reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Oświata > Kwalifikacje doradcy zawodowego

Kwalifikacje doradcy zawodowego

Doradca zawodowy, pracujący w szkole, posiada 5-letnie studia magisterskie - pedagogika - specjalność doradztwo zawodowe, studia ukończone na uczelni państwowej w 2008 r. Posiada także przygotowanie pedagogiczne - praktyka pedagogiczna w urzędzie pracy w wymiarze 150 godzin - nie jest to jednak praktyka w szkole. Uczelnia wystawiła dodatkowe zaświadczenie, że osoba ta ma przygotowanie pedagogiczne. Czy należy uznać ten dokument?


Tak. O posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy bowiem dyplom lub inny dokument wydany przez szkołę wyższą.

Uzasadnienie: Doradcą metodycznym jest nauczyciel udzielający pomocy nauczycielom szkół i placówek, zwłaszcza nauczycielom rozpoczynającym pracę w formie bezpośredniego wsparcia ich rozwoju oraz doskonalenia zawodowego. Zasady współpracy z doradcami metodycznymi określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego (dalej: rozporządzenie).

Na stanowiskach doradców metodycznych mogą być zatrudnieni nauczyciele spełniający warunki określone przepisami rozporządzenia, czyli posiadający:

• kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia zawodowego,

• stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

• co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej.

Analizując pojęcie „przygotowanie pedagogiczne”, należy posłużyć się przepisami rozporządzenia z 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (dalej: rozporządzenie o kwalifikacjach nauczycieli).

Przepisy rozporządzenia o kwalifikacjach nauczycieli definiują pojęcie „przygotowania pedagogicznego” jako - nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia i praktyką pedagogiczną - w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin, oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin.

W przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin. O posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom lub inny dokument wydany przez szkołę wyższą, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli i świadectwo ukończenia pedagogicznego kursu kwalifikacyjnego.

Jeżeli więc doradca zawodowy może przedłożyć pracodawcy zaświadczenie wystawione przez szkołę wyższą, którą ukończył, o posiadaniu przygotowania pedagogicznego, przygotowanie takie powinno zostać przez pracodawcę uznane. Obowiązujące przepisy wskazują bowiem dokładnie, iż potwierdzenie posiadania przez nauczyciela przygotowania pedagogicznego potwierdza szkoła lub zakład kształcenia nauczycieli. Dlatego też, w sytuacji opisanej w pytaniu, doradca zawodowy - metodyczny legitymujący się takim zaświadczeniem ma przygotowanie pedagogiczne i może pracować w tym charakterze.

Magdalena Kasprzak

Podstawy prawne:

• Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. nr 1, poz. 1)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego (Dz.U. nr 84, poz. 779)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. nr 155, poz. 1288; ost.zm. Dz.U. z 2004 r. nr 122, poz. 1290)

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Samorzad.infor.pl

Zdjęcia


Wideoszkolenie: JPK_VAT w nowej formie149.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama