reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Pomoc społeczna > Przyczyny udzielania pomocy społecznej osobom i rodzinom

Przyczyny udzielania pomocy społecznej osobom i rodzinom

Przyczyny udzielania pomocy społecznej osobom i rodzinom uregulowane zostały w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zgodnie z tą ustawą na pomoc mogą liczyć m.in. bezdomni, bezrobotni, niepełnosprawni. Z pomocy społecznej świadczenie otrzymają także ofiary przemocy w rodzinie.

Z pomocy społecznej można otrzymać świadczenia pieniężne oraz niepieniężne. Do świadczeń pieniężnych należy:

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy,
 • specjalny zasiłek celowy,

Świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej jest zdecydowanie więcej. Należą do nich składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto wśród świadczeń niepieniężnych znajdują się:

 • praca socjalna,
 • pochówek,
 • poradnictwo specjalistyczne (w tym prawne, psychologiczne),
 • zasiłek i pożyczkę na ekonomiczne usamodzielnienie.
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

Osoby pozbawione schronienia, posiłku, czy też niezbędnego ubrania mogą je otrzymać właśnie jako świadczenie niepieniężne z pomocy społecznej. Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać ze świadczenia niepieniężnego jakim są specjalistyczne usługi w miejscu zamieszkania.

Do omawianych świadczeń należą także rodzinne domy pomocy, domy pomocy społecznej, jak również mieszkania chronione.

Przyczyny udzielania pomocy społecznej wymienione zostały w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zgodnie z artykułem, o którym mowa w zdaniu poprzednim pomocy społecznej udziela się osobom oraz rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Pamiętać należy, że pomoc społeczna powinna zostać udzielona dopiero wtedy, gdy jednostka w sytuacji kryzysowej przestaje być samowystarczalna. Ustawodawca nie definiuje z oczywistych względów pojęcia "trudnych sytuacji życiowych", podaje jedynie najczęstsze powody ich powstawania (art. 7 ustawy o pomocy społecznej). Tym samym ocena zaistnienia tej przesłanki należy do organów pomocy społecznej. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, w wyroku z dnia 18 czerwca 2014 r., w sprawie o sygn. akt II SA/Po 119/14.

Podkreślenia wymaga fakt, że pomoc społeczna może zostać udzielona rodzinie, czy też osobie poprzez udzielenie dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

PolishProperty.eu

PolishProperty.eu to portal zajmujący się kompleksowo rynkiem nieruchomości w Polsce i pozostałych krajach UE.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama