REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

PFRON wypłaca do 185 000 zł na jeden samochód dla osoby niepełnosprawnej. Wyda 150 mln zł

Tomasz Król
prawnik - prawo sektora publicznego, prawo cywilne, gospodarcze, prawo administracyjne, podatki
PFRON wypłaca do 185 000 zł na jeden samochód dla osoby niepełnosprawnej. Wyda 150 mln zł
PFRON wypłaca do 185 000 zł na jeden samochód dla osoby niepełnosprawnej. Wyda 150 mln zł
Inne

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 sierpnia 2023 r. osoby niepełnosprawne mogą otrzymać do 185 000 zł dofinansowania na swój samochód (dla samochodu wartego 300 000 zł). 

Tak duża kwota wynika z tego, że wsparcie dotyczy najmocniej poszkodowanych na zdrowiu osób niezdolnych do samodzielnego poruszania się. 

REKLAMA

W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna będzie korzystała z samochodu jako pasażer dofinansowanie jest mniejsze i wynosi maksymalnie 154 500 zł (dla samochodu wartego 230 000 zł). 

PFRON dofinansowuje kierowcę - osobę niepełnosprawną

Dla samochodu (nowego lub używanego) dostosowanego do prowadzenia przez osobę z niepełnosprawnością dofinansowanie z PFRON wynosi:

 • do 150.000,00 zł - 80% ceny samochodu
 • nadwyżka między 150.000,00 zł - 250.000,00 zł - 50%
 • nadwyżka między 250.000,00 zł - 300.000,00 zł - 30%

Łączna maksymalna wartość dofinansowania 185 000 zł.

Która osoba niepełnosprawna może otrzymać 185 000 zł? Obowiązują tu takie kryteria:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 1. ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 2. złoży oświadczenie, że nie jest w stanie w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie przemieszczać się bez użycia wózka, oraz że nie jest w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka na siedzenie samochodu (potwierdza to lekarz specjalista ortopedii, rehabilitacji lub neurologii);
 3. nie sprzeda samochodu przez 60 miesięcy;
 4. ma ważne prawa jazdy kategorii B.

Czytaj także:

PFRON: 70 000 zł dofinansowania do wyposażenia samochodu osoby niepełnosprawnej

Samochód dla osoby niepełnosprawnej jako pasażera

Dla samochodu dostosowanego (nowego lub używanego) do przewozu pasażera będącego osobą z niepełnosprawnością dofinansowanie z PFRON wynosi:

 • do 130.000,00 zł - 85% ceny samochodu
 • nadwyżka między 130.000,00 - 200.000,00 zł - 50%
 • nadwyżka między 200.000,00 zł - 230.000,00 zł - 30%.

Łączna maksymalna wartość dofinansowania 154 500 zł.

Ten wariant dofinansowania cieszy się większą popularnością. Bo samochód prowadzi osoba zdrowa. O wiele łatwiej kupić samochód fabrycznie przystosowany do przewozu osoby niepełnosprawnej niż dla osoby niepełnosprawnej kierującej samochodem jako kierowca. 

 

PFRON wyda 150 mln zł

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczył kwotę 150.001.593,57 zł do rozdysponowania w drugiej turze naboru wniosków w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością.

Kwota 150.001.593,57 zł zostanie podzielona na oddziały PFRON:

 1. w połowie proporcjonalnie do liczby osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności, które zamieszkują w województwach objętych kompetencjami poszczególnych oddziałów,
 2. w połowie proporcjonalnie do liczby wniosków, które zostaną złożone w poszczególnych oddziałach w drugiej turze naboru wniosków.

Druga tura naboru wniosków rozpoczęła się 1 sierpnia od godziny 10:00 i potrwa do 31 sierpnia 2023 r. do godziny 23:59.

Kryteria punktowe

Kryteria punktowe są następujące:

 • osoby niepełnosprawne w wieku do 65 roku życia - 1 punkt;
 • osoby niepełnosprawne w wieku od 4 roku życia - 1 punkt;
 • we wspólnym gospodarstwie domowym są co najmniej dwie osoby niepełnosprawne spełniające warunki udziału w programie, a samochód zostanie dostosowany do ich wspólnego podróżowania - 1 punkt;
 • 1 punkt uzyskają także osoby w wieku powyżej 65 roku życia, jeżeli są aktywni zawodowo. W takim przypadku złożą one oświadczenie, że są zatrudnione na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, a zatrudnienie rozpoczęło się, co najmniej na sześć miesięcy przed złożeniem wniosku oraz że w tym okresie nie przebywały na urlopie bezpłatnym. Analogiczne oświadczenie złożą także osoby prowadzące działalność gospodarczą.

W przypadku gdy więcej niż jeden wniosek uzyska taką samą liczbę punktów wnioski z taką samą liczbą punktów szereguje się na liście rankingowej według kolejności złożenia wniosków.

Dofinansowanie przyznawane jest, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, według kolejności z listy rankingowej do wyczerpania puli środków będącej w dyspozycji danego oddziału PFRON.

System Obsługi Wsparcia

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) na stronie: https://sow.pfron.org.pl/ przez teletransmisję danych lub w Oddziale PFRON przy pomocy pracownika Funduszu. 

Aby złożyć wniosek trzeba posiadać kwalifikowany podpis lub profil zaufany oraz mieć założone wcześniej konto na platformie SOW. Sposób składania wniosków i ich rozpatrywanie określone są w załączniku do programu, przy czym wnioski nierozpatrzone pozytywnie w turze wcześniejszej lub, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na wyczerpanie środków w danej turze mogą być składane ponownie w kolejnej turze.

Wniosek o dofinansowanie

KONIECZNE JEST ZŁOŻENIE NOWEGO WNIOSKU W SYSTEMIE SOW; NIE MA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA WNIOSKÓW Z PIERWSZEJ TURY NABORU.

Wniosek o dofinansowanie obejmuje między innymi:

 1. Wybór rodzaju dofinansowania – przedmiot pomocy:
  1. dofinansowanie zakupu dostosowanego samochodu osobowego dla kierowcy, albo
  2. dofinansowanie zakupu dostosowanego samochodu osobowego dla pasażera;
 2. Wskazanie przewidywanej ceny brutto zakupu dostosowanego samochodu osobowego;
 3. Odwzorowanie cyfrowe ważnego orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji albo orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia, o którym mowa w art. 5 pkt 1, 1a albo art. 62 ust. 2 pkt 1 albo ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – traktowanego na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 4. Odwzorowanie cyfrowe zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że wnioskodawca lub osoba niepełnosprawna, której opiekunem prawnym jest wnioskodawca, nie jest w stanie w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie przemieszczać się bez użycia wózka inwalidzkiego oraz że nie jest w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu -wzór zaświadczenia lekarskiego; Zaświadczenia lekarskie wydane do wniosków o dofinansowanie z pierwszej tury naboru, tj. wystawione od 7 lutego 2023 r., zachowują ważność w turze naboru rozpoczynającej się w dniu 1 sierpnia 2023 r.
 5. Odwzorowanie cyfrowe potwierdzenia, że beneficjent posiada ważne prawo jazdy kategorii B w przypadku składania wniosku o dofinansowanie zakupu dostosowanego samochodu do potrzeb kierowcy poruszającego się na wózku inwalidzkim;
 6. Odwzorowanie cyfrowe pełnomocnictwa, jeżeli dotyczy.

Integralną część elektronicznego wniosku stanowią OŚWIADCZENIA do zaakceptowania, które należy zaznaczyć w SOW – nie trzeba załączać skanów tych oświadczeń:

 1. Oświadczenie wnioskodawcy lub opiekuna prawnego wnioskodawcy, że nie jest on w stanie w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie przemieszczać się bez użycia wózka inwalidzkiego oraz nie jest w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu, co dodatkowo potwierdza lekarz specjalista ortopedii, rehabilitacji lub neurologii na druku formularza dołączonego do wniosku. [Złożenie oświadczenia konieczne w celu złożenia wniosku];
 2. Oświadczenie, że wnioskodawca że nie dokona zbycia pojazdu dofinansowanego ze środków programu, przez okres co najmniej 60 miesięcy od dnia otrzymania dofinansowania oraz będzie go używał zgodnie z celem programu [Złożenie oświadczenia konieczne w celu złożenia wniosku];
 3. Oświadczenie wnioskodawcy, że osoba niepełnosprawna nie została umieszczona w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno–opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich. [Złożenie oświadczenia konieczne w celu złożenia wniosku] - Nowe oświadczenie;
 4. Oświadczenie o zatrudnieniu na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, które rozpoczęło się, co najmniej na sześć miesięcy przed złożeniem wniosku albo o prowadzeniu działalności gospodarczej, co najmniej na sześć miesięcy przed złożeniem wniosku – dotyczy beneficjentów powyżej 65 roku życia, czynnych zawodowo. [Oświadczenie opcjonalne – złożenie oświadczenia nie jest wymagane w celu złożenia wniosku. Oświadczenie widoczne jedynie dla osób których wiek na dzień składania wniosku to 65 lat lub więcej] - Nowe oświadczenie;
 5. Oświadczam, że liczba osób niepełnosprawnych spełniających warunki udziału w programie we wspólnym gospodarstwie domowym wynosi: (oświadczający wstawia tu cyfrę od 2 do 5) [Oświadczenie opcjonalne - złożenie oświadczenia nie jest wymagane w celu złożenia wniosku; Oświadczenia nie składają osoby, w których gospodarstwie domowym nie ma innych osób spełniających warunki udziału w programie. Oświadczenie może być złożone przez osoby, w których gospodarstwach domowych są inne osoby spełniające warunki udziału w programie.  Złożenie oświadczenia skutkuje koniecznością dostosowania samochodu umożliwiającego jednoczesną podróż liczbie osób wskazanych w tym oświadczeniu.] - Nowe oświadczenie

Kilka osób niepełnosprawnych w domu

Komunikat PFRON: "Jeśli w Twoim gospodarstwie domowym są inne osoby niepełnosprawne spełniające warunki udziału w programie, to składając wniosek możesz zaznaczyć „V” przy oświadczeniu brzmiącym: „Oświadczam, że liczba osób niepełnosprawnych spełniających warunki udziału w programie we wspólnym gospodarstwie domowym wynosi:” W oknie znajdującym się poniżej Oświadczenia wpisz liczbę osób łącznie z Tobą.

Pamiętaj! Składając Oświadczenie zobowiązujesz się, że dofinansowany pojazd zostanie dostosowany do jednoczesnego podróżowania na wózkach inwalidzkich wskazanej w oświadczeniu liczbie osób niepełnosprawnych. Złożenie Oświadczenia nie zwiększa możliwej do uzyskania kwoty dofinansowania."

UWAGA: Oświadczenia nie składają (nie zaznaczają znaku „V”) osoby, w których gospodarstwach domowych nie ma innych osób spełniających warunki programu.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(20)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Prawda
  2023-08-02 08:19:58
  To tylko tak ładnie jast napisane bo prawda jest inna aut nie ma do 150 000 próbowałem znaleźć i wszędzie odsyłali mnie z kwitkiem to jest tylko pokazówka jak pomagają ludzią niepełnosprawnym
  0
 • Inwalidka
  2023-08-02 01:31:08
  Dlaczego dofinansowanie mają dostać tylko ci co mają w orzeczeniu asystenta ? Przecież to jest dyskryminacja !!! Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. Ja mam tylko umiarkowany i mogę samodzielnie egzystować i już dofinansowania do samochodu nie dostanę bo jestem "za zdrowa " skandal i granda w jakim kraju my żyjemy? W chorym kraju
  10
  pokażodpowiedzi (3)
 • Iro
  2023-08-01 20:22:10
  Słowa Krzyśka święte słowa przerabiałem to samo wielką ustawka i nic więcej poświęciłem. Podejrzewam że lista ustalona była jeszcze przed otwarciem naboru wniosków. Najśmieszniejsze że nikt nie widzi w tym problemu i mimo próby zainteresowania problemem różnych instytucji zero odzewu. Masakra.
  0
 • Krzychu
  2023-08-01 19:59:10
  Wszystko pięknie. Termin składania wniosków miesięczny. Ostatnio mój wniosek był 145 złożony w pierwszym dniu- odrzucony z powodu braku środków. Teraz składanie wniosków było od godziny 10:00 system sow nie działał wieszał się itd. po dwóch godzinach udało się w końcu wysłać i co nr 57. Też zostanie odrzucony bo to odległy numer. A składanie wniosków do końca sierpnia- cyrk.
  3
  pokażodpowiedzi (1)
 • Bobi
  2023-08-02 22:28:08
  To.sa pojazdy dla rodziny niepełnosprawnej a nie dla niepełnosprawnych ja nie mogę przejść 30 metrów bo nie mogę złapać powietrza mnie się nie należy a osoby pełnosprawne jeżdżą furami niepełnosprawnych to jest polityka płacą firmom zatrudniającym niepełnosprawnych wyzyskujacym tych ludzi jak zachoruje do zwolnienia a nie ma na pomoc
  0
 • Balbinka
  2023-08-04 10:54:16
  Lista była chyba utworzona wcześniej, mąż składał wniosek i został on odrzucony bo nie ma funduszy, więc o jakich dotacjach mówicie.
  0
 • Ja
  2023-08-02 10:57:54
  Łódzki Oddział PFRON , system nie działał , setki razy się zawieszał. Byłam pierwsza i nie udało się złożyć wniosku Siedziałam tam prawie cały dzień przy komputerze. W Łódzkim oddziale nikt nie złożył wniosku. ZERO
  0
 • Mkm
  2023-08-02 20:06:46
  Ja też siedziałam przy komputerze od 10.00 ale niestety nie udało się wysłać 01.08 dopiero dzisiaj czyli 02.08.No i pewnie jestem 150 ta albo i dalej w Małoplsce.
  0
 • Ja
  2023-08-02 11:08:39
  Ktoś przed chwilą usunął mój komentarz. W Łódzkim oddziale PFRON była awaria systemu. Pierwsza osoba siedziała przy komputerze cały dzień.Nie udało się złożyć wniosku. W Łódzkim oddziale PFRON ZERO wniosków.. Proszę nie usuwać komentarza . Co chwilę ktoś usuwa
  0
  pokażodpowiedzi (1)
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Min. Siekierski: Musimy zrozumieć protesty rolników. 27 lutego posiedzenie unijnej rady ministrów w Brukseli. 29 lutego rozmowy z rolnikami w Ministerstwie

Musimy zrozumieć protesty rolników i o to będę zabiegał na jutrzejszym posiedzeniu unijnej rady ministrów w Brukseli – powiedział Czesław Siekierski, minister rolnictwa i rozwoju wsi 26 lutego 2024 r. w czasie konferencji prasowej kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Polska nie dostanie wszystkich pieniędzy na KPO? Ekspert: 43 inwestycje zagrożone. Konieczna rewizja polskiego KPO

Zdaniem Łukasza Kościjańczuka, eksperta firmy doradczej CRIDO, ok. 43 inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy (z 56 zaplanowanych) może nie zostać zrealizowanych do 31 sierpnia 2026 r, co oznacza, że Polska nie otrzyma refinansowania z UE. Dlatego niezbędna jest rewizja KPO, która - jak oszacował ekspert - może objąć nawet połowę planowanych przedsięwzięć.

D. Tusk odblokował unijne pieniądze na polskie KPO [137 mld euro, 600 mld zł]. W przyszłym tygodniu dwie ważne decyzje. von der Leyen: Razem będziemy bronić praworządności w całej Europie

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz premier Belgii Alexander De Croo w piątek 23 lutego 2023 r. rozmawiali w Warszawie z premierem Tuskiem. Przewodnicząca KE poinformowała po spotkaniu, że w przyszłym tygodniu zapadną dwie decyzje ws. funduszy europejskich dla Polski. Uwolnią one do 137 mld euro z funduszu spójności i Funduszu Odbudowy.

PFRON: Od 1 marca wnioski o samochody dla osób niepełnosprawnych. Dopłata 80% od 150 000 zł albo 85% od 130 000 zł

Maksymalna wartość samochodu objęta wsparciem wynosi 300 000 zł (osoba niepełnosprawna jest kierowcą) albo 230 000 zł (opiekun jest kierowcą). Muszą to być samochody dostosowane do potrzeb osób korzystających w poruszaniu się wózkiem inwalidzkim.

REKLAMA

Depresja nie wybiera. Ale na dobrostan psychiczny może wpłynąć dieta albo... pies

23 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. To dobra okazja do tego, aby przypomnieć sobie, że ta choroba może dotknąć każdego. Gdzie szukać pomocy? Jak poprawić swój dobrostan psychiczny? 

Uposażenia żołnierzy zawodowych w 2024 roku [Tabela stawek]. Będzie też zmiana dot. dodatków za długoletnią służbę wojskową

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z 16 lutego 2024 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych zostały określone te stawki ze skutkiem od 1 stycznia 2024 r. Rozporządzenie weszło w życie 21 lutego 2024 r. Od 1 kwietnia 2024 r. będzie też zmiana dot. dodatków za długoletnią służbę wojskową żołnierzy zawodowych.

Będzie zakaz sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. Już 64% młodzieży miało do czynienia z takimi papierosami

Aż 64 proc. młodych ludzi miało kontakt z jednorazowymi papierosami elektronicznymi. Czy wkrótce to się skończy? Minister Zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała w środę, że może rozpocząć pracę nad zakazem sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. 

Zakaz sprzedaży e-papierosów jednorazowych. I.Leszczyna: Zielone światło od Donalda Tuska dla zmiany przepisów

W dniu 21 lutego 2024 r. Minister Zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała, że może już rozpocząć pracę nad zakazem sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. Dodała, że chciałaby jak najszybszej ścieżki, bo aż 64 procent młodych ludzi miało z nimi kontakt.

REKLAMA

Te województwa otrzymają milionowe dofinansowania dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

W województwie świętokrzyskim samorządy mogą otrzymać ponad 52 mln na opiekę dla osób niesamodzielnych. W małopolskim blisko 21 mln zł na wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych. Co trzeba zrobić? 

Z jakimi objawami jechać na SOR, a kiedy skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

Pacjenci często zastanawiają się, z jakimi objawami mogą jechać na SOR, a kiedy zgłosić się na NiŚOZ. W artykule postaramy się rozwiać te wątpliwości. 

REKLAMA