reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Pomoc społeczna > Przyczyny udzielania pomocy społecznej osobom i rodzinom

Przyczyny udzielania pomocy społecznej osobom i rodzinom

Przyczyny udzielania pomocy społecznej osobom i rodzinom uregulowane zostały w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zgodnie z tą ustawą na pomoc mogą liczyć m.in. bezdomni, bezrobotni, niepełnosprawni. Z pomocy społecznej świadczenie otrzymają także ofiary przemocy w rodzinie.

Z pomocy społecznej można otrzymać świadczenia pieniężne oraz niepieniężne. Do świadczeń pieniężnych należy:

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy,
 • specjalny zasiłek celowy,

Świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej jest zdecydowanie więcej. Należą do nich składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto wśród świadczeń niepieniężnych znajdują się:

 • praca socjalna,
 • pochówek,
 • poradnictwo specjalistyczne (w tym prawne, psychologiczne),
 • zasiłek i pożyczkę na ekonomiczne usamodzielnienie.
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

Osoby pozbawione schronienia, posiłku, czy też niezbędnego ubrania mogą je otrzymać właśnie jako świadczenie niepieniężne z pomocy społecznej. Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać ze świadczenia niepieniężnego jakim są specjalistyczne usługi w miejscu zamieszkania.

Do omawianych świadczeń należą także rodzinne domy pomocy, domy pomocy społecznej, jak również mieszkania chronione.

Przyczyny udzielania pomocy społecznej wymienione zostały w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zgodnie z artykułem, o którym mowa w zdaniu poprzednim pomocy społecznej udziela się osobom oraz rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Pamiętać należy, że pomoc społeczna powinna zostać udzielona dopiero wtedy, gdy jednostka w sytuacji kryzysowej przestaje być samowystarczalna. Ustawodawca nie definiuje z oczywistych względów pojęcia "trudnych sytuacji życiowych", podaje jedynie najczęstsze powody ich powstawania (art. 7 ustawy o pomocy społecznej). Tym samym ocena zaistnienia tej przesłanki należy do organów pomocy społecznej. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, w wyroku z dnia 18 czerwca 2014 r., w sprawie o sygn. akt II SA/Po 119/14.

Podkreślenia wymaga fakt, że pomoc społeczna może zostać udzielona rodzinie, czy też osobie poprzez udzielenie dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama