| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Pomoc społeczna > Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych – jak sporządzić sprawozdanie zgodnie z nowym rozporządzeniem?

Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych – jak sporządzić sprawozdanie zgodnie z nowym rozporządzeniem?

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych weszło w życie 12 kwietnia 2013 r. Rozporządzenie reguluje kwestie w zakresie terminu oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.

Te zmiany wiążą się również ze zmianą numeracji innych wierszy w tej części sprawozdania.

8) w części H:

• w wierszach 1.2.-1.6., 2.2-2.6, 3.2.-3.6. oraz 4.2.-4.6. zmieniono przedziały dochodowe, w związku z wejściem w życie z dniem 8 września 2012 r. rozporządzenia Rady Ministrów z 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych, w którym określone zostały obowiązujące od dnia 1 listopada 2012 r. wysokości zasiłków rodzinnych oraz kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. ustawy z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. poz. 1255), wprowadzającej kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

W załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z 23 maja 2006 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych wprowadzono następujące zmiany:

1. w części A i B dookreślone zostały nazwy tabeli, zastąpiono formularze z serii E przez dokumenty SED z serii F, R oraz H, a także dodano Chorwację do spisu państw
stosujących przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (w związku z planowanym przystąpieniem tego państwa do Unii Europejskiej z dniem 1 lipca 2013 r.),

2. w części C:

• usunięto informację na temat liczby osób realizujących zadania z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych, w związku z przeniesieniem odpowiednich wierszy do części E sprawozdania,
• dodano liczbę wystawionych tytułów egzekucyjnych (w tym zastępczych tytułów egzekucyjnych na wniosek instytucji zagranicznych).

3. w części E:

• dodano wiersze od 3.1.1 do 3.4.2 oraz od 4.1.1 do 4.4.2 obrazujące rodzaje wydatków na obsługę świadczeń rodzinnych – wydatki te dotyczą:
- wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę, w tym wydatki na fakultatywne składowe wynagrodzenia,
- wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne, w tym wydatki na fakultatywne składowe wynagrodzenia,
- inwestycji,
- pozostałych grup wydatków.

• przeniesiono z części C informacje na temat liczby osób realizujących zadania z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych, w celu powiązania jej z informacją o wydatkach na wynagrodzenia osób realizujących świadczenia rodzinne, co ułatwi przeprowadzenie kompletnej analizy,
• dodano wiersz dotyczący liczby m2 lokalu, w którym realizowane są zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, w związku z koniecznością identyfikacji kompletnych wydatków związanych z realizacją zadania i obliczenia przeciętnych składowych kosztów obsługi świadczeń rodzinnych, jakimi są m.in. wydatki administracyjne związane z utrzymaniem lub wynajmem lokalu,
• dostosowano brzmienie przypisu nr 1 określającego tytuł rozdziału klasyfikacji budżetowej do obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Ponadto, w związku z przekazywaniem sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych finansowanych z budżetu państwa
oraz budżetów gmin wyłącznie w wersji elektronicznej, we wzorze sprawozdania zmieniono zapis „Pieczęć organu sporządzającego sprawozdanie” na „Dane organu  sporządzającego sprawozdanie”.

Masz wątpliwości? Podyskutuj na Forum.

Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 kwietnia 2013 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 441).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Jan Furtas

konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »