| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Oświata

Ile pieniędzy unijnych trafi do szkół

Aktualizacja: 13.01.2010

Rozwój gospodarki opartej na wiedzy wymaga inwestycji w kapitał ludzki. A to oznacza inwestycje w wysokiej jakości system oświaty. Niezbędne są działania zmierzające do zwiększenia dostępności edukacji i wyrównania oferty edukacyjnej na obszarach miejskich i wiejskich. Tym celom będą służyć działania realizowane w ramach III i IX Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. »

Na stadion tylko z dowodem

Aktualizacja: 13.01.2010

• Organizatorzy imprez masowych muszą prowadzić identyfikację osób biorących w nich udział• Kibic mający alkohol naraża się na areszt, ograniczenie wolności lub grzywnę powyżej 1 tys. zł• Egzekucja zakazów stadionowych napotyka w praktyce trudności »

Uczniowie i nauczyciele mogą być podsłuchiwani

Aktualizacja: 13.01.2010

Rząd w ramach programu monitoringu w szkołach zaleca instalowanie kamer z bardzo czułymi mikrofonami. Prawnicy ostrzegają, że bez zgody osób przebywających w szkole nie można nagrywać dźwięku. »

Nie można zlikwidować szkół w gminie i zastąpić ich fundacją

Aktualizacja: 13.01.2010

Obowiązkowy charakter zadań własnych gminy w postaci prowadzenia szkół podstawowych i przedszkoli powoduje, że gmina nie może z wykonywania tych zadań zrezygnować, czy też przekazać ich do wykonania innemu podmiotowi, nawet fundacji, na której powstanie i działalność będzie wywierała znaczący wpływ. »

Jak odpowiednie organy radzą sobie z przyznawaniem stypendium szkolnego

Aktualizacja: 13.01.2010

Przed wprowadzeniem nowych zasad przyznawania stypendiów szkolnych, obawiano się, że samorządowe kolegia odwoławcze zostaną zasypane dużą liczbą odwołań. Co sprawia gminom najwięcej kłopotów? Czy przepisy wymagają zmian? »

Jak wydać decyzję w sprawie stypendium, której nie podważy kolegium odwoławcze

Aktualizacja: 13.01.2010

Do 15 września uczniowie i rodzice mają czas na składanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Następnie organy gminy muszą rozpatrzyć wniosek i wydać decyzję. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że wiele samorządów nie zawsze robi to zgodnie z przepisami prawa. »

Szkoła nie może zabronić używania telefonu komórkowego

Aktualizacja: 13.01.2010

Rodzice skarżą się, że rady pedagogiczne uchwalają całkowity zakaz korzystania z telefonu komórkowego na terenie szkoły. Resort edukacji twierdzi, że jest to sprzeczne z prawem. »

Skreślenie ucznia decyzją administracyjną

Aktualizacja: 13.01.2010

Dyrektor szkoły lub placówki publicznej albo niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej może, w drodze decyzji, skreślić z listy uczniów tylko osoby nieobjęte obowiązkiem szkolnym w wypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki - stanowi art. 39 ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. »

Czy nauczyciel może przejść na emeryturę po 15 latach pracy

Aktualizacja: 13.01.2010

W sierpniu ukończę 55 lat. Udowodniłam 23 lata składkowe i nieskładkowe, w tym 17 lat pracy nauczycielskiej w pełnym wymiarze czasu pracy. Nie przystąpiłam do OFE. Czy będę mogła przejść na wcześniejszą emeryturę. Czy stosunek pracy w szkole będę mogła rozwiązać dopiero za dwa, trzy lata? »

We wrześniu uczniowie mogą nie mieć ubezpieczenia

Aktualizacja: 13.01.2010

Działających od września ubezpieczeń szkolnych nie można już będzie zawierać w październiku. Zmiany w prawie zmniejszą w tym roku możliwości wyboru towarzystwa ubezpieczającego uczniów. Dobrym rozwiązaniem jest przedłużenie o miesiąc obecnych umów i spokojne rozważenie oferty przez rodziców »

Spór o stypendia, dodatki stażowe i autonomię uczelni

Aktualizacja: 13.01.2010

Resort nauki kończy prace nad zmianą prawa o szkołach wyższych. Założenia do nowelizacji ustawy są zbyt ogólne i niespójne. Środowisko akademickie przygotowało własną propozycję zmian »

Nauczyciele nie muszą zwalniać się ze szkół

Aktualizacja: 13.01.2010

Nauczyciele, którzy do końca tego roku nabędą prawo do wcześniejszej emerytury bez względu na wiek, nie będą musieli w sierpniu odchodzić z pracy. »

Zadania samorządu terytorialnego w działalności oświatowej

Aktualizacja: 13.01.2010

Jednym z najważniejszych zadań jednostki samorządu terytorialnego jako organu prowadzącego szkołę lub placówkę jest zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków nauki. Za zajęcia przewidziane w planie według programów ramowych prowadzone w określonych limitach godzinowych szkoła publiczna nie ma prawa pobierać żadnych opłat. Środki na ten cel powinny być przewidziane w budżecie samorządu. Zadaniem własnym gminy jest udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. »

Wójt może upoważnić dyrektora szkoły do decydowania o wynajmie sal

Aktualizacja: 13.01.2010

O tym, czy dyrektor szkoły może zawrzeć umowę najmu sal szkolnych, rozstrzyga treść konkretnego pełnomocnictwa udzielonego przez wójta. »

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »