Kategorie

Nagroda jubileuszowa - porada

Czajkowska-Matosiuk Katarzyna
nagroda jubileuszowa, przychód
inforCMS
Nagroda jubileuszowa nie jest składnikiem wynagrodzenia za pracę, lecz dobrowolnym świadczeniem pracodawcy na rzecz pracownika. Często możliwość i zasady przyznania przez pracodawcę nagrody wynikają bezpośrednio z zasad wynagradzania pracowników przyjętych w układach zbiorowych pracy, regulaminach wynagrodzeń, lub uzgodnionych w umowach o pracę.

Pytanie:

Jeden z pracowników jednostki budżetowej 31 stycznia nabył po raz pierwszy prawo do nagrody jubileuszowej. Czy taka nagroda jest składnikiem wynagrodzenia za pracę? Czy jest to podstawa do naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne? Z uwagi na to, że była to niedziela, jednostka budżetowa dokonała wypłaty 1 lutego. Jak jednostka powinna potraktować taką wypłatę? Czy będzie to zobowiązanie ze stycznia, czy z lutego?

Odpowiedź:

Nagroda jubileuszowa nie jest składnikiem wynagrodzenia za pracę, lecz dobrowolnym świadczeniem pracodawcy na rzecz pracownika. Nagrody, które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat, nie stanowią podstawy naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161 poz. 1106 ze zm.).

Przychód w rozumieniu podatkowym powstał w dniu 1 lutego, a tym samym wypłacona nagroda jubileuszowa powinna być zakwalifikowana do przychodu za sierpień.

Uzasadnienie:

Istota nagrody jubileuszowej

Nagroda, pomimo że jest świadczeniem związanym z pracą, nie jest składnikiem wynagrodzenia za pracę, lecz dobrowolnym świadczeniem pracodawcy na rzecz pracownika, gdyż jej kwotowo oznaczona wysokość nie wynika z ustaleń stron czy umowy o pracę, ale powstaje na skutek jednostronnego oświadczenia woli pracodawcy, zazwyczaj po spełnieniu przez pracownika określonych warunków. Często możliwość i zasady przyznania przez pracodawcę nagrody wynikają bezpośrednio z zasad wynagradzania pracowników przyjętych w układach zbiorowych pracy, regulaminach wynagrodzeń, lub uzgodnionych w umowach o pracę.

Formą nagrody może być premia, która na ogół ma charakter motywacyjny i przybiera formę pieniężną.

Zobacz również: Dodatek funkcyjny

Uwaga!
Nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat, nie stanowią podstawy naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161 poz. 1106 ze zm.).

Nagroda jako przychód

Zgodnie z ogólną definicją przychodu zawartą w art. 11 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.; dalej: PodDochFizU), przychodem są:

1) w przypadku pieniędzy i wartości pieniężnych - kwoty i wartości otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym;

2) w przypadku otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń - wartości otrzymanych świadczeń.

Przychodem są nie tylko otrzymane, ale również postawione do dyspozycji podatnika pieniądze i wartości pieniężne. Z powyższego wynika, że przychód osiągnie zarówno podatnik, który pobrał pieniądze osobiście lub poprzez osobę trzecią działającą w jego imieniu i na jego rachunek, jak i ten, który nie pobrał pieniędzy, pod warunkiem jednak że były one postawione mu do dyspozycji. Przez sformułowanie "postawione do dyspozycji" należy rozumieć takie postawienie podatnikowi przysługujących mu pieniędzy i wartości pieniężnych, aby mógł on z nich swobodnie korzystać. Na przykład w przypadku obrotu bezgotówkowego momentem postawienia do dyspozycji będzie dzień uznania jego rachunku bankowego jako rachunku wierzyciela.

Otrzymanie środków pieniężnych może być efektem wręczenia, wypłaty lub doręczenia podatnikowi znaków pieniężnych przez inne osoby.

Przychodem są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne. Tak więc samo stwierdzenie przez osobę zobowiązaną, że podatnikowi przysługuje należność w określonej wysokości, nie stanowi jeszcze przychodu u podatnika, z zastrzeżeniem przychodów z działalności gospodarczej (art. 14 PodDochFizU).

Polecamy serwis: Finanse

Jeżeli przysługujące pracownikowi wynagrodzenie jest wypłacane w kasie pracodawcy, a nie jest przekazywane na konto bankowe pracownika, wówczas jeżeli pracownik nie stawi się w kasie i nie odbierze wynagrodzenia, nie będzie można uznać, że są to środki otrzymane przez pracownika. Jednak pomimo to będzie to przychód i powstanie obowiązek podatkowy, ponieważ pracownikowi postawiono to świadczenie pieniężne do dyspozycji w określonym dniu wypłaty.

Z orzecznictwa…

Reklama

„Dniem uzyskania przychodów z kapitałów pieniężnych (odsetek od wkładów i środków na rachunkach bankowych) jest dzień powstania owych przychodów z kapitałów pieniężnych, a więc w przypadku bankowych lokat terminowych - upływ terminu, na jaki złożono zasoby pieniężne dla uzyskania przychodu w postaci odsetek
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 maja 1993 r., SA/Po 246/93, POP 1994, Nr 4, poz. 73.

„(…) przychód - a w konsekwencji dochód - pojawia się dopiero wtedy, gdy podatnik otrzymuje pieniądze, albo kiedy pieniądze są postawione do jego dyspozycji, a nie w chwili samego stwierdzenia przez osobę zobowiązaną, że podatnikowi przysługuje należność w określonej wysokości”.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 lutego 1994 r., SA/Wr 1804/93, POP 1996, Nr 5, poz. 160.

Zasada kasowa i zasada memoriałowa

Generalną zasadą w przypadku opodatkowania podatkiem dochodowym osób fizycznych jest, że przychód powstaje w momencie faktycznego uzyskania przez podatnika (postawienia do jego dyspozycji) określonych kwot. Jest to tzw. zasada kasowa.

Zasada ta doznaje jednak pewnych ograniczeń - w przypadku np. przychodów z działalności gospodarczej za przychody uważa się kwoty należne, choćby nie zostały otrzymane (tzw. zasada memoriałowa). Obecnie zasada kasowa nie ma zastosowania w przypadku przychodów:

1) z działalności gospodarczej - art. 14 PodDochFizU;

2) z działów specjalnych produkcji rolnej - art. 15 PodDochFizU;

3) z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, papierów wartościowych, a także z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi - art. 17 ust. 1 pkt 6 PodDochFizU;

4) uzyskanych jako nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny - art. 17 ust. 1 pkt 9 PodDochFizU;

5) z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych - art. 17 ust. 1 pkt 10 PodDochFizU;

6) z odpłatnego zbycia nieruchomości oraz praw majątkowych lub innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 i art. 19 PodDochFizU;

7) nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych - art. 20 ust. 3 PodDochFizU;

Jak wynika z powyższego, nagroda jubileuszowa nie kwalifikuje się do tego katalogu przychodów rozliczanych według metody memoriałowej.

To oznacza, że w omawianym przypadku przychód w rozumieniu podatkowym z tytułu otrzymania nagrody jubileuszowej powstał u pracownika w dniu 1 lutego, a tym samym wypłacona nagroda jubileuszowa powinna być zakwalifikowana przez jednostkę do przychodu za sierpień.

Podstawa prawna:

Art. 11 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.).

Polecamy serwis: Pracownicy

Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  21 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla samorządów

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Rusza nowy rządowy program, który zapewni pieniądze na inwestycje dla samorządów. Na co i na jakich zasadach będzie można otrzymać dofinansowanie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole - dla kogo, na jakich zasadach?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole - dla kogo, na jakich zasadach? Czy mogą być one prowadzone w formie zdalnej? Z jakich przedmiotów organizuje się zajęcia wspomagające? Jak poinformować o nich rodziców? Jak prawidłowo wyliczyć przysługującą szkole liczbę zajęć wspomagających? Ministerstwo Edukacji i Nauki odpowiada na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące dodatkowych lekcji po powrocie do szkół.

  Zmiany w programie Aktywna tablica 2020-2024

  Aktywna tablica 2020-2024 - zmiany. Proponowane nowe rozwiązania dotyczą m.in. wprowadzenia nowego rodzaju sprzętu, który będzie można zakupić w ramach programu i rozszerzenia na kolejne lata (2021-2024) możliwości zakupu laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu. Trwają konsultacje społeczne, opinie można przesyłać do 9 lipca 2021 r.

  Do kiedy Spis Powszechny?

  Spis Powszechny – do kiedy trwa? Do kiedy można się spisać przez Internet? Czy każdy domownik musi się spisać osobno? Jakie kary grożą za brak udziału w spisie ludności i mieszkań w 2021 roku?

  Nieskuteczność systemów Compliance, systemów Whistleblowingu lub ochrony danych osobowych - przyczyny

  Nieskuteczność systemów. Czy da się zlikwidować ryzyko compliance lub ryzyko naruszenia danych osobowych? Jakie są powody pozorności lub nieskuteczności systemów?

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich. Dzięki wsparciu NFOŚiGW, w wysokości prawie 40 mln zł, autobusy elektryczne będą woziły dzieci do szkół w kolejnych 16 gminach.

  Czyste Powietrze - zmiany w programie, koniec dotacji na piece węglowe

  Czyste Powietrze - co się zmieni w programie? Do kiedy można jeszcze uzyskać dotację na piece węglowe?

  Pakiet psychologiczny – rekomendacje dla uczelni dotyczące pomocy studentom

  Pakiet psychologiczny. Na podstawie przekazanych przez uczelnie informacji na temat udzielanego w okresie epidemii wsparcia studentom, Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało poniższe zalecenia w zakresie zwiększenia pomocy psychologicznej.

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.