reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Oświata

Szkoła nie może odmówić przyjęcia ucznia

Aktualizacja: 13.01.2010

Placówka oświatowa musi przyjąć dzieci powracające z rodzicami z zagranicy. Powinni oni jednak przedstawić dokumenty z poprzedniej szkoły. »

Szkoły prywatne nie mogą prowadzić e-studiów

Aktualizacja: 13.01.2010

Od dziś jedynie uczelnie posiadające prawo do habilitowania mogą prowadzić 80 proc. zajęć na studiach przez internet. »

Jakie są przyczyny niedofinansowania zadań oświatowych

Aktualizacja: 13.01.2010

Samorządy twierdzą, że w sumie dodają 2 mld zł do edukacji. Z tego też powodu muszą zamykać małe, ale drogie w utrzymaniu szkoły. Skąd wynika aż takie niedofinansowanie zadań oświatowych? »

Rodzice muszą być poinformowani o zamiarach rady

Aktualizacja: 13.01.2010

Istotą wymogu powiadamiania rodziców uczniów o zamiarze likwidacji szkoły, o którym jest mowa w art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, jest to, aby rodzice mogli się zapoznać z takim zamiarem i podjąć kroki w celu znalezienia dla dzieci odpowiedniej szkoły bądź kroki w celu wyeliminowania takiej uchwały z obrotu prawnego. Wymóg ten jest spełniony także wówczas, gdy informacja o zebraniu rodziców poświęconym likwidacji szkoły została przekazana poprzez wpisy do dzienniczków uczniów, tj. w zwyczajowej formie komunikowania się szkoły z rodzicami. »

Ile pieniędzy unijnych trafi do szkół

Aktualizacja: 13.01.2010

Rozwój gospodarki opartej na wiedzy wymaga inwestycji w kapitał ludzki. A to oznacza inwestycje w wysokiej jakości system oświaty. Niezbędne są działania zmierzające do zwiększenia dostępności edukacji i wyrównania oferty edukacyjnej na obszarach miejskich i wiejskich. Tym celom będą służyć działania realizowane w ramach III i IX Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. »

Na stadion tylko z dowodem

Aktualizacja: 13.01.2010

• Organizatorzy imprez masowych muszą prowadzić identyfikację osób biorących w nich udział• Kibic mający alkohol naraża się na areszt, ograniczenie wolności lub grzywnę powyżej 1 tys. zł• Egzekucja zakazów stadionowych napotyka w praktyce trudności »

Uczniowie i nauczyciele mogą być podsłuchiwani

Aktualizacja: 13.01.2010

Rząd w ramach programu monitoringu w szkołach zaleca instalowanie kamer z bardzo czułymi mikrofonami. Prawnicy ostrzegają, że bez zgody osób przebywających w szkole nie można nagrywać dźwięku. »

Nie można zlikwidować szkół w gminie i zastąpić ich fundacją

Aktualizacja: 13.01.2010

Obowiązkowy charakter zadań własnych gminy w postaci prowadzenia szkół podstawowych i przedszkoli powoduje, że gmina nie może z wykonywania tych zadań zrezygnować, czy też przekazać ich do wykonania innemu podmiotowi, nawet fundacji, na której powstanie i działalność będzie wywierała znaczący wpływ. »

Jak odpowiednie organy radzą sobie z przyznawaniem stypendium szkolnego

Aktualizacja: 13.01.2010

Przed wprowadzeniem nowych zasad przyznawania stypendiów szkolnych, obawiano się, że samorządowe kolegia odwoławcze zostaną zasypane dużą liczbą odwołań. Co sprawia gminom najwięcej kłopotów? Czy przepisy wymagają zmian? »

Jak wydać decyzję w sprawie stypendium, której nie podważy kolegium odwoławcze

Aktualizacja: 13.01.2010

Do 15 września uczniowie i rodzice mają czas na składanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Następnie organy gminy muszą rozpatrzyć wniosek i wydać decyzję. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że wiele samorządów nie zawsze robi to zgodnie z przepisami prawa. »

Szkoła nie może zabronić używania telefonu komórkowego

Aktualizacja: 13.01.2010

Rodzice skarżą się, że rady pedagogiczne uchwalają całkowity zakaz korzystania z telefonu komórkowego na terenie szkoły. Resort edukacji twierdzi, że jest to sprzeczne z prawem. »

Skreślenie ucznia decyzją administracyjną

Aktualizacja: 13.01.2010

Dyrektor szkoły lub placówki publicznej albo niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej może, w drodze decyzji, skreślić z listy uczniów tylko osoby nieobjęte obowiązkiem szkolnym w wypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki - stanowi art. 39 ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. »

Czy nauczyciel może przejść na emeryturę po 15 latach pracy

Aktualizacja: 13.01.2010

W sierpniu ukończę 55 lat. Udowodniłam 23 lata składkowe i nieskładkowe, w tym 17 lat pracy nauczycielskiej w pełnym wymiarze czasu pracy. Nie przystąpiłam do OFE. Czy będę mogła przejść na wcześniejszą emeryturę. Czy stosunek pracy w szkole będę mogła rozwiązać dopiero za dwa, trzy lata? »

Nauczyciele nie muszą zwalniać się ze szkół

Aktualizacja: 13.01.2010

Nauczyciele, którzy do końca tego roku nabędą prawo do wcześniejszej emerytury bez względu na wiek, nie będą musieli w sierpniu odchodzić z pracy. »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama