku tego sądu przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Gdyby i w ten sposób nie doszło do uchylenia uchwały rady gminy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, spółce przysługuje wniosek o odszkodowanie do gminy w związku niemożnością korzystania z nieruchomości w dotychczasowy sposób lub z dotychczasowym przeznaczeniem. Można też żądać nieruchomości zamiennej.


NA CO TRZEBA ZWRÓCIĆ UWAGĘ


n
 W czasie procedury uchwalania studium i planu zainteresowani mogą wnosić wnioski i uwagi.

n Obowiązującą uchwałę można zaskarżyć do sądu administracyjnego.

n Z tytułu niemożności korzystania z nieruchomości wolno żądać odszkodowania od gminy.ALEKSANDRA MARSZAŁEK

aplikantka radcowska, doktorantka z Uniwersytetu ŚląskiegoPODSTAWA PRAWNA

n Artykuły 11, 12, 17-20, 36, 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. nr 80, poz. 717 ze zm.).

n Art. 101 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. z 2001 r. Dz.U. nr 142, poz. 1591 ze zm.).

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Apel pracodawców szpitali powiatowych do ministra zdrowia

  Pracodawcy szpitali powiatowych apelują do ministra zdrowia – czego oczekują? OZPSP zwrócił się do ministra zdrowia o niezwłoczne podjęcie działań, które w realny sposób zmienią i poprawią sytuację finansową placówek medycznych w Polsce. Potrzeba realnych zmian. 

  Czy warto studiować w 2023 r.?

  Decyzja o podjęciu studiów jest bardzo indywidualna i zależy od wielu czynników, takich jak interesy, cele kariery, sytuacja finansowa i inne osobiste okoliczności.

  Suplementacja chromem i lekkostrawna dieta korzystne dla wątroby

  Wątroba to organ bardzo narażony na skutki wysokotłuszczowej diety. Badania naukowców z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie wykazały, że najlepszym sposobem na poprawę jej funkcjonowania jest przejście na dietę lekkostrawną wraz z suplementowaniem chromu.

  Kiedy pracownik zdalny otrzyma do pracy jednocześnie laptop i monitor stacjonarny?

  Pracownicy pracujący przy użyciu laptopa powinni korzystać z monitora stacjonarnego. Pracodawca może alternatywnie wyposażyć stanowisko pracy w podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu laptopa tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu, oraz w dodatkową klawiaturę i mysz. 

  10 godzin pracy od poniedziałku do czwartku. Piątek wolny. Pracodawcy wprowadzają skompresowany tydzień pracy [4 dni pracy]

  Deloitte testuje wdrożenie skompresowanego tygodnia pracy.

  W 2023 r. od rządu 616 mln zł więcej dla rolników

  Od 3 czerwca wyższa stawka zwrotu akcyzy od paliwa rolniczego.

  305 mln zł od rządu dla strażaków

  Minister Moskwa: w tym roku 305 mln zł na wozy ratowniczo-gaśnicze dla OSP.

  W Polsce sprzedano 200 000 pomp ciepła. Wiesz ile wyprodukowano w naszym kraju? [Wywiad]

  W 2022 roku sprzedano w naszym kraju ok. 200 tys. pomp ciepła, z czego jedynie 5 proc. wyprodukowano w Polsce. Importerzy zamawiają produkty pod własnym "brandem" i oferują jako polskie – powiedziała w rozmowie z PAP wiceprezes Izby Gospodarczej Urządzeń (IGU) OZE Aleksandra Jurkowska.

  Nowość: Krople do oczu spowalniają postęp krótkowzroczności u dzieci [Badania]

  Krople do oczu z niską dawką atropiny mogą spowolnić postęp krótkowzroczności u dzieci, ponieważ hamują nadmierne powiększanie się oka – informuje pismo „JAMA Ophthalmology”.

  Sposób na rekreację ruchową: taniec

  Regularne uprawianie aktywności fizycznej ma ogromne znaczenie. Szczególnie polecaną formą sportu jest taniec. Ma on wiele właściwości prozdrowotnych, poprawia samopoczucie, dodaje energii oraz pozwala nawiązać nowe kontakty towarzyskie. Warto więc już dziś udać się na zajęcia taneczne

  Kto może skorzystać z zamrożenia cen energii? Kiedy trzeba złożyć wniosek?

  Rolnicy, osoby z niepełnosprawnościami oraz posiadacze Karty Dużej Rodziny muszą pamiętać, że jeszcze tylko do końca czerwca br. mają czas na złożenie wniosków umożliwiających skorzystanie w tym roku z preferencyjnych rozliczeń cen energii ujętych w Tarczy Solidarnościowej.

  Kiedy święto Bożego Ciała w 2023 r? Historia. Koszt długiego weekendu 2023 r.

  W 2023 r. Boże Ciało przypada 8 czerwca 2023 r. Polacy wzięli urlopy w piątek 9 czerwca. I pojadą na długi weekend. Sporo zapłacą za wypoczynek. Wiadomo inflacja. 

  Do końca czerwca strażacy mogą otrzymać 10 000 zł na każdą jednostkę OSP

  Jednostki OSP mogą do 10 000 zł w programie dofinansowania Fundacji Grupy PERN. 

  Rak piersi: Moim zdaniem diagnostyka genetyczna leży [wywiad]

  Dziś pacjentki mogą mieć szybki dostęp do terapii bez konieczności hospitalizacji, bez spotykania się z grupą pacjentów, bez wysłuchiwania trudnych historii korytarzowych w oczekiwaniu w kolejce. Idziemy na szybki zastrzyk i spędzamy bardzo mało czasu w miejscu leczenia - mówi Magdalena Kardynał (Fundacja OmeaLife)

  Aerozol na migrenę. Kiedy pacjenci będą mogli skorzystać? [Badania]

  Ketamina przyjmowana w postaci aerozolu do nosa może okazać się bezpieczną i skuteczną metodą terapii opornej na leczenie przewlekłej migreny - informuje najnowszy numer czasopisma „Regional Ansthetic & Pain Medicine”.

  Nowe podręczniki HIT dla klasy II

  Wydawnictwo Biały Kruk i WSiP ubiegają się o dopuszczenie podręczników do HiT dla klasy II

  Rekrutacja na studia 2023 r. Nowe kierunki studiów. Ile miejsc dla studentów?

  Nowe kierunki studiów: na Uniwersytecie Rzeszowskim - zarządzanie państwem, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza - archeometria, na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie - gastronomia i catering dietetyczny.

  Polska opieka zdrowotna należy do najbardziej niedofinansowanych w UE

  Polski system zdrowia skrytykowany – jakie są zastrzeżenia? Według analizy prof. Johna Yfantopoulosa z greckiego Instytutu Badań Polityczno-Ekonomicznych i Społecznych IPOKE, polska opieka zdrowotna należy do najbardziej niedofinansowanych w UE. Dlatego koszty ponoszone przez pacjentów są bardzo wysokie, a 2/3 z nich dotyczy leków. Czy da się poprawić rentowność systemu zdrowia? 

  1 czerwca 2023 r. dodatkowa sesja maturalna [Matura 2023]

  W czwartek o godz. 9.00 egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpocznie się dodatkowa sesja egzaminów maturalnych. 

  Sesja letnia egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie [Formuła: 2012, 2017, 2019]

  W czwartek rozpoczyna się letnia sesja egzaminów zawodowych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Egzaminy składają się z dwóch części: pisemnej i z części praktycznej na stanowisku egzaminacyjnym.

  Od 1 czerwca 2023 r. bezpłatne szczepienia dzieci przeciwko HPV

  Dziewczynki i chłopcy w wieku 12 i 13 lat mogą już szczepić się przeciw HPV.

  Pierwsza od 13 lat podwyżka wynagrodzeń konsultantów zdrowia. Rocznie nie więcej niż 17 000 zł - 23 000 zł

  W II kwartale 2023 r. podwyżka wynagrodzeń dla konsultantów w ochronie zdrowia. Pierwsza od 13 lat.

  Stopnie alarmowe na terenie całej Polski do 31 sierpnia 2023 r.

  Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało 31 maja 2023 r., że premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które przedłużają do 31 sierpnia 2023 roku obowiązywanie stopni alarmowych: 3. stopnia CHARLIE-CRP, 2. stopnia BRAVO na terenie całego kraju oraz 2. stopnia BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej, mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

  Mamo, Twój pokarm to najlepszy i najzdrowszy sposób żywienia

  Karmienie piersią jest tematem kolejnej "Środy z Profilaktyką", przypadającej 31 maja w ramach akcji edukacyjnej Narodowego Funduszu Zdrowia. Od 26 maja do 1 czerwca trwa Ogólnopolski Tydzień Promocji Karmienia Piersią.

  Dzień Dziecka w Warszawie. Jakie atrakcje dla dzieci?

  Jakie atrakcje przygotowały stołeczne instytucje kultury w Warszawie na Dzień Dziecka?