| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Oświata > Strajk nauczycieli 2019: Kiedy strajk jest niedopuszczalny

Strajk nauczycieli 2019: Kiedy strajk jest niedopuszczalny

Strajk nauczycieli już 8 kwietnia 2019 r. Nauczyciele powstrzymają się wówczas od wykonywania pracy w celu rozwiązania sporu dotyczącego płac. Strona rządowa proponuje 9 proc. wzrost wynagrodzenia w oświacie od września 2019 r.

W niniejszym artykule wyjaśnimy czym jest strajk i kiedy jest niedopuszczalny. Odpowiedzi należy szukać w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Przedmiotem sporu zbiorowego pracowników z pracodawcą mogą być:

 • Warunki pracy,
 • Płace,
 • Świadczenia socjalne,
 • Prawa oraz wolności związkowe.

Etapami sporu zbiorowego są rokowania, mediacje oraz arbitraż. Zanim strajk zostanie podjęty mamy do czynienia z etapami sporu, o których mowa w zdaniu poprzednim. Strajk można traktować jako ostatni etap sporu zbiorowego.

Ze sporem zbiorowym zaczynamy mieć do czynienia w momencie wystąpienia przez podmiot reprezentujący interesy pracownicze do pracodawcy z żądaniami. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych pracodawca podejmuje niezwłocznie rokowania w celu rozwiązania sporu w drodze porozumienia, zawiadamiając równocześnie o powstaniu sporu właściwego okręgowego inspektora pracy.

Jeżeli rokowania nie zakończą się porozumieniem strony sporządzają protokół, w którym wskazują swoje stanowiska.

Zobacz: Pracownicy

Kolejnym etapem jest mediacja. Dochodzi do niej jeżeli strona, która wszczęła spór, podtrzymuje zgłoszone żądania, spór ten prowadzony jest przez strony z udziałem osoby dającej gwarancję bezstronności. Jeżeli po zakończeniu mediacji nie dojdzie do porozumienia strona, która wystąpiła z żądaniem przystępuje do przygotowania strajku. Należy pamiętać, że udział w strajku jest dobrowolny. Polega on na zbiorowym wstrzymaniu się zatrudnionych od wykonywania pracy. W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych określono sytuacje, w których strajk jest niedopuszczalny.

Kiedy strajk jest niedopuszczalny?

Strajkować nie mogą pracownicy zatrudnieni w administracji rządowej oraz samorządowej. Podobnie jest z pracownikami sądów i prokurator. Z prawa do strajku nie mogą skorzystać także zatrudnieni w organach władzy państwowej.

Zgodnie z przepisami omawianej w niniejszym artykule ustawy niedopuszczalne jest zorganizowanie strajku w:

 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Agencji Wywiadu,
 • Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,
 • Służbie Wywiadu Wojskowego,
 • Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
 • Służbie Ochrony Państwa, w jednostkach Policji i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Służby Więziennej,
 • Straży Granicznej,
 • Straży Marszałkowskiej,
 • Krajowej Administracji Skarbowej, w których pełnią służbę funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej,
 • jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej.

Należy podkreślić, że strajkować mogą wszyscy pracownicy szkoły. Nie ma znaczenia czy należą do związku, czy też nie.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »